Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 165
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0171
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


MufeiMetallici Lib.I.' 155

A aquaspcrtubesplumbcostranscumcSjvelmvasispJmiibeispernoiSantM.vdorganis
flumbeisrfjfiillatasaliriuavciiciiimspitioncnoncarcrc.ItemquodCcruliahinmno
tcmperamcntoofficj'at,indccoj;]isjit:L(U',i]i;;;i:iiiil:(.i-LSi^^idorL-!ii!aiiL-i Cctulsa sibi
comparantes,fa;toremoi-js,&r.igrcdmcmdcntiuniijiC[irnmt,cijmporuo sangumis,
quarpartcs faciei nutrire debebat,fuco impedita ad gingiuas ssuat,& ibi tamquam su-
perssuacorrumpatur;vndcfa'tororis,corruptiogingiuarum,&nigrcdodentiLimpro-
wenit;etcnimnigrcdoputrcdiiijsnota elTe pcrhiE'Ctur.
Antcquam prasidia hoc venenum expugnantia prarscribantur, necciTe cst propo-
nere signa, quibus venemim plumbi innotcscit. Itaq; lingua bibenris limaturamphim- .
bjgrauarur, vrinalupprimitur,ssuxusalui exoritur summa grauitas ventriculi, & in- Skgim V»
teflinorumpciscntitur,colorpatiemisplumbeustuadit, anhcIitusconstringitiir,&in. Meatslam
terdumpassioiliacasubsequitur. Tandemsignavcncni Cerussa;assimilantursympto- &•
K matibus,quKapotioncGypsidimanant:ironioin hoccasu maioralbedoIingua:appa-
ict.Doiorigiturstomachiprimumafssigi^quoniamjvencnoimpeditacocoiSionc^hu-
jiiidumalimcntalecorrumpituj-;hincssatusmuldgcncrantur,singultusonuntur,gut-.
turexsiccatur,&cercbrum,obvaporesasccndcntes,c;uodairimododeliriumincurrerc
vidctur.-propteKiaNicanderinAIexiphaimacisharcsignacxplanathijvetiibusinla.
linumtranslatis.
isicc dtttaspumit Htttrm mulfitm asiririgenie yigore
lnseftum tertet o.rt sitieunttfrrgorepcctt
Gingrutc arescttue^crispartteijipeBe trabutttnr:
tss/pcra hirguascafret .siaccsprope putturaglaades
T>eJKiiitir,sirtlIamt/i cievt cftuce fatiuami
J~:\Q>:-; t.■:>.'.■ /■■;. ■;.>■:■'tl-t ■:■■? 'I.-11 'r!> .';■;«
yaitatsi Ticlmediapbantasmata ittce yiderr,
Huicmorhofacilc mederipoterimus primd pharmacis vomitum prouocantibus,ct
'■C medicainentis solucntibus Deinde prsscribuntur Myrrha,vel Absynthium,veIHyssb--
pus, vcl Scmina Apij,vel Piper cum vino. Pliniussecundus huicafteClui occurrit olco;
cum sit huius sentcntij, omnia vcncna ,& presertim Psimithij, nimimm CeiuiTa; oieo ^- 2?■ <"■
tebetari.Auiccnnas,mhoccasudysteres,&vomitionescommendat, dcindcprobat deoleo.
omnia ilJaremedia,qua;Y'iruslit!iargyrijprossigai'CpojTunt. Conciliatormedkamcn 4- Cano/ti
vomittlmc6cJtanscxdciocrionescminumRaps,&Atn'plicjs,nccnoncIystercsexiu- /fA&ofc
tecauliumparatoslaudar. Rliasis,sideicctioncaluiopusfuciit,oi5togratia diagridij ccrnjsa.
cumaquamcllis propinat;postcaLacl:e,Malua,&Sclamo liuicvcncno pra;stoest. i'20.ru»
Quamobrcm lodociusin Enchiridio Simplicium veiba iaciensde Ccruisa siccanit. tin^ap.t,
Sumfta *»errerrofa tamcrr btc cor suffucat aura
Copia ,ctti hitt-issnbtiwt batsia mah.
ItcmNicanderinAIexipharmacis,aduermsCeruJsa;virus,proposita medicamenta,
nempc Lac, Maluam ,& Sesamum his versibus magnificat.
Etdrserttapremcrrs tetjcrrt celer liiern yacc&
D Trrrguc natante daiislac Curn cute trt/libus *frh,
^iittu mtttisiciitefecit^-ytercgermim ^stftsun,
Exfressumfimmimpotartdumporrigesuccum.
Tusit etiam mixto stcprabe Sesamti Vtrto.
PLVMBI _PR.iEPARANDI RATIO.
METALLARII aliquando,cxtcrraochra:siin;ii,plumbumcxcoquuntpr3sci-
pue Ilmensad syluam Baccnam.interdum c.-c spuma argenti ,& molybdena
illud cliciunt, quandoq; ex propria vena.aut exlapidc plumbario fcrace_»
r id extrahuttt. Modusauremtundenda;,&tercnda;plumhi vena;,antcquaminfornace
_ eollocetur, apud GeorgiumAgricolamlegenduscst . Pratercaplumbumprirparatur, i;. g.ders
\ &mpuluerem multifariamrcducitur.-primirusvirgacorylli iccenteintra plumbum mt.tall.
' ''oucfactum locata, namq;vi calorisc-virgaplumbiimmoucntchumiditaselicitur,vi- \
\ cisEmqi virgaptoprio ipoIiatahumidOjpJumbiiiumiditatematttahitituncqipJu"1- CoryJliyis
loading ...