Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 139
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0145
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musei Mctallici Lib.I. 139
K Kinvndjivitr]'olivogarjci,tiit]i[ci";i]i^&rtmuiii:iaaluminisconstat. VerumPan-
dulphus Anglus,quidc FosSilibiu lcriplT;,fernimmelle restinftum melius liquefieti
retulit. Deniq; scrrum a;ri, & rtannopcrmiscctiir, scd agrcstius, & fragiliusredditur.
Qui plura artificia dciidcrat, quibusfeirii jHirgetur,a rubiginc desciidatur, iu chaly-
bem mutctur, mollius, & duriits reddatur, c sktur, aec non auro, & argento tegat
pctat Viiecherium,cjui horum arcanorumlongam ser------ -

L O C V S.

SVNT multi,quimokflo auimo tollcrant opjnionem rcscreotium in nubibus
ferrum gencrari cx vaporibus ,non aliter atq; in gremiu tcrne ab cxhalationi-
bus coucrescit,adduntq;cx Auiccnna,hltiusir.odi fcmim non fundi posse,scd to-
tum in f umum, & cincres conucrti. Omislis alitem his seiitentijs,Cjiia; nullo modo pro-.
& bari poslunt,fatemur fcrrmn vbk];fete locoium, & potimmumin rcgiooc montosju*
procrcari. ltaq;,de morc.loca pccuiiaria huic metallo dcssinata, iuxta sericm alphs- '
bcticam, recensebimus. Primiim in Aincx quodavn loco,monte5^iAnuncupato,vt
rccitat LiuiusSanutus, stinsmincra;ferri,cjs cjuofrusta scmilibralia parani,c]iiibus
IncoIa:,locomoneta-,vtumiir. In AIi'atia,vtJegiturinCosmographia vniuersalimions
est,cxquoiingulis annis,tanta fcniquantJtascruitur^qu.T ad iummam viginrimil- ferH
Jiassorenorumascendit. AtjUitauia ;cxBotero,miacrisperfefiiferriredunckfccjiiod ^uantitas
postca in Comjtatu Foix optjme tempciatur.In Asima rcgio cil Viazambina di&aj l&i.
optimichalybisfcracissima,vt AiidrcasBacciusinvoIuminedcThcrmisIcnpturaj
Bauaria;muitaloca vcnisfcrri turgent,std potissimiim, teste Ortelio ,Nortsoia—»
Bauaria-,siue Palatinatus, vbimons est Fichtelberg nominatus, vnde Nongoknses
quotanni5eruentesfcrrum,magium vim pecunia; colligunt. ItemLiuius Sanutusin
sila Gcographia, Bcnebesene regioni terne Sclgonensis vcnas ferri aJIigii3t,quod po-
C stca totiprouincia? disttibuitur. Bergomcnfisciuitatisterritorium fcrri pra-gnans
Lcander in Historijs conflituit. luxta Biuincumamncm Mincra?fcrri sunt afsiuentcs.
OmnesBi/tannia'Colksferroaburjdant. InfinxiajciuitatisGallia: cisalnina: territo-
rio rantaferrinuam.itascffodiiur ,&CKCcquitur,vtmuItisalijiciuitattbui,maximo . ^rixU
BrixianorumemoIumcnto,suppeditetur:EtcnimpoIktha;c ciuitastantissmgularum faui/es-
rcrum opibus, vt a quodam Pocta sic loquens introducatur.
Vit Ferrum, -^et, tssortim, yh Velitras JMissica, Trngti,
■ , <Jw<;ptte,gaU'!>i&litcditlial£tit$itmos.
Calabria Mineris fcniprobeest ditata.Calatri territorium Minerisferrigaudct. In
ChatrisYaldunga ferrariolapidc abundatsimmooppidumSiga, & Saucrlandia-»
Cololiiamaggrijiinam vctsus,opibitshuiusmetalJi kattt.Canada vcnas habct fctri.
lu Carttabria; maritima parte moiisaltil&iiusconspicitur,quir.otusex materia fcr- j^^to
reaconrtat. DemuminCyprolocuscst, vbi vcuteferrieruuntur.Dainascifcrrumno !al..x scl-
oritui',sedaliundedclatuinibipersicitur. lu F.uboea;cainpo Lilando metallum com. fj)
D munca;ris,& ferri fuit.De j cgno Fczscripst LiuiusSanutus,in Geographia,ibimon-
tcm JknihelTcn cognoininatum conspici, c.\ quo non solum feirum cruitur, scd Ctia
ibiclaboratur,&infrusta,ad hstar sokarnm equi,fbrmatur, qua? ioco monetx
adhibcntur, cumlncola;,autparum,autnihiiargentihabcant :immoexfcrroannuii
sabrcsiunt, quibus famiaa;, & digitos, & aures cxorhant. Foroiuliana-rcgionis mine-
ris fetri montes minimc carent.
Ga!lispopulisPetrocorijs,&CabisBiturigibus ampla; sunt oslicina?, inquibus
fcrrum cjicoquitur, & prspaiatur. Getmaniemulta loca ferri mineras habent vbcrri-
m3S,&potiliimumpcucs.iijii.i,-:i,v:i.; -(t,<.;L!.ej>L-L-lon<;.iiv. i:ii;u-.)>i:r.isciic:ii rjfiodi-
tur, & adhuc inanis non repetitur, & Ptokmeus addit prope Lunain syluam in Gcr-
maniamagna,fcrtimetallumiiiucniri.Giuspuscosaregioest montcsa,& vbic;ueita.
fcni fcrax,vt nulibi tcrrarum maioi fcrri vbet tas,& pra;staiitia rcpcriatur: propterea1
hincoiiincgcnusferramcntorumvtcnuliuminvicinasicgiones magna incolatum_*
vtilitatcaiportatur.Gothia,cuiusvocabuhmbonam tcr*amsignisicat,minerisfcrn
loading ...