Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 124
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0130
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
124 " Vly ssis Aldrouandi

VS V S 1N VASIS,
& alijs instrumentis.

Oi

1 PER A mukopluraexare ,qitiav;,:i..ris (irprctij , quitmcx argento fabri-

caiiturolimfiebant pocula ,pches,Iiict.*!-i-ia:,caiiddabra .>tripodes,abaci,

M/taj&alia vasamiiltorumgenerum, qna: in tioiniiiiJijs, in cocjaina,&.in

balneisadiiibebantur. Vasaautcmexa-rc, ptitissiinu-ri corynthio in ranto prerio

■*ueruntKabita,v.tsspcargeini,nOniiunc|uamamia-liimatiouemexc(.derent.HisGc.

.sarAngiistiLs;?vit'ii:i!dLRCiaius,vttestanKTranqiiilio,CoryrLrbiacus-f"ueritappck

■latusihac de causa retulit Plhiius,qii6d velut Antiqui argento anrum confuridcbanr,

vtmdeEk'.''rnimrefiiIiaitt,itaargento,&auroa'saddebitntjVf¥asa corynthiactu,

taiitoperceckbratafosiiiarciir. Ideortou csl iiiirantkiin ,<iIok;>litisdc Antiquitate

Iudaicascriptismandaucritaliciuoda-sausomeliusfitisscsiqiiandoqiiideLnmterma- j

iiubiasDatiidisa.'shuiusgcnerisinuentumest,c\-qgoSaloiiionvasiLi tcjnplo fabrc-

^lart fjajcuraujrjqUOd Marc magnuinappellabatur. TuitcxrcrcamplilTiuiusille crattst

i>/.-!r».vw trigiiita aniiilioranmi cap.tN, quo Lacedaniionij CrariTumdonarunr. Vasailla,qua;

etuid 1/te- Ciccroniauthepsa?dicuntur,inquibus vclc.uncs fris;ida: rtcakficktnt ,vel in cis

nt. crttda:fauliiis di:alianrLi;-,cx a_TL' ctiniirticla fuiik: nitilii opinantiir. Quamobrerriji

tstuthepft vasa domcstica rjmn-isgeneris fui]TcaTit;a.,&nunc.etiam multisin lociseiTecunctis

1 aft quz arbitramureneexploratiiTimum. Inomnibus^Egyptiorumhabitationibustriavalav

dam, ruma;neorumgenera, scilicetCyathtis,p:;ys!'a,i:/r:tlianioiiscniabantiir.Pariterin

ts&ttit/u* hypBcSWstis tiia exarefueruiitvasa,primtimCaldarium,secnndtimTcpidarium,&

w.-/,i ,.,&' ter[|[llriFsigidai-iuindii:ebatur,qua:taliordinccran!c!ispoiita,vteKTepidarioiiii*

siutrs} . Caldarium ,quantum aqua? calida? cxijsset, tanttim dc Prigidario in Tcpidariumia.

tna. inssiieretj cjttim consuctudincm Martialismcmorauit. .Enca ctiamfucrunrlabfciL-,

Ltb. y. M- qujbusfontiiimaquKCxcipiebantur. Ahenumerat vas exa:reeon(lat'.un,inquo Ve-

j»gr,66. tercsaquamproportionccaletaciebant jVasampliifimnmjTii quoiinitura purpiii.t; g

parabatur.Hodieopiiicesati liibl:>i'.aiKk,mardcntcm.aquam,vas<TCum instar cucur-

bita;;capackas vulgaris dolij fabricant cu pileo paritcr aneo, & naso ssexuosa amba-

geqLiiinleciui,velvigintipedii,quipOltca vaseligneo aqua frigidaplcnocxcipitut.

.Nondesunt aliafereinniimcra iniTrumenta,:qua'cxaiehiiir.aiitiii..^eiipsit Iiido-

rus,qu6d.vctercsanteferruininiientiiii!.;vieterramlcindebant;vndesott-isiisdiclum

est arare,quasia?rarc,quocirca ad rcm cecinit HeJicdushunc inmodiim.

^erelnleraiaittiio/idum/iofcentiaferriim - ..

Vmere- Vomere etiam a'nco Ttisci indesignandis,iYcondendisVrbibusvsisuntrveluti Cat- :
reusy&i. miniusmonimentismandauit. Similiter India-tea habcnt in(tnimcjitaadagricultu-
LiLn.de ramattinentia:imm6a<Itripudiandum,laminama'risrotundam adhibeiit,qu;ese- .
Italia. ' cundum varium digitortitn tiiotum variosquoq;editionos. Hamiad inescandospi-
scesexrcte ficbant, dcquibusOiiidiusiiccanebat,

^ise/wlcj: Ii.fi..-:fl/.-cij/si is ai, bamo, . \ . . H

Omititns y/ic cil.is v« sns-esscputitt.

isamixrei Gnomonhoi-c.!o«ij vetticalis vinbi-.c indacatorarneuseiTedebetjquoniamexaJi-ti-

. materiaparatusiniuria: YCsitoriim,acris,&iitibri;i!ii i-:;;;oiirus t:o:nipt:oiiefaciJeve-

xaretur.Acti.vexaTeoiinikiiiii.tha;itui;proptereaOuidiusinfalTisacumahenariL>

1'rssepen- . vocauit. Pra:k::e Mardonjj stiicivncuii;. .SoltiiaTiei-: cakeorum vlu.s cit Kiiipcdocles-,

neumW. vt tLaCrciusscriptumreliquit.Vcgctiusclauosaricospro nauibusconfigcndisferreis

"*J s/'*. anteponendosiudicauit: quoniam fejrei, tractutcmporis,rubigine abiumuntur;cu

roglypbi- arei sua arugine vestitiin ssuctibuspercnneiitiquadc catisa a'S pro hicrogJypliico

cli pese- perpetuitarisvsurpatui-: immo aliquotl m longumtcmpusduransxve pcrcnnius esse

tuitatts, pronunciamus. HiitcnonnuIIi, inqtiii C.irdauiis^ad caruumdiutJiYs icrtiaiidam^Ereu

Caraapu- clauum ips7iniigunt,namyissulpliurjsillam iiccando,iputtedine viudicat.Sitriiiiter

tredine quandoplantic vcnnibusiaborant, eodem Catdanoauctotc ,clauo sraeoptirgand*

-dijcditus jtti>t,nama;n.satiiarorepiaiita:avenit:btisdefenduntur. Luccrna:,&ipsarumspiras

•^ere. eKhocmetalloconssahantur,iuxtailIud, ■ , ' Tc/t- -
loading ...