Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 108
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
M108 - Vlyssis Aldrouandi

Campanisconstitiim,t. Ha-c mistoraabopificibnsaliquandomctallumjaliquando ,,
^j-««r»«jappellatur,iu\iai>iaiort]n,vtliiunorc-mst.i]inic[iUi:it![aEL-m, quamrccipii

Nomiiilli pro rainori smpendio Aiuichalcum, vclPlumbum xtiadin"iscent,&siiniiiJ
ter Irom^t/n pio varijs operibus conssarc nitimtur ,

L O C V S.

S procIiidubioinproprijsvciiiSjaliquandoiiiargcntarijSjsciJcopiosiujia
' crisplumbirepciitur,idcoq;Meta)Iaiij Fribergenses iarpiiis obstriwi
:. Nosin pra-scntia, ex more,locapcculiaria,& natalia airisiuxta ordi,
nemalphabetit'umenuDicrabinius.AmycIasPolitianusvocata>risorias,quorriaouj
olimere clarutfint. Anglia, & Angol;i nou solum a-rc,scd ctiam alijs metailisabun-
dant: Arabia dcierra ad vkuui intcrPetraui, 3cZoaram,a-ris, metalla sunt. In Au-
Itria siinta?rismetalla omnium prarshrtt isiima,cunivix alibi a-s similcrcpcriatur,vt f
Lacd. r*t~ OrtcliusinTheatroorbisnarrauit.In fsohcmiaCupeiburgum,&Corteburguma:ra_
talia-^e- rijs,scatcnr,&in Briraiinia rcsSioti fi-ciunt.

rii. InCamaniaa-sessodituij&aputi Carthagincsesin moreSmaragdictea-serucba,

tur.InCarpathimontisparts;quamCcpusiamvoc3iit;Iunttriaa^ismctalla,Golmi.

iium,KosatuIa,&SmoJinitium,* 1 ictiamatramentumsutorium paratur. Caiinus

monsaTismincraabiindatjqua^eslibriscentum.aTisscxagiiuaicitiEuit. ApudCd-

knsesthermassunt,trisvena?,quoiiiaiiiilla?aoiiar,c\'CosmograpliiavniucrsaIi,na-

turaroairissapiunt. In Centronum aipino tiactua-silliid fuititiuenium,quod aHo-

. manisSallustianuvocabatur. In Chatris fodina-ansvLiercsj&noua-iunt. Cliiikitis

insuJaAsiare rcgionc Chakedonis vrbis Birijynia; sita ,3 rismctalla habuit. Item

Chaka?oppiduin,quodcx,Tuifodinisnomcninuct]ir.Apudlacum Cotinas Orrelius

Stthe oppi *rarias,&argcntariascollocat. Cupciburgtmi in radicibus Suditonim moniiiim_j

Jaw cnr srismineraicstfeiax. CypruSjquainvetercsLatiniiErosainnuncuparuntjraudatJs-

Hc dil?#. simaarrismetallahabuit. G

Foroiuliana.-regionisniontesa-reabimdant. InEubocs campoLilanto.quisupra

Chalcidcm,cxsententia Strabonis, est situs, admiiabilcxi is, & ferri nictallum coie-

rnuncreperitur, quod nusqnam alibi inucniriroeinoria;eit proditum.

Galliar non dciucrunt a'ris minera-jCX quibusdelarum tuit ill.id,qitod Romani Li.
tAesLiui* uianumapptllajunt. Germaniasempel fiiit,iiadhuccit a?risdJtisiima;qusndoqi]i-
mtml&h <scmJiiGcTmaniasupcriorihatitaiitc<t;i«umObiinca!is'ad Herstcinum ,asetuiir.
ItemGcrmaiiiincola-vallisArmcnsi^traclus Sitteni inSedunis, a-s ricdiccfsodium,
praiterCjuamquod in Gcnraniactiamrepcrtum itiitassilludjOiiod temporifcus Pli-
nijdeIcrcbatur.InGosclariai(.giO!ic('icni: iiii,T,,tcI nictirem ■Ml-.i[ii,i;?saimquibiis-
damla.pitlibusliiisluniitmtnirt.r,cui j yritnv.aiirucoloris atnulatitur. Gothi:i,5
Suetiafodinis!iuitismctalliscatent,&Opcrarij,rcicrtua'Bortro,circaillasvcrsaii-
tesdecimam aris partemRcgi ttibuunt.

Intcr Heiueria- montcs,vt loanncs jBotcrus annotauit, minera; ams ditisfima-l.iri-

bulamu:. Ililp.usia tvrci' fotiiiiisprobiluit iiii.ua, viitii c]ii:(:i!iii init iiiud a-s,qtiodg

urfes Mi- KomaniMarianum,&Corditbcnscnoiuitiaiunt. Hundesiruck, vt legiturin Cosmo-

ri-rr/S £?" graphia vniuciialijRegio cshsd t]iU]:i,tii:ciidiaTis-gjatia,cei-ta[imabomnibusifur.

cordube- India: Occidcntali Iosephus Acosla diuitiasairis pei ;:]ligncsattrihuir,quodliico-

neybi. hcprovarijs tantiim instrunieiitiscoiiciniiandiscrucbant,cumfciriimtuncapiidip-

Lil,,A.brtl. tosnoncssctexvsuJslcbiaRegioiViausksduiiiuiiMiitiitiaiumairisuobilitateestcla-

JW.rs.;. ra,cumfnaiorjcopialapiduma?roibrum,quamfrucrnnmscatcat. Apud Italos in_»

agro Bergomatmni, & in Campaniasunt aiis mct'!,':;,innnoin CoiT.cuuii Bombians

tcrritoiioBononia.'Dcminiciis Alfcanus Catisitiius,&viromi:igc-na cruditionc cla-

rusvenasa-risobscruauit. Curautemio ItJliiihiiiiiimodivtna-iion criodiaiituriintil-

ticausaniIiicolisaslignatit,quia (int-.vi Gr.-Eti loqumiEiir, Mjcicpsvtl-i , vclquiaca-

rcant illis facuItatibus,quiE in fo/sionc mctallonim dcsidcrantur.l.iberia vallis apud

Sclestadiuopibiishuiusmetalliamplissimiscs!aucla,quodi3ciJei"ufiditur,itdiiial-

leo dilatari haudquaquampotcsi;.

Maa-
loading ...