Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 109
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0115
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
.Musasi Mctallici Lib.I. 109
A Mansfcli;ia incoparatronc ad aliasrcgioncscst liuitisinct.illiopibiisadltiis-iiriam ^MauiseL
plenajVtsupcriusiiihlcbi.ircciratiiiiiftiir. Apnd Ma(s;igctesa:scopiosumcflodiuir. Aia ^ere
MaterStH vrbcm Lticania^^iuiti cognominacam volunt,qn:iIi Matrem icris, lia-t.tlij slatct,
scripscrtnt diaamai:;:si M.itrsm xans.cumamplutii tciritcpimipoiiidcat.Hisaddi-
turMaiiritaiiiaaris;>jiiuiic diuc.s. in '.idilioti inc;;irisparrcad ,Sa\-oniam spetSan.
tc,erisnictailaneii,k'iuiit.In.Mc:ociiisii!:.>(<ia wraria,t*\ l;otci-o,yJuhjopeshabu.c- .
runt. IuMisntaadSncbcrgmncris (bdiua conspicitar. Monoemugi habetmincras
jerjs, vt ISoterus rctulit. Immo in Morauia; finibusa-s purissimum cruitur. In Noruc-
gia,post£crsuiiioppidiiiLijVCtiisesti'CgioTcIemardii-iditfa, iucuiusmontibusduo Telemar-
cris metalla dclitesctint. In Obriano tra&u ad Herstcimimeisodicurvcna jrisnil ar- chiaregio
gentipossidcns;cutn tamealibi omnisscreminerahuiusmctallialiquam argcnti por- 1,1,,,
tioncm contineat.
Palestine montcs, vt Ortclius rcf'err,qiii ad Arabiam spectanr,magnam c-ris vbcr-
tatem fundunt. In Phtygia propc Cisthenein vrbcm?raria oliin fuenmt, vndc Delos
B Phryxfortcortumduxit, qucm Thcbpbrastus crisconRandirationemmonstrasfc^*
opinarur :qUiimuissccundiim Ortc!inni,Pa:oiii,rgci:tcs ;-i ;iiiiiina'raelaborauerint, ^%-erTu
&ferrumpurgaiK:rint.PoIpnicrcgnoOrtclius,inThcatrooibis;a'risfodinasaiIignat: teolanas
qua; inmontibus ab Incolis Tatriab cognominaris aperta;sunt. Pariecr, itiNta mcntc qailm
Ortelij,Prai1iaspalusestThracia?,incuiusconlinjjsvcna:a;risgencrantur.Dcmitn-i_j^Wl,A
AgerPuteolantis alumine, ferro,&a'rciniranduniiii modumafiluir.
InSalasoriimalpibusolim vcna-.Triscrciicriiiit.PeiicsSinopcin vrbcinantiquislima p"altis
Milesiorumcoloniam,a;r!scopiaint!cnitur. Sneui,qiiosDak .aiIosAg'icola cngno- ^/•rislibt
minat,in Cnpcrdala,niinirum in vallea;ris,circa foiTuramhuitis mctalli desudant.His (is.
addieurSumatra,qua.'ingenccmati:i; atgcnti,&'a-ris iari.iaiiiLinproducit.
1 TciriesamStatiuSj&alijAuthorescatiquamcreisvenisfs-cii^aamci.li.brarimt.Sed
StrabodtiasTcincsasaltc am C\n; :,.i'tcr,;ni Brutiorum inltaliaconstituit,hancpo- -
stremamab Ausonijsconditam,& tot'ij!is,-,'i;s nobilitatiiu Calcpinus mc:norat. In
Troade ad Astyram vicuma-risivetaUa non desunt. Imirn3inTiroIensicomitatu,vt
*■- Cosmograpiiia\nrLici(;':is tt(Ket,0[iii;ci.sassiduJslaboribuscircavenasa;risve'fsan-
tur. Vngariaquoqja-risnonest indiea.Poilrcmorecitae Boceruspluresmincrasajtis.
h\ agro V.olatcrrano quam frusrt us csse.
D E N O M I N A T A,
ScCognominata.
CVM muitadiuersigenerismcmoram digna aba-recfcnomincntur; primiima
rcbusauimatisinchoabimtis.^seulanumDeum abtere cognominattim Ve- .... £.,
tcresinuencrimr,&tanquampatrcmDeiArgciitiiii, &pcctmiaru:n largito- r-> ■•*—.
rcmcoIucrunt:hincD.Augustiniisadmiraeur, ctirAntiqtiitasDcumctiam Aurinum . '. *tL .
nonconstitucrit,qiiemArgeiitiuiiiliiiiii, &/Lsailani nepotem vocarenr.Dionysitis **'*"" "
DRhetor, &PoctaccimAtlicniciisibuspcii;ia(ili"cr)vtiuimiiiisa;reisvterentm,auccore C4P*Q-,--.,- '.
Ca;lioRhodigino, abillis>_a^n« , nimirnin ameusfuit corjnomaiaui.s.ParitGrDidy-. j..,•."•■>..
musGrammaticus al-Arlipcc. siiitappellaius,qtiasi,obindcfesrumstudiG,a;rcainee- , „' ' . '
stinahabuerit. Chaleantcmvatciii;iPoctatantopereccIcbratumaba;reo, vel pur- f' ' '?*
pureocoIorcnuncupatumfviirremiiltiaiseuer.itiCiimEuitachiuschalcempurpuram '*/'"?'-
interprctecur. Acolotepilorumquidam cognomcntu yEnobarbi acceperunt,vt Fri-
deticusprimusImpcraeor^aMtiwjui dic1us,quafia?neamhaberecbarbam. Itcm_j ^noia/i
Romitiuseii!sdcm'fniecognominis,proptcicai]iiod ciim Ca(lon;& Polluciviitona l,,y„de
cinuneiantibust:ii[[imecrci;crct,ba:b;! abi]lispcninill:i,cxfuscaiiissaiiamfuitcon- ^g^
nersa, & ab amco colore /Enobarbus fuit appcllatus, cjuod cognomen postea familia;
Domitiorumfuit. AtjEruscatorvocaturillcquimalisartibuspccuniascolligitiidcd
aruscare,qiiarifc/?rfrf,iVetcrcsdixcriint,hincindefalhcijspccuniamcumuIai'ti_j.
^rarij apud Antiquos vocabanttir milites stipendia facienccs. Icem ^Erarij,qui mo-
n«amexa;recudcbaiit. Immoa;ranjPra:torcsapud Tacittim,quipublicum/Erarisi
loading ...