Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 126
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0132
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
u5 H VlyssisAldrouandi

Denkpfpeculaolim tion sine a;re consiabantur: proprerea Icgitnr in Exodo. Frch \

c o lat>'#m tneam cxm t>rfisr/a JcJpecrJi.' mnlicrnm^/:* r:,i'?ULr»t hirj.-ia talc>>Mct,lK

* ' VbiCorneiiusalapidc asseucrantiusdidtlabrum ilhid Jauarorium proprie erspe;

culisameisfabrieatumfuisse. Hodicin hisspeculisconcinnandissumurmirircspar

Specttl* tesa:ris,& vnastanni,&admaioremspeculoconciliaiidamclaritatem,dccimaoch-

extstere. uaparsAntimomjadditur,&abalijsvigesimaquarta [>aisargcotipuri permiscctttr:

naRiq,exhacmisturaspcculanobili/!imaconllant;ir. Pia-aictiir.noiijQicoronidem

addamus,a;sinput(."iseftbdkndtsi]<)]] cskfpCMictidii,qiiaui,iiii %!iumvkin;caqm

^ssesinfi- pollicctipotest.Sumitur ergoxnea peluisokoperlita, &inuersasupcr fundum putci

dicdispt<- collocatur,deindesumma losTui a arundinibusoperiatur; postera die,si ab eresudor

teis ttdhL stiUaucrir, foisoresproximameskaquampra;sagient.

DE ORICHALCO.

Cap. V. i

iEQVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.

STanobisfaceiTatomnissuspitioassentationis,liberefateinurOriehal-

' cumintermetallaesserecensendum^nonsoJumquiaPlisiius^Scali-

', ger,&multialijrctulcrmu]atiuuiiivenissuisrcperiri,sedquoniam

, sicuti in Hasdopago lapisinstarLuna;adolescentis curuatusinueni-

; tur coloris aurei armatura indutus,&mcdiocrirer durus,qtii ali-

quandoferreicoloris conspkitur; & quando in terra aliiminosa,&

atramentosa stabulatur, sempcr aureo colorc iplendet ;quandoquidcm virtutealu.

minisj&atramentiferrumin AurichaIcumtranimutatur:itaalTerendumcrit,Orichal-

OrichdlcK Cumjnvisceribus£erra?generari,&absq;vlloartificioanarura etiam tingiposse_a.G

nattuttm ttaqueambiguitatemnominiscontemplantcsnuJIam in latinis libris inueniinus,nili

?**■ dicamusOrichalcnmfamilia;Cuiusdamnobilis Ferraricnsisfuisse cognomemum,cx

qua prodijt Medicus illc Orkhalcus celcberrimus, qui nostris temporibus ssoruit.At

in grarcis litteris tFti^nJusec arquiuocatione non caret: siquidcm harc vox adidSiuc

etiamsumitur,&tuncindicat id omne,-quodex Orichalco confe&umcsh namquiLj

apudSuidam o'piijiA«o( s-iJablegitur.

Quoad SynonIma,&Etymum,IsidorushocmetaIlumnominat Aurichalcum,&di-
tih.\6.0- cTum esie opinatur, quia splendorem auri, & duritiam arisposiideatNmmd hanc vo-
rig.c4.1g. ccmexvocabulolatino,&gra;cocomposir.amcskprodidit. CdiusRhodiginusmo-
nimcntismandauitscinnonnullisfragmetis lcgisle Aurichakum enunciatumiuisse
veluti diclioncm exauro,&a;re integratam;ctii fauere vidctur Festus dkcnsexau-
ro,&3;reAurichaicumcomponi,quasiaureiima;sdixcris. Hos viroscruditosinve-
ritate vcrsari conccdcndum csset.nisi quantiras prima- syllaba: huius vocabulicorum
sententiie rcfragarc tur, quse vbkp correpta legirur. Staritis sic canir. H

Enticat efHgteSi&spj&fit Orichaka re/iidnf.

Satiusigiturersrsequi Gra;corumscntentiam,quibus*'pii>_aA«e communitcrdicii

tur,licctetiamscribatur5p:^!<^^:!-,&a:smoiitariumcxponitur:quamiiisScholiastcs

Z-#es mS. HesiodixscandiduminmontibusnarccEis siuntcrprctauis. Dcriuant igirurhocno-

rauant mcnGra;cia'isiTBdpic*s',*9y %&**■■*, quaii sicdpiw£:(7L*;<iiempca'smontanuin. Apok

quid. lonij tamcn interpres Orkhakum ab Orio quodam inuentorc cognominatum fuiue

£^4. <-*>•- existimauit.GallisdicirurCuiure, Laiton.GcrmanisMess^Odermosch. Hispanis

sotutttt. Latonmorisco. Aliquibus Italis vocaturJ{a»ie akhiraiaroNt piurimumtamcnapud

nosnominaturOj-zvjssr. OttoniumvulgoOttbeii Vrbs estregni Daniei,nempe Dani-

marcha?; I(cm Ottoniaest insula inaris Balticj paritcr i:i rcano 1 'ankv sira.vbi fortas-

sis primd hoc metalli genus rcpemim,vei singulari artificio ibi fabricaturo fuerit.Nisi

velimusdicereOtr.one,quasIIattoiie, cumhocmctalhiBiad inulta opcra mallcodi-

Jatetur.

NA-
loading ...