Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 67
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. 67

A arcdiui«urEIeiSiianini5<segtiiiis,ConfcaionetTiIstisicMtcmGaleni(niiipcrpcraiii
Galcno adscribatur) Aureama!ciaiii.ir:naiii Xicalai Myrcpsici, Confciiioiiem_>
Aichcrmes,Diain:!ii;,;iit(<nciii , &multaaliapr.TH"d:acardiaca,qL:.-.-lml-lis;ati^ Liu-
dio,omittuntur, PmerquamqLidd medicamcnta ,qua? in bolo a Mcdicis praiscri-
buHtur.vtpJuiimiimfoiijciiiii iiiiLoJmiiitiiL-.Itiliipci-HimislimoniiiivnqLiopcrspa-
tiunidicinaturalisiiiftiiafticriiit folia puriauricummo.Iito nnidiii, &pulucris
Angelica;,ex Mizaldo,pcIHIenti moibo mcdetur. Deniqiiefolia auri imposita vlce-
ricarnemsincmorsuexedcredicuntunidcircoabaurofisttilasj&ha-iiiorilioidessa-
nari multi Auerores perhibent.
Cauteriumvirgaatiricandciitc inustumiaudant Chirurgi, vel quia s.iiik-r.inoii
producat, vclquia velociussanetur: scd satius cst assercre ineliorcni csseab auro in~
ustionem ob metallicam siccitattm,vel quiaaurtmictim sitperfeiSissimHui,&nihil
abignepati3tur,cor.tumaceiiicscharamnonproducat. Scdsauri
Ampliusscobs.iini jiiincdjciiiiuul i]ii!ltasa;fLdisi];L^o:i;!;:ci;;pnino,iuxt3men- ,„ mcdici
B tSDioicoridis^iiciK-iuiHllij-qui sbarsjeiHt) viuo ici inti-iinLCits (iiiiipto,vel extrinse- wrf_
cusappIicatola-stisfueritrprscipiteniinDioscoridesdeiioiandaineiieauriliiiiatu-
ram,qtiiatotunilLydi.ilgyitiniJ]!i::dliarclLeiispcrscccsTLimtducitur.Renodeusad Liki.de
rollendospuella:ii,.ii hWoscoIorcs, lococalybis, auri limatura vtitur ,& vna cum tnae.med.
aIijsadidido:iei^medii.iiniei;:is ticistLiLti-iiLiiicoinpsiiiiL-.P.iritcr M.ittiii(>i.isii) com-
mcntarijsad Dioscoridem,r>ro roborandaocuIorurnaciL-.lcobciii :uiri t.i.tollit,diim-.
modoporphyr!tico!apide!taI;i'uigeti!r,doncct;;crti:iifi;LJemigi:tt,&hocauripoi- l/.y.AJo.
IcnocuIisinimittit.Hiiicfc>i-tciiiLilie[tscIinicaiedoAaiocuIosinia!i!ii!::i\,n-io!is l;i-
borantiumjauroadmotOjsa-pefouent^vtroborativariolarunoKammiiiiiiiescntianr. ■
Itemauri puluis alopccias liinat, dum excrcmenra lub cute latentia, vj metalli pedc-
tentimexliccantur. Hicpuluisin tIectu,irijsinixtiiseIephaiitiaIimaicct,neciion{ca-
bici, Sdepraiplurimum prodest:hac dere OlianderThcologusauream catenairu x.tpr* rt-
collogestauk,nelcpravexarctui-. Suntetiam.quiex puluercauricxhibito mclan- „,ej,um.
cholicos vtilitatem immensam essc percepturosopinan tur, qui postca a Brasauolo in
C iuolimpliciumcxannneirridentur, duin inquit;satiiis csse illospcluibus auroplenis
exhilarare. Demiimex auri scobe, vt aliqui atrest,inrur,vngucntutn parabatur,quod
Magorum suasu, gratiam illis comparabat, qui Eliochryso herba coronabantur: sed
noshodicnonauriinuuclijncAt! iaijiinonc gratjam conci'i:iiuiaiii L:sc;::lmiianius, •
prarterquamquodputamushuiumiodivngucntumcssepotiusaptumad autercndas
noxasabargento viuo humanocorpori inssiclas.
Chymiatriquoq;suisauripricparatioiiibusinciCsii!)ilcii;iiKLLicina; vtilitatemsc
allaturos esscexistimant. ParantigiiuraurniiipotabiIe,&exaurocaIcem,croctim, ^arew
saljsnlphur,tin<aHram,olciiiri,vitriolum,ssorem,&deniqiaurumvitecxtrahunt,^w<^/(.,
quasprepatationesapudLibauium,&3liosHalchemseprofcIsoresrnusquisqilcgc-
rtpoterit.Insuperad vsusmedicosaurunictiai;ivoi;;L!!L'pci-];iniuinSaturni,velopc
Kydrargyri cofiduin.TintSura auri vocatUr a Chymicis essentia Solis per vini spiri- ^iurum
tumextraeia. Aurum potabileappellant,cumid vni cum alijsIpiiitibus, &liquori- -tsolatik.
busin potionemrciblultur,proptereaadhoc peragendum opus,parantoieum vi-
© ttiolisolutiuumauri. Oleumauriest cumcxsolaauri substantiapersefit oleumpu-
rum.ExtoDunt postcaha-c medicaminum genera ad elephantiasun ad Phagedenica, '' . .
&caneerosavlccra,adlcpram,adcorroborandum,advitalesrecreandosspiritus, 0'e"4ar'-
&deniq;adomnisgfeneris a?gritudines.exterminandaSjinim6&adiuuentutein re- ■
nouandamjnihilominusistiAuthoresChymicioiBnesperieruntjCumtamcnvnam
iuucntutemvix traniigerint,
■JBBbS&-'£Sb
loading ...