Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 73
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. ..... ...'7j
A Xutltititrgcnteceihrejl/tuiiris \. '.>:_ J-.-
K*4biiirus ferrhy ivimtee l -tnitit ■
CrilpcSallttsst,msiteiKpe>-<<tti
Splcttdettyfit. | ' ' '--■"
Pariter apudGrsrcosspjtfpM iignificct quidem mctalssi,sedaiqnitiocatimemeffiige- """" ' '"■v
renonpotcst;quandoquidemhocvocabuJumapud Xcnophontcmnummoscxqiro- '" .' " ""
Cumq;met3lIoconssatosdcsignai;quemadmodum Galli^nosUa.tratejarenitiiiomi—*
nCjpccmiiamcuiuscumqjgencnsintcIliguntiidctiamexsacrislitti.iiiiacilLi.-oIIrg:-
' Eur,cumapudII"aiampecuiiia,argcnt!vocc,indicctur]cuminquit.^-/4'?;^'f^'''"-''- 0S"*$?<
dintimbii. pi;ctercaLatinieodcmargentivocabulo,vthabctur apud Ciceronem, _
argenteam supcllcctikiii sigriificant ■■ |ii»md, & argentum mcnsarum apparatunu, *"■ '6-'a
quddargentumescarium nuncupan dcbcrct,simpiicinomineargenti,defignarunt, •Vcr-
quemadniodumVirgiiiushisvcrsibusexponit, t
B 2nge/is*rgentit»t>nerisis,<:*lttt*q-,i>i*i,ri> . - l>-ly-ste-
s«r&ts<tt?*p<ttn,m. ' *"«■
TandcmHa!chemi3eProieiTores,argentivocafaulo,salemalbumargenteiserecoio-
riscognominant;namq;primamc-railorum matcriam in venismctallicis delitcscen.
temsalisquamdams}K'cJLinci^ asseuefanrs proptcrca,referentcIoai)neBraceseho, /„&&/;_
naturamimitati,metaJluni in saiemalbissimum transmutarc nituntur,quem pdstea_j ^ vht.
srgentumindigitant.At IoannesGarlindusaretmiiinpopuIiapudChymiitassalem
amaruminterprxtatur. DeniqjArgentumcst caslcllumjquodPadossuminiiiiiminet.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
NON ineorumserie argcnnimcollocandumesie puramus,qus nominumj
multkusjinercdundantiimmoneqjadea spcctat vocabula ,c/ua'a rcmotis
vocibusetymologiamclesumptiimiquandoquidcm Latinoriimnomiulliaru
~gentumdixerunt,quasiardensgeiitem,eumilliusdcsidcrioge[csferecmnesconssa- ■;
grare icrantur.Nihilominus satiiis eise opinamur ab cmporio Gr#conim hnius vocis
etymumnobiselsecomparandum:etenimillisargentuniDFjDfie( ,&a'pji!jiiM dicitur, '
quamvoccmEtymoIogusderiuat owo t£ apjs.cumargcntumeandoremcm-Ikntis- . "■'■'' '■
simumpraeseferat ,& apj\icandiduscxpcnitur Chyniici argcntum vocant Lunam. -"' '-^
HebreisdiciturCheseph.Ga]lisArgent.Italis.Argcnto.GermanisSyibcr.Hispanis
laPlataj. ■ ■ _
■NATVRA, ET PROPRIETATES.
M>AT E1U A M argentiexsubstan tiasulphtin's,&argentiviuidimanare AO
bertusMagnus,&Myliu;pronnneiarunt.Brasmioliis tamCn argentumita-:
tuitesreargentumviuuincondcnsatum suiphur virturc comprarhcndens; &.$.-*$-
■■ cumeKfiequctipcrtiaaationcargcnti,odor;suJphurispersentiatLir.Stdinargento,' ""■■s"p.$-
&aurosuiphurdiuersarationelatiL>ulariancueiat;qiiandoquidemauro sulphurin L.i.B^sJ.
3i2u,&argentosulphurin potentiaassignat. VeriautemPhilosophii&diligcntes Chym.
rerum naturalium scmtatorcs ai^cntu:» t.v siihltantia magisaquea,quam igneiu
prodireasfitmant;ide6q;iIiLidiiHenipci-aturaf;i::id:i,^[i;Hiiida constituunt.quic- Temp
quidalijdetemperamenti, fii^itlc&Iiceoargentidixerinc: imni6Albcrtus,&ip~ mZtrim'
''■■;;■ ^■n,a:ii-.i-:-!!.!il'«rii,&rsi(l;i:iiinoii (ine aliqua luuiiiditatecontcmpiatur. ■ «rmiti
Quoadaliasarfectiones;considerandume(targentumtraetabili:,&sonorum;atisi- £ f _
busenim non iniueundum tinnitUmcommunicat,& sipiirum sit,hominis halitunu
recipit, & nubem protinui diseutit. Ofcterum si comparetur ad auram, profecld mi--
niisperfeCtumcst:quocireaCJiyiiiit[(!kc!cio'L':ir:vc]utisehabet LunaadSolem-j,
itaschabctargentiimadaurum,sc'dl.;inaci'hiiinoiisliiminis,ita&argentummino-
rispretij.&ponderiscuedebet. Similitersi mcditemurvtriusq;inetalJi proprieta-
tes, maxiraum inter vtrumqsdiscrimcn inuenicmus. Prtmitus in eruendo a fodinis
loading ...