Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 150
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0156
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
G

150 ' .,-VlyssisAldrrtuandi .

propriamformatncxuitjignj/qjsimilitiidinciiiindiiinhocdcBcatispotestproiiuncia. r

ri.quidiuina iuisr^ii-ts ci,:ritatc,t,tkiii Dti (i;iiiliti:dincm induunt, vt proculdubio "'

Deiiotmcsciriciaiitur. Adfiticni, f'cnii'iipoiimm/ijci:to,&alumincinibuatur,iuxta

aljquorumseotcntiam,(Efisiniilimumeuadit; sk illc.quiducemsequiturad omne_,

scelusimpudentiam,rubigmccriininutnobsitus,dcindcacripamitcntiapurgatus,si

acetOjRttv.faiJitmoris iiiovtiSjiicciionaliimiiisjidcllfapicntialiniatur^KrijniBiirunl

IfCttiHi' viroitistoaisimilabitur In Hibcrnia , vrJ"upcriussuiu-ccitatum,Iacu$cst .inquqba-

herait. culiad fundum vJqiflxi pars limum tangens in ierrum vertitur,& portio taita ab aqua

fttIapidca,'CU[iiparsstipraa(iuanicminens«formaproprianoniecedat:idemaccidit

• ','" Jacuihuiusmundan^molis;,i|l()uosibaculus,nempea[iimaiigattir,duinlimuin re«

"■ l* rummiindanartimt2ngit,ferre,aeu3dit,in aqtiisdtlitiarum versans, iic lapidea,&

"x. cumabhisduobusremotafuent.pristiiiumpuiitatiscandoremuonamiuit. ..-^

M I R A C V L A,- ',

1IRGA ferrummulti viriSanAivariaediderununiracula :namque,Deoillis

propitiusaspirante,neq;acicslu:iusmeraIIiJ-cdit,ncq;vincuIaexeodeinp;u

,, .... — ■' ratacoiislriugercqucunt proptcrea,in Actis Apostoluium, catcnaeBiuiPe.

**' ",_' trispontecccitlilsc s-trimtun immd Ctistodia.- ianua ferreisocdusi munimentissponte

jeserata ApostoJo trsnseimti cesiit: q-i.tudoqiiidcm vis metallornui dissoluic.ur ,vr in.

Vitme- nocenna.- viforumSanistorum famulctur. Aliqtiando fcrrurn sua natu a ponderosum,

uHwinn ^uPra vim natura: jaquislupernatajscvisumest: cttnim Eliseussecurim in ssuaien de-

, lapsam,soloiuisu,Deovotisilliusannutnte,ad suptrficiemaquas sedire compulk,

turin di- IdemmiraeuIuminSiiblacensiLicuMaiirum Diui Benedi&idiscipidumpatrasse- Ma-

uhjit. iolusretulitJtcm,exMeta'phtaite,HomeriiarumRexadfietum,quodduorumstadio.

Celloq.ig rumlatitudmeinterAerhiopas,& Homeritas patebat,catcnam pragrsndem fcrrcam

. in vtrumqJitusduxerat,vr hoc munitus prasidio militibus ChristianiS aducriussei

lustino Impcratoiemissisaditum prarciuderet;scd ,faucnte diuino Numine,catena-

rumrepagtilossuituum veIiementia,&magno vcntormuiiiipetusblutOj&disruptOjhor^

stisextcrminatus.&proiligaiusest. Aliudmiraculumd : f-:iosi'(.-iit:t> non cst iriuor

Iuendum,quodncmini,posthominummemQriain,nisiDiuo Antonino Florcntino Ar-

chiepiscopo.cohrigir,qtii.Fornacesiii Apennino visitstusus,equibusferruui, veluti

quoddamliquidumssucbat, inukisassociatus virisilluclecontulifchitciea Fabettan-

Ferrumtuln v,ruin cl,m comititnis Jibi fjie mcommodo putans ingcati permotus ira Deum,&

7!.,.:j..,/Ssni:s.j;i:oivii;i!, i!ist,1srica;pit;tuhcq;fertum,quodabigncveIutiaqu3ssuerqsoler

bat,illicdeoncrcuit,&nuJlasssinmiruiiivchtitK-i:ria,inti-g:.i'ii;)a s (pstiojiqujfei

potuit:Faber.autemrcJipiscerisSsnAumadiuirArchicpiscopum,&semctipsun!facie.s

jeumjsupplicemabeoveniampctiuitj&statimjCunctisadmirantibuSjptisthia.visfcr-

ro reddita.est,&jdemore,liquiduincxfornaceexirec-epit,. Imm6,:niJi t*diO;legenti-

busnos esle arbitraremur, infinita huius.generis alia esTent receusenda.

y&sir.

PRODl G I A. k

fMBErvferrensoIimviuentibusmaxima;fuitadmirationi:nam,referentePlimo, in

Lucanisfer.ro pluit,anrcquamM. Craslus;i l>.i;-b]< iuisscrintereiriprus. Pariter

- Itiastam ferrcamrecrcmeto similem cxaeredecidilTc in syluasNeiihoxianaspro-

pe Grimamnonnulli Authores-affirmant, & hanc maiTam adea graiiem fuisie narrant,

vt in nulhun locum humeris defcrri, ncq; curru,propter locs inuia, vchi potucrit. Hoc

. prodigitmicontigitantcbcIIumSaxonitum,(-uodinterDuces agnatos gestuirt fuit.

. Rursusanno post millesimum, &quingetc'imnm trjgesimo nouo,in quodam PagoFri.

genstuJ! nuncupato DhioneEpiscopi Eystetensis , quidam loci accolacum varijsdo-

SOj/^jloribusvexartrur.tandemintercutem^&carncmchiuumfcrreumiiista-rnagnitudinis

iagentit indc exeunteuimanu deprtehendlr,donec ,aducntante Chirurgo, tandcma corpore

eoufa. penitus rucritcxtraaus ;sed, perseuerantibus ssuis in ventre cruciatibus, patiens tl-

IW
loading ...