Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 164
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0170
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
i6if, yiyssisAldrouandi

S Y M P A T H I A.

v-

**"E L VTI plambum nigrutqamorc itamdisiblubjlicumalboconiungitur ,vt

sine ipso agglutinari ncqucatjpariterhumana; carmi hoc metallum adeo

gratumcst, vt illi diutiusabsq;noxa Jibenter adhtereat. Notiimus mulros,

, qui i(2u scloporum vulnerati, cum globnlisplumbeis in carne, diuturnam, & iucolu.

Tlumbam n[Cn vitaill duxci unt. Ad rem narrat Sencrtus tn Paralipomenis, qucmdam Genuen-

tmicvm £jmiau tormtti manuarij in frontc,cum iniigni fracrura cranij,vulnusacccpjsse,& Ge.

vdtnrab* nuiscl,t,1tumjglobulumqiplumbeuminucntumnonfuiirc:deindc,vulnereagglutina.

m<tn&- tOjperspatiumscmcstris incolumen vixilse. Atcum tandcm inorboacuto correptus

obijiTct, cranium apertum cst, & tunc globulus plumbeus c regione verticis,inrcr cr»«

nium,&durammattem,adlatusreiSKsutura;,membranatamenplaneilla?sa,teper. :

tus est. s

PLVMBI RECREMENTA.

Qi

k VAM VISitiptimocapitehuiuslibride retrrmencis metallorumsermo fue.

7 tithabitusratramen inhoc etiam capitcHerecremcntis huius metalli ueces.

sariodisscrcndumest,Itaq;dumplumbum adhuccalens aqua frigidaperfun,

ditur,scoriamquamdamexuir,qua;proprierecrementum,&vuigospurnaj

Spum4 plumbi appellatur. Hoc autem rerrimcntum a phimbo bifariam resultat: ptimd,quan.'

plutnli do vena plumbi eKcoqiiitur,& litec vere scotia dicitur.Secundo,quando plumbum pu«

qtut, ruinad aliquod opusliquefit,& tuncspumaab hacfusione exiens non scoria,scd plu.

bum vstum nuncupatur. Prsterea vcluti terrum ferruginem,& a:s a:rtigincm,ica pluitt-

Ctrujfe bumquamdamPinmbagincineruclatiquamalijCerussam, alijssoremphimbijAukc-

s#A nascineremplumbi,&tandemaIij,admentemGaleni:Psimythioniiominant.EtenimG

CerusfaGra?cis4>W*i'l'>i»,& ^iMsossojdicitiitjfortcquas! 4»'u ,"'*•'*»*«', idest arenaj

Minijicutnexhac adustaMinium, seu Sandyxrcsultet, vel a-\<ni dctetgo ,quia Cc

- russavimfucandi.&detergendiposfidearVocaturautemCcrusfajquiajantequainde.

Ccru]j& tfsozmx, sirl1milismateria;,exqua ceraparatur,qua; Gra;eis £»06>»b.nominatur,&vul.

ttymttm. g^ Sjrfcc-^^uasja,'^,^,;propterinsignemalbcdincm,quam in exsiccationc adipisci-

«■ tur. Ccterum Ccrussa cst duplcx, altera est arte fafta, & quasi plumbum putridutn, al-

it-lf tera *u*' f°rmaiaiii cftoditur,& Cerussa metalli cognominatnr. Rur/usartificiahs elt

•ffcrcn- jUp]eX)Cum dupkx sit plumbum,cxquo dimanat. Chymici Ccrussam artiikialiterex

"** stannopasatam.AIbumHispanicumnuncupanr,ciimCtTusfapra?stantiorexHispania

^sslum Heferaturj& hacpotisltmum vtutur mulicrcsad fucos,& hac imbut.r,cerusfata;dicun-

tsispame tur:proptetca,non-,inccerussa:,fucttssxpillime intelligisolcc.Altera Ceruisaartificia-

euid lisfitexpIumbonigro,&ha;capudMedicoscstexvsu. Vitruuius scriptum rcliquit,

" * quodRhodij, incomparandaCerussa, implcnt doliasarmentis accto at[ ersls,& iu-

perpositis plunibeis masfts, vasa diligcnter obrhurant,nequidqtiam Ipirare posfint: H

dcindepost aliquoc tctnptis,reseratis vasis,Cerussamcx plumbia malia deradunt.

Alij vasa plumbea accto plenaoptimeclaudunt, & post spatium tiiginta dierum , re-

clnso vase,cerusam coliigtint. Ha-c olim pra;I'anti(Tima Rhodi, &Corinthi ,& Lacc-

L1I.5.C demone, &proximaPuteolis,admentem Diokoridis,parabacur.

I03.

PLVMBI VENENVM, ET MEDELA.

N

ON soluiiilimatarapliimbihumanoitomachograuisest,verumquoq;ccrus-
savalctijd/ncmadncctm vsq;ortendit',quoniami]]iusportiones non dige-
runtutjsed ihfundo vettkuii slabulantes humanam temperaturam dilsoitiuiit'
ussa enim occlsdedo mcattis spitituum,instarlith.irgyrij,iiecat quapropter Plinius
immeritovcncnuntpIumbivencnoiithargyrijconiparabat.Hinceoliigcdiimcst,

aquas
loading ...