Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 70
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0076
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
y a/imm
anreorum
in mensis

yo -Viyssis Aldrouandi
misturaminossco vascuJoseruat,ciqioblatapiiigcndi, vol scribendi occasieue^ £■
aquamgiimmatam addit. Dcniqjlibrosauro oliducunt,dumsumiturporiioboli, &
sac-chari candidi modicum, qua-cumalbuminc oui mifcentur ;dcindelibcr subpra--
Ioaquaoiiorum]initur,quacxiiccata,pr,tdiciami(turaobduciiur,liacitemiiccata_
diligenterfricatur,aqua commi!nihumestatur,& folia auri superposita dentcle-
uigantur.
VSVS IN VESs IBVS. .,
^k "1 ON estindubiumreuocandumPriscosvcstiumliiKuiinduIsilseiquoniaml*,
ld.S.stt. L^j auc*orePIinio,aurummrenuissima fila duccbantjquodstamini circurida-
ts-Jr.ca.4S J„ ^l tum,vclctiamsincstammetexcbant,&exhactclaveslessucbant,quas|atta-
„. licasLatinj, &ItaliT^fdibrocatod'oro,appeilitant. EtquamiiisaurumhocessmS
zr^jtisst- arg£nt0 habeat commune,nilii)ominusaiirumsempcrintenuiorcsbrafteas, &sub- F
tatrcatjit& tiliorafilaextenditur.Itaqiadraanlfestandamvcftiumsupcrbiam,vnamtanr.umhi-
storiamrecitabimus. Romaianno salutisquadiagesimo quarto postmiIicsimum,&
quingeiitesmium,dum sundameta Basilice San&i Petri iaccrent,cJrbsa est capsa mar-
morea,mquaMariavxor Honorjj Impcratoris fuit coiidita;cuinscorpus,excepris .
dentibus,&nonnullisossibus, eratabsumptu:niniiii'omiiiusvcstis,&paHium,quibus
■4 cadaucr inuoluebatnr, intacia crant,& tanto auro onusta, vt inde triginta scxauri li-
brat cxtracla; fiierint. '•
VSVS .1 N OPERIB VS/ .;;
qu.e in officina auraria parantur,
RTESsirationesubicdtinobiIitatem,&prKstantiamadipiscunrar,procuI-6
dubio aurificinadum vcrsatur circa aurumnobilisiimum,&pra;stantissimum
metalluni maximopercnobilitatur, iuxta hoc distichon.
' t^srtexi si reddu»tfiretium,res, muneracltiram,
^rsiwliaeficUricIariorattrisicis.
Exatiroigiturfabricantur inaures, quas nonrautum gratia ornamcnti Antiquitas
Insigne auribus suspendebat, vesu etiam tanquam Insignc nobilitatis,quem morem Apuleius
Xtohil-t*. nicmoraiiit. Alij asseucrant ha-c auriC Inlignia tanquam amuleta adueriusfaieinatio-
tis isSati- nesaPriTcisgcstarafuilTc.NisiveIimuspra?diclisaddcrc,'inauribusaureis,Olim'ami-
tjuomm corum natalesdiescelebrari, cuiusconsuctudinismeminitPlautushisvcrbis. ATo»
cjuale. memtxijii'•■nntarem attreaw adteasscrri natali die.Demde secedit aursi invsumannu-
/* Epidi. lorsi cu annuli fcrrci in (ignii vinculi a" Promethco instituti fuei int,sed postea succes-
co. seruntaureiprosymboIobeIlica-virtutisapudRomanos;vcI,vtnotatPJinitis,ingra-
Li.33.nat. tiamdignitatis,quiaaureiannulipublicedabanturiJIis,quiadcxterasNationesLe~
ysiii.ca.i. gaticrantituri,quosinpubIico tantumfercbant.cumdomi ferreisannulis vtercn-H
^4'm.scr- tur. Verumtraiitu temporis,abolitahac consuetudine,oimiesfcrsi Romani aiinulis
rei.. aurejsdigiroscxornabant,quamobrcmnarrat Eutropiusrresmodiosannulorumau-
hii. 3. de reorum ab Annibalc Carthaginem fuilscmissbs,quos e digitis equitum Romanorum,
Grsi.j^om. Senatorum,&Militumdetraxerat.
Ampliusexaurovariasonnantiirvasa, &primumpocuIa,namhisinterPhiIoso-
phos Arcesilas vtebatur.Itemcratcrasscx aurcasniisit GygesDeJphos, qua:triginta
talenta pendebant. Imm6patina?,&peIuesexauro in ingcntiepularum apparam
Lii.3. suntadhibita?. LegimusapudSabciicumannosalutisnonagcsimopostseptingentesi-
mum,imperanteCaioloMagno,Duccgcntis,Ingoneiii noiiiiiiCjpiTiiiiiidaJibussiini-
ptuosumcomiinium prarparassc, & agrcstibusad conspccluro silum intromiHis in vasis
Vafarum aureis,Nobilibusvero,&Dynastisprocu! in fistilibusministrari iuisisse,&dehocin-
--------um teisogatumrcspondisrcjnontammiindoseiTe^quiVrbcSj&palatiacoIunt, quamqui
"ss humilescasashabitant.
yfus. Pwe-

A:
loading ...