Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

15* - Vlyssis Aldrouandt '
P ROBLEM A T a:

lii.4,. &

TerrHsd.
jxriti*


EX varijsserriaffectionibus variaeriam dimananr probIcinata,&prrmo' ejusri
solet,cur fcrrum candensin aqtiaillicd extinitum duritinni insignem acquirat.
RespoderprudenterAlbcmis MagnusidacaloieprouenireaquKfrigjditatem
fugiete ; quaproptcr calor intimis ferripartibus occultatushumidummaterialecon.
sumit j &hac rationemaiorcmfctro duritiamconciliat. Deindc qusriturcurfetrum
candcJatSum modico aqua?conspersum& malleoperctissum,muitoserc]>itusetnit.
tat,Respondcndum est id cxantiperistasi,ob aqua tn admotam,oriri, tumexsugaj
ignisintimasferri partcspetentis,&actisadextimas fcrri parrcs cxeuntij: acr enim
iUe, vi ignis j impuistis,instar tormcnti bcllici ,sonitum ftindit: immd talissragorex
scrroinaqua frigida cxtinsto dimanat ,qualisin nubibtis.bexitu ignca-exhalatio-
nis obseruatur. Pmerea soknt nonnulli inquirerecausam,propterquan)rubigo 8
simpJkivnctioneoleiaferrosegiegetur. Alioui Pi:ii<;!o;-i.:icipondentidaqualita.
teoiei,&rubiginisoriri;cumrubigo magnani iiccitatem,&oleummaximam humidi.
tatemparcicipet:idedq;ferrugo rationccontrarietatisexpiTgnatur. Autdkcndum
erit okum cxduabuspartibtis,uimirum subtilitate, & tenacitatcconstare,cumexae.
re, & aqua compolitum esse videatur: ctenim iti aqua locatum ascendit vt acr,& inj
acredesccnditvtaquaiquamobiLiijji^tio:;!' tcii;.]t<i:i5,inKr n.l;iK.:rtni,&i<.'irumpc-
netrans,&,rarione tcoacitatis.diii ibi dctentumJta operatur,vt tubigo a fctro separc-
mr. Adremquoq;non:iu)liiniicstigant,ci[rferrumoko, vt! alia pingucijineperan-
iSum fcrrtigine netiuaquim vcxetur.Huic qua-sito Sealigcr satisfactre ts>n;uur:inquit
cnimharcduo,scilicetolcum,&pingucdincm htimori aqiieo,&aereo valdeopponi;
idcdq; impediunt quominus ferrum ab his contangatur, rubiginetur,& cotrmnpatur.
Ampiius inquirnntalij, tur ferrumapyrite, vclsilite igntmiacilecxcuriar jcumta.
men in reliquis TictiTlis idem non contingat.Vt quarstioni sati;siar, respondcndurru
est, fertum sua duritia hoc moJliri, cum similis in rcliqna merallorum samilja non iii-G
ueniatur. Pra?terquamquddpyritesalio pyritea;tusscintillat,nam motu excitatus
talor materiam sulpbtireampyritibusadh^rentem inflammat.Immdfermmaliofer-
10 vehemcnter pcrcussum scintillasedir;cum& ipsumpottionem sulphurea:nmteria;
participct.
Alijrcrumnaturaljumobscruatorcssympathiamferri, &m3gnetismeditantes,pe.
turitraiioncm, propter quam ferrum a magnereattrahatur. Vcrum Scaliger inquit,
potiusqua?rcnduin csse;noncurferrumamagnetealliciatur, scdporius curferrum-j
Jpontead magnctem cutrat,&rcspondetidferrocontingere,<Hioniamomncappe-
tensprosiu perfcciioncsemperaliquiddesiderai; veluti mcmbraingratiam corpo-
rearnutritionis alimencutn attrahunt; & (icnti elemcnta extra na turalem Jocum posita
ad illumspontefugerenituntdr,vt Jbi jiaturaliterconserucntur,&quoniam Magnes
non eget pabulo icrri, ergo fcrrum non attrahet, sed potius tpsutn ad Magnetem, tan-
quam ad matricemsuamferetur,euiusabditisprimordijs persicitur: vnde MctaJlatij.
in minerisferri Magnetcm sxpisfime inucniri fatentur. Tandem tanquam coronidemM
addemushocproblemaa virisdoitisproposii.um,kiiicet,eur fcrrum ferro consrica-
tum,ssante Borea,sonum striduJum,& vento opposito spirante, talemsonumncqua-
quam cdat i Responsio est, qtidd sibiius ab aerc cclcrrime moto prodit ,ceJerrime au-
temmouetur, quando purior cst,sed puriiTimusa Borea,&nonabAustro vcnit.quo-
niamhicsempcrcraiIior,&moiIsorest:huiussignumindecolIigatur,quiaferiumadi-
peJmitiimjvdaqua.hHmcfassumpradistumipnumcsiiiJidei-encquit. ■, ;..


loading ...