Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 114
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
n^. -VlyssisAldtouandi,

PROBLEMATA.

R*

E R V M naturaliam jnqui/Trorcs non consumendi ocij gratia, scd ad vcri.

em jnueitieandamlblenr indagarc cauiam,proptcrquam a-sdctcrsnm,

mdum cirius, qiiiimauro tectumcmigiiicmcontrahat.Multi respondent

hocindcoririposse ,quonian; mcraliiini pcrJcstLCHi vini conseruandi a corruptione

jmperfcctumpotiattir. Vei potitissccundiim aliosassercndum,cst a-rtiginemacon-

t.KLLMtLishiiiiiidionsresultare^quaptoptetjinterpoiitoaurOjha-ccorruptioatia-re

Zjsrrdeter 3rcctllt: ninc eoiligenda cft ratio,proprerquam vasaa?nea aslidticdctcisa citiiis.qui

- neglcdaabxrugineinsesteiitiiricuminimundiria.scusordeiaeiemhiiniidiorcmiiri-

tiiii <v« pc&at, quominus in ars suam asijonemexercere poisit. Sectinddnonnulli inquirum

1 " causam,p optcr quam vasa:reumadigncmaqua feruenti p!aiumfundunonhabeat

^irlh/it"' JtacaiidLnn;qnindigitisimpunctaiigi possit. AliquiPhilosophia;cultores,iuM!Lj p

do&rinam Aristotelis, de tcrrafrigidatempotea:siiuo,&de teiracalidatempore^,

hyemali,respondcnt in vasis a-rcisaqua fcruenti plenis natutam peliere totamaqua

frigidiratem aducrsusingentes ssammarum impetus, quieirca fundum vasis maxime

Operantur:idcdq;sn'gi(;:r:«;b: cc.'iccr,t ,nisiprorsuscaIorcma lundo arceat ,enicic

iamen,vt fundum vasis impune tangatur. Aut, iuxta aliotum mentcm, askrendum

erit,qudd viscaloris circa suhduoiagens ita a?sattenuat,&emollit,vt facileincon-

tentum, tanquam in oppositum,rcJicso continente, operetur. Hoc excmplum habc-

rous cuidensinfrixorio vaseexpapyro confcctoolco pleno, & supra prunas poiitoi

Z4eru,*s oamqiigrus,primutnoieo,.ehartainta<3a,suamvirtutemcommunieat. Qiiarnint alij

CurYtnidU vndea;risa?i'ugo virorcmconcipiat. Viriinbonis disciplinis cdebrati rcspondent

Ktugirresessemetajlorum corruptionesicum autemomniscorniptio gcnerarioniop-

ponatur, neceise erit, vt metalla cortuptionem mdtieniia in quasdam metallicasna-

ruras dcgencrem, & harsunta-ruginc-Sjqua' a pii;n,v inixtionis coloribtis,cxelemen-

tisconcinnatatminimedilcrepant. Itaque, in ariscorruptioneeiussubfantialumi-G

CelaryirU nosUminuitur,qua;aliqLu e\ partc aurcumcolorem refcrebats hic mmus cum ni-

dis ex bho gredine in rciiquo a:rccomrpto reiidcnte,viroremrepra-sentac;cum exnigro,& fla-

■siae- uo ilrnui mixtis color viridis constjtuatur.

A D A G I A.

CVMhocmetalluraantiquarfamaT-cclebritate sitconsptcuum, miiltifariairtco-
sidcratuni varijsctiamprouecbi]'soccasionemprebuit.Namq;nobisilludre-
sonansnitdicancibu^jlcieoiicvi: lioc. ;Kia^iti[n.^M rzWM^w.C^od profciri
solctinillum, quiinaniterobitii.pcLisvcioiipociii^qiiiim tatione causainagit.Tra-
r dimt ottum prouCrbium i duabus columnis iubiimibus in Dodona collocatis,quarum

j* °~ altetapeluima-neamsustcntabatj alterasimulacrumpuerimanuslagcllumattollen-

"* ?"* ti'; ventus autcm quoties vchementius ssabat, scutica peluim s ericntc, magmis indc H
? * linnitusadniultumetiatntemporisspatiumresonanseKibat.Siresijiciamusadforti-

tudinemmetalli, incidcmusinprouerbiu ab.Horatiorecitatum.,t-*/ circ4pe&wl>x~
iere.Id iactatur in illum,qui proptcr audaciam niiiilnon tcntat,& aggrcditur. Pari-
terabHoratioin Epistolisaliud protcmir. .Asnrm abrw/t. quod pioccrto,&ininiu-
C/tp.$. tabilianimidcticco ystiniariiolet, Immo m hoc imsa apud loblegitur. C/trome/tm
■ ejitvea. Hoccssertui'ad ostendciidum tcircam fonitudinenim hominc nonteperiri.
Caneruma'SCOiindcratura,quarenuspecuniciiiscruit,apioucrbijsminimceltalicnsi:
quandoquidem apud Horacium in Kpistolis hoc habcmus. g/i/dd/fient /trtlupim.
Ad illum spedarc videtur,qui rerum vilium,& preciosarum diicrimcJi ignorat. Na-
tuni Jndeprouerbit!mopinamur,quonism AntiquiHistrioncs inCotncdijspropc-
cniiialupincsiiumeraresolcbantzquocircacancbar HoratiuS:
Nec t/imeii ignorgt ijisid diilent tcrn lapinis.

Paritcr in hacsigniiicatione dicitw.JVnUiautrhdcffo-, de iilo,qni dcctrinam insul-
loading ...