Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 167
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0173
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Mctallici Lib. I i57
/L puij.-iliqtiairtplumbinaturamsapiat. J^umbagosJiquibusdimuraTiigopluiiibiiatta..
nien Plumbago propric-cst matcria nuiicupara C.ikna, (ju.i-, ;>r.l! fiiiiortciu |>]unibi,i.!t
fuodo fornaeisrcmancr.Hae,iusramtn>..-iii M.u^ioj in -r^ir.iy.uju.-:ijs .ui']>ioicori.
dciD^stpiinssiiiiLimiiiuiiitisiin.qiiotl ignis viok-ntia i,>«iuu cmcris-iitdiiic.Ca-tcriim, i'5-«,-sS-
admaioKmhuiusmetaJIkatiriaiciia: inteJfcc1umnotandumest,qu<Jd PlumbagOjscu
^loJybdeiiarcspoiidetCsdmiicaiiSMiamveJnti Cadmia p;irattir,dumvcnaa:risiru ~.
rbrnaceJiquatur,& pars tenuiot euoJans,& parietibusadhairens estCadmia,que- Ttumbk'
m.utmndmn isi pri:no tapitc aiiickaruni iiiit: oatiter Phimba-n nitscimi-^ium liqua- ^°" sf,
[oi.iforiiacibtispitmibo.niatcriatcnuispari^ibus-.Ldlij.-rec. s.raq;sict,ri Cadmia du- *-**>*■-
pkxcsredicebatur,niiiiiruma]tcraiiatii:alis-,oii-(-t(ii;aicb:itur,&;iltcraartificiaiis, ""'
qiticinforn.ic!busa-t:sii:!;ctb.i;u:-,.iili:iiii;LcrI'!iiiii]i^iaii..i[trJinfo,i|-il:ibuspsimibi .. . .
oritur, aitera vcrd nacuraliseruitur. Versmi, apud Piinium, Plumbago triplex eonsti- J^m
_ t!iitur:primaipccicsest Galciiavocat:i,<iii:i'.ii<;iiiri!iii,S.-i>liiiiibunijj,Lrti.:i,p::t,sccun- "' '*'
b (hcitPluilib;!»oJci;\t.,]yl«{.tll,L,Lltlfici;lIis-titnil>]inijr!imD:o!;oi-ld[s,r!::'t::Lcliiub-
tbnciaqu.rd,i:tik!]i'i,i1L!^(ti)!,t.i|:i^l,]iii!il.>;is;ov'.-;\lo,,ybLkiianattii-,t!is vocutur,c£.
foditurq,adScbastiam, & Corycum, \ t i.HioIcorick', uioiiiinciitis maiidauit.
■ Ircm PJiimbago ieti Moiybda-naapiid Pliniiun dt lici ba ,cuiin dcscriptio, exmen-"'
tc FaIloppij,s[nadraic vidcuir illi planra: ,qua:iiistorta aBoramcismincupatur. Alij L,i- *>"■
voJuerunt. PlLiiijhjyiiicitiT^ititjclicl^isfCariaiiiiiiatiilosani^cropcci-iHitasillaspsivn- ^•i.?-
bdcoioris.qua: iu folijs conlpiciuntur. Sed adiicrteuduincst. quod PJinius liuic hcr- "Fl»mht~
brcnomenPtuntbaginw non acolorcscdab cskau assignauit, scilicet quia Plumbo g^berlit.
oculorummotbomcdc'tur:C[uaproprernccctiani vcrir.itcm assecuti sunr, quJDentil-
IariamRondcIedjcumPJumbagine,seuMolybdtn;i Mirjjc-imcidcrcvoliicnmt,bac
tiniunimotirarione,quoniamplancaha:cmnianudetenta voia; iiuorc,seupsumlcuiH
colotcm communicet.
Ad iapidcs (I nosmet conuertamus, primo iricidemus in lapidcm plumbarium, mo-
C Jybdoidem ctiam nuncupatum, qui a vena quadam piumbaria eruitur; huius Diosco-
ndes,polrp]umbum,mcminit,illumqiavcnapJunibidiscrepantcincor:iTiruit,quam
venammolybditimappcIIauit.ItaqialTercndumcritcumCesalpino.molybdoidcrru Ltyisplit-
esiequcmdainiapidcminnigrorcfuIgentemjColorcpIumbco^&tastuadeo lubrico, iaraa
vtperuneTusersevideatur. HuncPiftoresindigicantiapidcmFJandria-jquiaillincaf- s#<*&■.
feracur,&iJIoadfigurasdcsigtiandasvtitntur. Hunc pariteriiiGcrmaniarepciiii,.^
BisemutumvocariarfirmantjqticmcumStibiofusui-n^adformandoscliaracTcres^adhi-
bent. Huius lapidisaliud gcnuscrustosum,& instarcarbonis,nigrum inut nitur,quo Bscmu-
similiterPjcTorcsvtuntur.AdnolTtaspcrucnernntmanusduoIapidescrusto/ijseupo- r„m „u-,g
tiusescharam a?mularitescum aliquo liuorc plumbi,quorum iconesdamus. Primus rA
vocabiturEkhiTitesnigcrmolybdoidcs, sccundusdiccturEscharitcs cumaliquoru-
borcmolybdoidcsalter.Dcinde damus figurain Japidis truncum arboreumcrustosum
!imulantis,cu punclis plumbcicoioris,quadc causa Stcleciiites Escharaides,& moJyb-
doidcsapcliabitur.

Escharites Molybdoides,
loading ...