Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 166
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0172
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'JUbt,

\66 Vlyssis Aldrouandi
bumexficeifcrj&mpuIiicrerarcdigiwr.AliteritieminptilHejcmrcducitiirjdumcilU};
quefacio argcntum viuum additur, quo euancscenre,puluis piumbi in catino rcrnanet
Halchemi.x Ptosessbres pltimbum in aurum pra-parare, & in stannum coniierterc pro.
s .1 j fitcmur, qua-operationes apud Vuccherium lcguntur, Has easdcm operationes Ars
' ' drtasLibauius iniuo opere deHalchemia expjicare conatur.AIijexpIGboargentum
■'l. ' viuum clicerc ,illudq;ponderosiusreddere nicuntur,velutiapud Porcamin Magia_
Lit\ e<t. nacuralivnuscjuisqividcrepotest.
L O C V S.
ANDALVSIA,& Anglia multis fodinisredundam,quarum prima eopiosis
plumbi venis,alteraveroplumbi,&stai)niopibuspoller. Americana regio £
versus Oram occidenralemmaris Sur,vt in tubula America- Corneliusludaro '
©bseruatjProninciashabctceleberrimasJnqiiibusingcnsconrlneturJrtcusjCualiqui-
businsulisTi//V^rfilIorum lingua eognoininatis, i<ksHnsuIispIiibi;proptereaqu6d
opibusamplissimisplumbiaucT&sunt. In Britanniaseieinterrenisupersicieplumbutn
«Iligitur.FcsularuiVIonsinHctruriaflorentia'citiitatiimii:inenslapideshabetplum-
•plumlit- barios,qui>brcuitemporisspatio,siexcidantur,nouis incrementis, refte Boceacio,
tS iapi- instaurantur.Pariter Foroiuliana:regionis momespliibi venissunt dirati.DcindeFri.
J&ybi. bergidiuitiehuiusmctallisuntperinsignes,aim,annoquinquagesimoptimopoftmil-
lesimiij&qiiingetesimumjmaiiaplumbinigrisexpondoafodiiiiscxtraitasiKrit.InsM.
perficie telluris Gallitia> ma teria coloris nigri nascttur arenosa, qua- ponderc tantum-
modoplumbum eiTe depra:henditur.Apud Gosekriam tn monteRameli plumbi nigti
. rodinarconspiciuntur. DemuiiiGothiaopibusplumbipwcellit. HannoniarRegioin
Jtttwam* p]alldria minerisplumbi diues cclebratur. Item HeluctiiemontibuSaliquasplumbi
KS*** venas Botcrusassignauit.ItemPlinius Hispania:, &Gallia; lTnilcs tnincras tribuie,qna;G
cumibi sint profundiorcs,Metallarijlaborum vehemcnti mole premuntur. Regionein
HundcstntckplumbiseracemCosmographiavniucrsalisconrtitiiit.vbi.paucisimpcn-
fiSjquantitashuiusmctallipurificatur.IIuainsulapra-statmincrisserrijsimiliterplum.
ItTtt mi ^"'^ si3nn'Ilicultntas babet tacultates.India Orientalisneqja:s,ncq;plumbumpos.
j ' ' sidet,siveritatemHistoriographifatentttr:quicqiiiddixcrit Arissotclesdepliitnboln-
- dicoliqitatoabaquaresiliente,cum iiia?Jibcr Aristotelis sirsuspecTus. Per Lusitania:
tra#iissubterraneosmuIta;plum[>ivena;djlTcminantur. Lymburgum,vtrecitatGcor-
giusBraunin Theatro Vrbiuui, sbdinis plumbi,&scrri pra'star.Mamur, ex Botcro
minerisplumbi scatct. In Petrasancta, Hetruri.cloco, plumbi,& ajgcmicft mincta.
Peruana'insul«qutmitatepIumbisiintditisfim*.InPolonia,c[uintolapidea Craco.
Teru' ah& uia,vena;plumbisumferacimma?, Populonia probe ditataest mincra plumbinigri,
ixtplum- qua:Iucida,densa,&grauisest,paucisqiexcrementisredundat,vbietiamobseruatur
fa aiiaplumbiminera ssaua, quam pauldamein Rubrica disserentiarummcmorauimus.
Sardinia;qua:damplumbi,&stanniminera:nondesunt. Deniq; Scocia quancicatis H
elumbi ntiti cst indiga.
DENOMINATA.
VI circa materiam plumbi multis laboribtis se cxercct, Plumbarius appella-
tur. Plumbosum verddicitur, qtiod plurimu plumbi admixtum, & PJumbettm
quodcxplumboconiccTumcft:proptereaGra;cis MotoBSk globus,vel pila,
vel iamina plumbea vocatur. Item MMSS^spud Dioscoridemplumba-
ccuSjvelnaturamplumbircscrensexponitur. Similiter MoAi^J«ff.splumbatura|cft,n£- ■
pe.setruminatioplumbosaiaa^incdicimusApplumbarejidcstpIumboIiquefaiSojquE
disiunfla sunt, coniungere,& Replumbare, quod plumbo aggluciuat um eft, diflbluere,
Verumhisnullius fcremomenriommiflls, admctallica,adherbas,lapides,& varia
jMoiylt/i- Iocaaccedemus,qua;3Piumbodenomitutascrunttii. Primitus tiftkt lithargyrijfpe-
th i/uid eicsyiiilSniainprimocap.huiusJibrimcmoratajaPiinioMoJybditiscognominaturi
jfty. quia

q-
loading ...