Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 134
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0140
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
VlyssisAldrouandi

»54

Ferram MetalJarijsditTesnuncupatur. Raroctiaminarenis fluuiorum obscruatui',& purita. p

Jietsej** tecarer:idcircd AJbcrtusferrum in lerra aquosa repcrtum multis cxcrementisstarc^

''* rerctulit. Itaqjferrisubstantia incodemmetallodiscrimcii coiiflituit;dumaliaen

tcnax,&optima,alia fragilis,& a?rosa,aliamollis,&plumboptoxima. Hincab Ag.

thoribus minera? ferri quatuor spccies assignStur. Priina est cIara,pondcrosa,terr;e; jc

saxorum cxpers.qua: nullum aliorum merallorum odorem ipargit;secunda habet sra.

^adtaor naminuta,qua:siinplici tacru in puluerem vertuntur, &h#ci bonitate parumperre.

si-iri spe- ccdir; tertiagranisnigris;& crassioribus est reterta,qua;a Mctallarijsnihilefliinatur

Cle3t ctimoeriSj velahcrius mcralli odoremspiiei:quarti pariter granisnigrisconstat,q0|

j)ostca,iuxt3 qualitatemlapidis,cuiadha?ret,vcl commendatur,vcl improbatut.

ApudEncelliuminer3serridupkxsortiturdiscrimen;scrip(itcnim,q[i6d velutipyri.

tesinfragilem,& riensum distribuitunpaiiter lapisfcrrisubse lap'dei« vi calorisdn,

ratum,&aliumfragilem,&quasi terramrubiginelatlam nondum virtutecalorisinla.

nidemdcnsatamcotriprahcnditrvriaqi tamenmineratanquamferfipra-gnansabEn.

' celliosummopereextollitur.Snbflantiamiuerailluensiiferriditinimaeire perliibe. E

turjcumeiuscenrumlibrai,sex3gintaoprimi,&puriferrireddant>qitod alijsferri

im raro contingit. In partibus Orientis repericur genus ferri.quod vulgd Alide.

'^lHJt/na ma vocatur.&huius substantiatanquamCuprumsacile fuuditur , necnon ca-laiu.

suij. risest idonea,&,inst:arferri aliarum regimum.neutiquamduci^&dilatari potest.

Lii.iJe Nondiscrepabit^fortehajcferrispeciesabislajquamRenodeusmemorauitjexqua

w".W, Iebetesconssantur:quapropternarratnonnullosesseLuteti^,quioIlarumferre3ruirt

fragmenta quarentes emunr, vt ad foniaccs denuo liquanda cnnuchani. Aliquando

e-tiam ferrumsuammutat substantiam, dumin Magnetemconuerdtur, &hoc expe.

rientiaconriat,namAiiminisupraturrimcemplii.Ioanniserat Cruxabacnloferreo

ponderiscentum librarumsustentata,quod traclu temporisadeonaturamMagnetis

cstadeptum,vt,illiusinstar,tenumtraheret:hincmagnaadmirationemuItiteaentur,

<juaratione fcrrum,quo<l est mecallum,in Magnetem, qui est lapis,transmutaripc»s.

sit i Animaduertendumest id a maxima familiaritate, & sympathia ierri, &magnetis

dim.inare;cum Aristotclesin habentibussymbolum facil tm transitum semper arimi-Q

serit.Hocmiocodamusimaginemfrustiferreiin Magnetemtransmutati,quodcla.

riDimoviroVIyssiAIdrouandoIuliusCsesarModeratusdiJigensreruinnaturaliunLj

inqui(itorcomuiunicauit:er3thocsrustumferricolorenigro, &ferrugineo, erustij

Mteriori quoda tnmodo albicante.

Ferrum in Macrnetem conuersum.

j*e*jy.

*4>.y.
loading ...