Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 138
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
138 - Vlyssis Aldrouandi

pariterin Italiaamnis Comum pmersluens,& Lambrus Mediolannm haecadciH 1.
^*?** "^ prarrogatiua gauderc perhibcntur: quaproptcr dc hoc postremo sluminc sit canitur;

tcmpcrtt- jsec „;£ darsttam Lsmhre tbornca liesclftm.

dtttn scr? virgjllus quoquedcgladioTurniisiiitygio amneoptimercmperato vcrba lacicns

ram qit<t- cec,njt hunc jn modum.

**s. Ert{ii}quem 7>aiino ipHisrisrm 'De.-f.t ip/csistreuti

L'b. 12. fcca Ht, cy Stygia c*xdc»tem tinxer,tt "nndtt.

<*4eneid. Qim jgi[ur in serio interdum mollitics, & aliquando duritics desideretur, erunt assi.
gnandimodi, quibusvtrumqjfacikalTequi poilimus. GiauctisilkSamius^qui scr-
ruminandi artificiu adinucnit, referente Suida,scrnm), quodmolie csse voluit,o!co,
&quoddurumaquatin:dt.Nonntilliadcommiinic3ndamscrrodtiritiem,plm:ibum
in cauitatc ferri coilocantes totum candcsaciunt, donec piumbum in sumuin abeat &
hocopus totiesrcpetunt, donecferrum instarcera;niolksca t. PraMCreaserrum sa>-
pius candcfaitum,&per sc refrjgcratum mirandumin modum tenercicit: id cxpc-
rientiadocct in filis ferreis, qua; ignita,& per serefrigcrata,mollia,& du&iliaeua- p
JWossi- ^unc'^']'in *"ccomalu;r>aut fabaruin candcnsscrrum CxtincTtim indcmollecxtra.

lies sfrri hunt.Alijfctrumoleoainygdalarumamararumliniuii^iikidqiCcracuinAiTafeida,

mwioiisdo &modicosalisa'ka]imixtacooperiuiit,&totumniu-6,&liitoexfimocquinbinuol-

i^A uuntj&inignecarbonumpernoclemrcIinquunt,indcq^ferrumtra(aabile,&moIlc

habent.

■Prwtereafcmimdiligcnterelaboratum mollius,&durius, iuxta operantis intcn.
tiQnem,temperaripotest:cumaliamtempcraturamcasi;^,^!ia>]i]i!iK-,;ilil^rma inm-
telamparata cxpostulent. Albertus tradiditserrumacriusficritemperatura sncci

raphani, & aquarlumbricorum terrestrium, quod experimento respondere ncgauit

8 Ensim

" Porta.Enscs igiiut tali indigent temperatlone,vt iicruosa cxiUrate (iat prarditi,m___

dumpunclimfcriunt,rumpatUr;ilmiIjreracutainacicmpoi'ct]nr,vtcesimretiendofc-

cent: quaproptcrolco,&butyroensiscorpli$temperatur,adesvcrdacribuscxtiiu

IM, 13. guitur, vtio cardendo robur acquirat;& hoc opus, monentc Porta, vei canalibusli-

'J^*iM/g"ie",vellaneispannisinadidisopiiicesaiTcqnuntur.Scalprumverd,exeodemPor-G

ta,proferromcidendo,invstrinarubefiat, Scquando in ipso rubicundus rofccolor

apparuericin aqna extinguatrjr, deindc secundu; coior suluus expecTctur, & dcnuo

inaquamergatur. Itcm ad scalpenda marmora,serrum cx optimo chnlybc paratum,

& ignitu,apparcntc roseo,vel rubeo colore,aqua madefiat,mox rcmotum, apparcntc

-, » coloreaureo,rutsus aquamcrgatur.Llma1tadura tempcrandaest,vt aliudserriico-

ii»« e. modtiinjarepoditTumaturcrgofuijgosummitatucotnUjVclvnguIarumBouis^por-

strstur. tjoyjtntn^i^saiiscomunisj&omiiiaacetomisceaturjdcindchacmistuialimaim-

buta,igne candesaciendaest, postmodum in aceto, vel vrina ,vel aqua srigidaillico

extinguenda est.Hamus piscatorius simili indigct lempcratione, vt piiciummoriibiis

lCtmi pi- minime sseitatur. Vicisiim serrum pro phlcbotomia incJeni tempcraturam exjgit ,ne

ft*torij, inoperationeaut ssectatur,atit rumpattirj Itcmialces herbaria?,quia tenues Junt

"ittempc sortem temperaturam non requirunr. .-

r«ndj. Postquacx fcrro purgato,&di!igcntcr rempcrato varia inftrtimenta,vel armasuc-

rintfabricata,nonimlli;iconibus,autciiar.-tcTcribus iniigiiirilbkur:-([circo ad j.oc ci

pcragcndum opu;, pyrites aurei coloris in pulucrcm rcdactus pcr dkm naturak m_)

in aceto insunditur ,& yase igni admoto, vt serucat, aliud acctum supperaddi-

turjquo e>[siccato,materia vitteis organis distillatur in liquorcm, quo icones, vel lir-

Cbftrttsc- tera;inquouisscrreoinstrumcntodcsignantur,qua;prima faek nigra appatcbimt,

rcsiaser- sedsiccatie,& pannolineo fricata;aurca; conspkicntur. Multi occasionecxtiiicTionis

rtiqttomo- sei-riinvarijsliquoribusj&eiustemperatura-jlerrims&naturaj&artijicioiiicuprttm

dojmnt. mutarj posjg arbitranmr:fed aduertendum eft,c|ti6d serrum a natura non ita cxcoqui-

Mxercit. lurit'ta:seuadatiquemadmodum Scaligcrinsuis Excrcitationibusoptime probauit:

1o^- pra:tcrcaserriimmcrsuminaqiiis vitrioiatistu naturaiibtis,tumexarttparatisdiiIolT

uitur, & quoniam huiusmodi" aqua: vittiolum part icjpantcs, a:s ctiam, siue cuprunu

continentiide6,matcriaferriibluta,in sundoharum aquarum cuprum icperitur,

^nod ex serro non generatur,scd potitisbcneficio ferri praxipitatur.Chyrnici ad soJ-

tiendum scrrum, vtuntur aqua vaknt i 1 ubea ,c;ua; cx quadran te vitrioli albi, cx fep-

(«n
loading ...