Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 98
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
p8 ■ Vlyssis Aldrouajndi
Epigr. Mit£ni •&tni\iai6tli ro^niWftts, , *
Itfest.
Isermsdoti hoc dogmx ifi, i/nifyn '■ r mis >■ indigct .tre, idcslpect/nia,
Thikfophi *!sn»:.-!t sxHixilines erit.
Similiter Chalcos apud Plutarchum, in Vita Catonis scnioris,nummum ereum sipnj.
ficare vidctur;cum traditutn fica viris eruditis Obiilum Atticum compk-sti d:akos
octonos, & secuudum Plinium,denos; nam quadrans binis Chaicis coostabat, vndc
dichaicus fuirappellatcis.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
VARRO ccymologiam a;ris paucis perstriitgens ab Asle deduciam esse voluitj
quoniam Asiibramsignificat,& Aesantc sigtiaram monetam appEdcbatur, c
....,. Isidorus tamcn a-risoriginem, vckiti &auriii splcndoic aeris dcriuat. Nos
0rigt auteinKsab auro c(sc dcnominatam asseueramiis,c[uasi dixerimus,aurdm cs,proptet
maximamsimilitudincm, &couuenienciam,qiiam xs cumauro habet: nisivelirmis
hoc ctymum ab =(a, nempe tcrra dcriuarc ; cum osiinawe terra fiudcretur. Mt a Bar.
baris,authoreCesaipino,CuprumappcIIat!ir;cumcyprium a:sPalladiusCuprurn
nuncupaueritiSed satiuseritjsidixerimusesa^omanisCuprumfuiil'cvocattun,pro-
pternobiliores huiusmetalli venas ,qti.riuCypro inueniebanttir tsiceniniAIbcito,
Valesio,&Mylio,Cuprum,quasi Cyprium nominatur, quoniam in illa insula Jauda-
tifsimum esfodcrccur.
^tr;s In Grecorumlibrisa?snuncupatur jaAXocvitem £»**««*: dcriuaurautem.Gta-ci
prtictt no- hancvocein xbAx» Wp« »»' }.tea iw «**»», quoniamhocmctalli genusmagnafot.
tni/nt titudincpollcat. Ni hilominus IoannesGrammaticus in Commentarijsad Hcsicdii,
• hanc vocem, nempe;t«Aios a gcnte ChalybG inlketit,itaut xs vocetur chalcos,quasi
chalybos,siquidcmabhis poptrfis primum in Scythia inuentum fuisic ferrumptrhi- q
betur,quod ipsipostea nomine(Chalcon) indigitatunt, cum ante vsum ferrinondis-
simili vocc #s appeilaretur: quapropter hoc nomen ctiam, Eultathio teste, ferro im-
posuerunr. Vnde quando apud Homerum %a'Xxur Jegimus, Expcsitorcs, iuxra vcte.
remconsuctudincm,nonn?reum ,scdfcrrcumintcrprctantur. Chymistsehoeioetat.
lum Vcneremcognominant, vclquia sic ciusdem coloriscum slella Vcncrc appclsa-
'sAcs Ve- *?* - 1U'* miic p'aneta'a:siacraium cise cxistiment. Alij, ratione colotis, aurum-j»
xeri saont jmulantis, cs Aurichalcum nmicuparunt, cum tamen & (ubstantia,& coJore ab Ariri-
J -■ chalcodiscrepet. Itaii arsvocant Rame, quasiAcramen. GcrmanisdiciuirEirz,&
r ' Cupfcr. Gallis Arain, Cuiure, Leton. Hispanis Cobrc.
NATVRA, ET PROPRIETATES.
v M N ES aircetiones, & dotes huius mctalli brctiibuscompsehendunt Dio-h
^ scorides, Gaienus|, Plinius, IsidoruSjAlbertuSjPortajMylius, Vallesius,&
Agricoia:dum hocquidcm Cxsulphurc rubro ,& argento viuo nonpiorsus
ammundo in terra? vtcrocontlatum constinnmt. Alijconsiderant hocmetallutnin
montiumJapidibus genitumex substautiaclemcntari terreapauca;humiditatirper.
mista: idcircoK in comparationc ;ul cTiei-aiiievaila, finnii'Smtim>& ioiidillimuliLj
- . prcdicant:cumIobCdosqua(ieKerefuso-soIidisIimospionunciaucrit. Ingcnera-
C*P' 37' tionccris,substantIaestaliquantulumadusta,vndcroburmet:illidimanarcasscue-
rant: quatc Philosophi (ris tcmperaturam calidain., & (ki.aiii c il^ i; iuiiipantj eius ta-
t^4e! fra- n,CIi "ccitas siccitate fcrriminoresse cretlitur. Deinderiibet quidcm«,iedpostea
rtris/rps. camdem cumargcnto duritiam,&liquefaaioncmparticipat: hiucHa-kjjemia:Pto-
. * " feiroresa?stanquamargentifratrempromuIgant, /
Lii ia Sinmedkemur arrisihiioncmihocNaturailli congcmiit, icfcrcntcPlinio,vt in-
' ' "' gruentcm3gnofrigorc,mciitis,&citiiissundatur,sedvehemensssamrKarriejiamen

Oj
loading ...