Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 155
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 155
■ V S VS IN S VPPLICHS.
I
liu *"■" TINCVLAferrcaj&torcjueiexferroconstrua^tjuibusReiligabatitur, Susrf,'
1|L %/ authorerestOjVOcabMurrvndc^omcnhodicrniCarnificisapudnosdcriua-
0;. T uit.Ferrcumeriam vmculum appellabant Neruum,quopedes rcorum impe-
„r diebantur,&hoccodcmccruiccsctiam vinciri,rcserente Crelio, Plautus tradidit. !&• !«•
^i ItcmAnchoramfcrtcamiiibitecT:crcccruicibuseorumsolebaiie,c|uosseucriuscalliga- k?s.*»tiq
J rcvolebanc.&intcgrumdiemspedatoribusicuinludtbrioessceogcbanr. Innumeri «Sf.S«
quoq;Martyrts scuissimapcrpcilisunt maHeorii serrcorum supplicia,quorummaxil-
1 la; iassU Tyrannorum percutiebjnEunhabcntur cnim 111 AcT:is Sancli Euplij ha;c verba.
81 cxiuhMmfhhyerihacce^its,iasshferiviiw^eheiui^axiUas^or*yer^tri.C[3.- M ,,
jf* uisctiam fencisin martyrio DiaoruinEthnici vsisuut,vc veros Christiana- rTdeicuI- /££%%
"B tores maxhnis cruciatihusafiicercnt :etenimchuosDiuommplantis pedumfigentes **.,„.
** iilosad cursumadigebantisicenimlegsturinA&isSan&iGeorgijmar-yris, lnpUittis ri
°* pedisferreasm^itcUuos3s^ cogitathlet^m currere,!>!:il-"fr:^ :':/:■■ sthicsliimsolnm cUci's
B aspetgeneem. Vt pra?cereamusalios,quiiimiIcmcarnificinam libentissime subcunces „■ .
5 aditumsibistruxcruncinCarlum. ConsuItdomittimusSedemscrream Agacoclis Ty. CMtrfm"
fc ranniadnecandoshominescxhistorijsnocamjnecnongladium,&securim,quibusca- tj,rit^*"
'ii pucampucatur,&pra;cidirur.
VSVSINBELLO.
nb Tf N primohuiuslibri capice, iuxta muttorum mcntcm, rccitat um fuic serro aurum
E I csse nuccntius;nunc autem aliud alscrturn meinoria?mandanduiii cst, ncmpc fcr- ^
6 JL rumintcrbd[aeiTcgrarius;&quamuisinscderc,quodPorscna,cxpulsisRcgibus,
jp PopuloRomanodedir,nominatimcomprehensurninucniatur,nefcrroniii in agri-
£ culturaquisvtetctut:nihilominuscxhocmetalloindics fabricantur pugiones,gla-
B dij, hasti, secures.sagitta-, clypci, thoraces, sarissa: compcdes, ochrca;, casstdes, rra-
I mcar,&fistula;,quibuspyriopuluereglobi plumbciinhostcsexploduntur, &tandcm .
\ aliaarma, tamin pernicicm, quamin tutelam, qua;a pcritissimisrei militaris adhi-
I bentur. Meminimus in Hiilorij) legisse, quod in nonnullis Jocis ensem c\ ferro parant,
, deindc ilIumvaginacrianiferreaccgunt.Exoptimoferro,vtlcbalybeparanrurTur.. „ .
1 caru machcrc.quas Vulgus Simitdnts vocat,& ha;damaschiiiata-.uimiru vtrinqica-ru. *■£""'
1 lercabipsisdciiderancur^dcircciFabrigladiarijsalcmamoniacumcumerugineajrisJn-''^''''1^"^
'j acetomacerant,&,spatiodiethaturalis.hancmisturamsecundiimcnsislongitudinem Us <■
| paiilatiuulessuercpcrmitcunt.quar insignemgladio venustaccmconciliat. Paritercx , ,,.
( ferro fabrcfiebat Arics taropcre a Poetis cclebratus.qun Prisci,ad cocuticnda inamia,
f Vtcbantur.GIobi immaniponderc,quibombarda:viexpioduntur,cxferroconsiantur. , 'j. '
? QuamobrcmPliniusmuItipIicemferrjinbello vsuramagnopcrc demiratur,cumnon "*" "-"* ■
Jt>solumcominus,scd ctiaincminus,nempepersagittas,&scloposmillileadhibeatur.
I Veriimhodic Piiuiusgraui teneretur admirationc, si tormcntabeltica maiora vide-
S ret,quibusuonselumma;nia,sedetiammontes,&ingenEias3xarl]unt.quidplura?
i( tcabesferrata; in arcc Acrisijsucrunc,&olim turrcs,racioncbellorura non calcc iili-
( nicbantur,sedferro vesticbantur,non solum vtproptcr pondus,stabilioresesscnr,
t scdetiamnehostiliinccndioconssagrarcut.ldexlosephodidicimus,quandoscripsit. **** 3- <&
i TiirresertsJfyitUtpedHm>itii^utgiM«/Tha.tcH»?ll>-:txs[rt,s.rr^<,d-a-, e«stexit, helh lu*
i '*^W7W-/;or«-^/>/e^'tfss''»s'>''''-^s^/i/^.Turrcsqiioq;fcrreasvigentibusbeIIis, tUico.
i Elephantisimponisolitasobseruatumftiit. Eutropiu5Cciam Probrumlmpcatore-ti
( in arcc fcrrata incerfecium fuisie monimencis mandaui:.

JB^X®J$&.'%^
loading ...