Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 116
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0122
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
nS .- Vlyssis Aldrouandi
M I R A C Y L A.D;

r* IRI intcgritarevitai(ingulari,&admirandasantltitudine commendati,m
rcbtisajntissiissiivldi.Sjsupi-avimnattjramirabiliapatraruntilWetaphrasits
monimenris matidauittuncdiuinumiumcnin *re coinpingcndo ckixisic;
InVhtS. qmndoDiuui Procopius in Paneade Apollinis rcmpltim ingrcssus triginraex s:K
Troccji. staruascontntiit, atq;liocmiraculo binas militumcohortesad Christi fidem,&cuL
lum conucrtit. Vcriim non oratione tanrtim, sed fblo crucis iigno, immo simplici o(b
Sanclorum virorum ssatu destrucla suntsera in stattiasformata, qua:nullaferreimal.
ki percussione confringt potucrunt. Plurimaad hoc stabiliendumcxemplarecitan.
daelTent;scd vnum instar omniumcrit iilud Sanssi Fa-licisManyi is.quicum tcmplQ
ingrederetur.vbiplurimarprostabaiit statua: ,easqucdcmorediuina virttitedcmo-
Jiensjtaadcmad^reum Scrapidisimiulacrumaddu&us, cj.iodaDynastisYcncrati
iubebatur, vnica susssariotic illud dciccit,.
M O R A L I A.
kOCTRINA,qua;humanismcntibusvirtutcminserit,vitiaqiprorsuseY-
1 tinguit,&eliminar,minimepra:tcimittci>da cst.QuamobrEcx omnibnsairis
proprictatibusdiligcnter pondcratis multa ad christianos mores attineui
tiahaurinntm.Ita in primishoemetallii cxdurislapidibuscstcxcoistuni,rubrutri,so-.
Tu&e C nonim,&dudiic,ex<juoposteatubaspotiilimiimf'abricantur. Multi homines,quo.
*-**?• adnarratasproprictatL'S,3-riasIimiIanttir:iiamcL;durisunt,antequam pa-nitentiam
ampleiSantur , kd in jgneniaroiisctilkcaniiatiitaLi-n-nt.ini induunt,dumchatitatc
rubicundi,&obcdicntiadtiistilesctiaduut ■, in-ino faoti pra-conesEuangeJij subeunt
C e iR tubarummunus,quibuscriminosiadstatum gratirc reuocantur: iuxta illud lob. Zrf. g
' /»/iV'wWn*&^/*(ttTw*/«r.^j:,quoadso
doquidem ii perculTum illicd sonum reddit i ilc homines perfecu a-s iir.itantur ,dimi,
permittentcDcoj marrorc calamitattiirt confecli itatimresonantdolentcs nonposfe
tantamDci in nosbenignitatcmcxKquoreponere:naiiio;ad rctnlobexdamabatL
C-tp.i. SiboHasnsctyimrnAemniHiiei^viirUffmiiquars?/o»safcneattns. Similitcrobtiii-
Citp.isi. nitnmcloqiientiaa-ria/nmilatur. DeliacapudHicremialcgitur.trofajfwTOrf^vW^
y*^r/^M^7^yS»«fe.PrunitusaProphe[aj:ornoniinatiir,.e|Uoniamin.3oc«tionejj
mcditatio,&dcIiberatiocordispracedcrt'(!d-.tt:(kiLidt tilia xx\% n:cmoiattir,qiia:
adbarmoniam, proportionem, &mediccriiatemqtianidamsoni pertinct. Sincon-
tempkmiiri!uiLi5i-;ei,'!;ii'[i(ioncn-„ :.:'-,, qucd UJkhindiiLii-jniaikosrangitur, &vi-
cissimqtioddjutiiisslammx rciistit ,maikoetiaiii chkqLiirur:pariratiom.-,quiadtiJ
molles,&imbecil!isunt,vtinssammis' teritanientorum locarj facilidekdraticiieli-
«jucscunt, talcs mallco calavnitatum non rclticlantur ,iii,m6 inconstantia dililiunt.
At vice vc:l'a,qiii LCiitaiiscLitortnr, igiicin aspcrnatm,hi malleo arumaaiiim percussi, jj
nondissolusitur. Itcm a's aniequam malko ad varias \aiorim; irrii asducatur,priiis
inignecNCoquitur.vtaboninicxcicmcnrodepurctur.AiTimilktrl.cmOjVtpcssitpcr
viam iustitia:a Deo duci, priits ignc diltstionis cxcoquchdus est; iusta illud liaia\
Excoxi te,seiini»i fttasl ,irfrnrit'ri,c/tgirc hicamiiio panfcrr-ath. ylis CX Mltalli«-
C^c.48. rumobscruationc, iiK']ii!S,i:cc:;iiis:c"pt;iciiiL-ido,(]u;;mcalidosuiKiitur:mriilinio-
do dicendum tst c!chomine,quimclius,&-(:Lii.) ttn:|io:t frigido calamitatum,in-
cendio dikclionis Iiqucicir,quam tetnporc caiido prbspeiitatum. Hoc in probedi-
tatis, &bL-j;0i)iimiiiatismaaiftstumest)<5tiipi'rampIissimuinpelagusdiuiciarumna-
uigaatts, vix (.■mtndatioriis iignum pra'bcrc poisunt.
Gncrum sinostra ad ;m;y"ncm aris conuertatur oratio jsciendi:mcrir,as,niii
Crim/Brrsi stanno pcrfundatur,a;rtigine infestari.Idem dicendum erit de hoininibnspraua con-
eni assi- stictudine vtentibus,qui vencnatamcriminitm arruginem toiviiLihiint, nisi a panno
mikiitur. ajbo, nimitum a viriscastisdefendantur. Amplius vaia jtica absq;stanno fa-tidum
' -l;/. odorcm,
loading ...