Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 172
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
172 - Vlyssis Aldrouandt
/&TO/«/JcIestoMinihJl!ioniopcraris,Hocnoncstciiinmj!eii:i.('^r^/A;»^Sl^j
spcclat ad i]los,quisiibbJaridovultuanimumviruJentumocculMnt. Narrat.n.Dion
AntoniumCaracallamnummosadulterinos.scilicet exp.-umboargentaco, Jnt, '
jfiaUratoin vsuhabitissc, & suisScnaroribus dedisTe. Denic, ex gtauitate metalliottij
cstaliiidadagiiim.P/wTO^^^w^^jquoVetercsnobisinsinuaban^inncgocijs
djfficilibuspcragendisjpcdctentim^&paulatiminccdendumcsie..
MYSTICA, ET MORALIA:
INIQ^VITAS,seuhominummalignitas, JuxtsvisionemZacbariatProphct^su,
pcr talerjtum pbtmbi sedct: idcoq; nefarius Pharaonis exercitus, quippequi ini»
quitatibussemperadhav(it,tanquamp]umbtiminac|uissubmersuseR.DiuijsHie-
In ssirre- ronymusscriptismandauit plumbum 116cslemetallumprorsus contcmnendum ,quo-
miamc.6. niameloquioSan&orumProphctariim,&Dositorum comparatur:etcnim hoc alijs E
metallis pcrmixtum, pro eorum purificatione, paularim consumitnr, & euancscit: pa-
riteromnec!oquiumdosfrtnarniri,&sermoProphetarLimperitinil!is,qui illudau.
direcontemnunt.Carterbmsicur.eltfplunibi conditiont <, pr.-ntsei-i; r.c.:railJasvaris mo-
rumhonestatiinseruirecompciiLmus. Pri-nitfe vcnahuiiisnietallinigtaeflj&calcu-
Iosa,qua?purgatainsbtnaicinpltimbi.siibstantiamconucrtitur;idaliquandoaccidit
multishominibus, qtii in vitsprimotdiomultisnagitijssunt nigri,& varijscriminutn.
calctilis rcfcrti,scdinfornacecaJamitaiiunpoiitJ,fjt)nrp]umbum,ncmpeviriiultitia
insrgnes, &pictate molles. Item pJmnbumlictt f usco, & nigro colore sit resertum:at-
tamen in ignclocarumnib(.!cic, ckinclc, caloreccslante, pluntofrigescentipristitia
nigredorcstit'iitur:iicmultihomincsiu h.ic mundanamolc versancur, qui nigrote
criminuin tm&i,siinssammis,-mimnari]mcol]oceiitur,illic6charitatc ,& djlectione
rubeicunt, at,ceiTanremoJesiiaruiit iriccsidJOjpnscmam :-cni:itia^ nigicdincin indusst
Veriimplumbum non solum in ignc rufcescit,scd c-tiam,violentia ignis pcrseuerante,
penitusconsumitunidcircddicamus.in bac morali dO-ti ina, piumbom eist hominemG
pcccantem,qui in igne conectionis locatus,statim claritatc refettus 1 ubcscit,ar,sidiu
TlumiS acris cofrectionum flamma perdurauerit,pc-ccans siimulis despemionis agitatus ta-
iit igite quam plumbum destruitur: quare ad rem Hiercmias ha-c veiba protulit .Frejlrafef.
consumi- X*s'''^"^^''rj'''^*'ro^'w/''*-w^/^w^*w-l|1'lss^r'l,ml;llmestmeta]lumcrai-
tur. sum,obscurum,ponderosum,&f*dum,quoniam manuspeitraifrantiummaculat.Pec-
C*t>.6. canshasoinnessoniturconciitioncsicst enimcralTuSjduiTilasUiinrumescii, ignoran-
tia obscurus,pigririagrauis,&inht>nesla,& ptrnitiosalibidinc ia-dusiquareproxi-
mos incjuinat, & eos potissimum quibuscum assiduevcrsarur. Dcniqj plumbum ,licet
inter alia metalla vilitatemquamdam pra;sefcrat,nihiicn]inus ad varics vsusidoneti
commendatur.HancvilitatcmpIumbi an utar.tnr paupcrcs, qniquarrqua iricralios
viles reputentur, tamen ad vsum Reipublica- vaide vtileseise scruntur. t-in plumbutn
irl r ' c6sidcKtur,ci;atem;svsiiin-.ccik-o sajri:tati!r,mCHi t]i;s.q;imtLN jiariccasicncmpra?.
l" r bebittnam puluispluii'beusrt:n crcsdcprjmuc-, sitxiissungtiiiiiscohibtrcj&iiiotbos
' oculorumsanaic ncif.ilctur: idc<:c]iimaginaridcbcmusplumbocarncm,&ciiispul-H
uerememoriammorti.s icpt.ikman: sit cnimbocpulutrc tumorcs supcrbia> depri-
muntiir,siUM':sssi',i:i.iiiiii-ff3.iriinar.r mc.llkki ictKctur,n'.oibusi;;ot!i]on;m imiidiar ■
penitusabolttur. Dtnic ;p.!i:n 1 L.iik^is^Lii.dliLJmidum, ronHcros'im,&vri!emuI-
tis medicina; vsibiis traditur. Huicmcritdassimilatnr VirperseiSusjqui cafiitatefri-
yirperst- gidus, pittatc I umidus, animidciniilii nc■ !>r;itiis,& ptrkctis.ne docrrm.rCbriiliartH-
Rus cui niiusad medkinamanimarumvaldevtiliscuadit. Ad fincm, cum nomine pJumbi,
smi/u. peccantessignir7ccntur,&plumbuminlndia mlnime inucniri Historiographi refe-
rant,necesfe crit aiTcrerein India ,nimirtimin C.rIiRegia,plumbum,nempehonii-
nemlcthaliconscicntiievulncrcaslctftuiiilocumnonhabere.
loading ...