Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 174
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


R;174. -VlyssisAldrouandi

dextram, habentcm pilam plumbeam, cum hoc Diao. PONDVS GR AVE. Quando- R

/ quidemprarccpra lcgis veteris grauia,&seuera crant, ciim illa lex cimorcm, & kac,

ramIusti(iamrtspicerct:propti:rc.thi]crcipcxitPsa]iriograpIius,quandodixit. T>em

Tsrtmoi ylc'0s""n'r""u"""- ParitcrRipa, vtostcndcrct Fatuitarcm;rigurauitmu!jercmcuiri

T*rtf'i mass"a Plut,ea supracaputmaq; veluri pJumbiijobgrauiratem,semper dcorsumtendit

'JeeM 3* itaJatuqsnOnquamadsupernameotemekuanquocirca huicmcritocompctitilluis

adagium. Ttamirnm iirgeniam. Demuui, Jn Perrlnacia demonsrranda, idem Authoc

BiuJierem nigris vClatamvestimentiscumtaloplumbeo supracaputeffigiaait:ctcriiin

plumbumquid dissicile mobilc dcsignar, pracerquamqudd ignorantia,plumbo,mdt.

catur,qtutrpertinacia;mater, &murixesfc perhibcrur. HisaddatursimulacrumRapj

pluinbci, quod Plinius in tcmplo ApoJJinis Dciphici f uisie memorar.

VSVS 1N MEDICINA.

EP ONIT V R plumbum intcr illa mctalla,qun; varijsmorbis, &pra-cipUe

......'-isecisplurimtunconferunt. In primis.ad varios tfsus medicos, inor-

n,&pis[illric\plumboparatur,(ccipotiiiiinuinini]lorosaccumoleum

tamdiuagitatur,donccaliquamspissitiidintmacquirat,postmodumsp«ioquinqidie-

rumjnsolatur,quodmedicanientumh,£riiorroidibus non paucauiancrr vtilitatentj

Olenm ad &ambustisfa;liciteriDcdetur.ImmoMedicicurantvasaexpIumhoformari,inquibu5

ht/nnr. variaelcctuaria,&pingucdincsoptimeseruancur. Prarterca plumbumin Pharmaco-

rhoidet, polijs varie pra-paratur: lauatur enini, crematur, "k eius etiam scoria non abijcitur.

Itaqiplumbumlotum^&combustumeumdcmsorritur colorem i quare Pharmacopei

emptoresdecipereposfcmr, nisijgne, &experieiitiadistinguatur:namq;sisupralami-

namferream cadentemportio plumbi vsti potntur (dumniodooptiinc sit combustum)

non cJiqimbitur,&Iiquescensruboremacquiret;sin fuerit lotum illic61iqueiiet,&

7>--feren~ CorngIobiibitur-Est autem aducrrendum,qn6d plumbumcrematummaiorivirtuteiic.

tt*plumi can^&j-efngerandipotitur^quoniamaduslioncomnishumiditaseuinescit. ModusQ

bi ifa,C auteinadurcndi plumbunimuldpiex est, sed duotantum siint in vsu. Vnus est,qui pri-

,'• moloco a Dioscorideassignarur, & fitcumsulphureialter modusin medicinanon fia-

Lib.^.ap. betJo<urr,cum illo Figuli tantum vtantur.vtcrustam iJJam vitream vasisimpcrtiantur,

!°" ' ., &hoc plumbum vstum Figulorum rubri e(t coloris. Hoc etiamaliqui Chirurgi vtutuc,

T/u/nbt v[vjtetitpl(imhumprimomodocombustuni,quia mixtionenisulphurisabominantuc.

tdnrcndi gcoria plumbi,&pra;cipucilla,qiias ad )uteumcoloremtendit,maiorem vsum,quam

m»dut. piuinbumvstuminmcdlcinahabcr, siquicteiTtmaiorifacultateadstringeiidij&iicMU-

di pollct: etcnim con slat ex parte terrestriori lapidisjauatur autem, vt pracipii Dio-

storides,antcquamroedicamctisadttiisceatuRnamio Dystnteria, & Tenesmo ad suf-

rttusadhibitainsignenisolcthaberepra;rogatiiiam.C(Uaproptcraqua;thcrmalcsplum.

beamvcnam lambentes,infugandismultis exrrinsecis morbis,iunt priestantiisima!;

ctiminpocunullomodoexhibcrjdebeanr. Immolamina;plumbi varijs asfostionibus

Itmi/ia multumadiumentiarferunt. Inprimijparaturiaminaplutnbealatitudinisdiiorumdi-

plitmhi gjtorum,qua;supia regionemrenuuigeilata,au-1orcOri!>asio , inuolunrariumscmi-H

adfnid. ujs iluxumcohibet,conscqucntercj, noiturnampollutioncinarcct. Vcrum huiuslami-

l.\.curtt. nevsusmultisvidetursuspectus.sidiiisuprarenesfcratur, quoniain,obnimiaillarum

partiumrefrigerationem, impendct pcriculum, ne lotium supprimJtur. Rursus talis

latninagangIijsalligata,ttimorcniiiiscntic. Chirurgi laminasplumbeas inprofundis

vtceribusadhibcnt,dumexillisitstulas,&turuiidasfa!>ricanr. Item quanddnasum_a

amputatumrestaurant,solent,cumexbracliioapposicacstcaroin locum deficientis

rasi,superponcrecarni illinasumex lamina plumbca formatum, vt comptimendo,

X/ts/tt nasifiguramcarniiinprimat. Cerussaetiam,qua;ssosplumbinominatur, multasadres

plnmbem. jnmcdicinaconducit:refrigcrat cnim, &• siccat,tcste Auiccnna, iti secundo Oscessii

Sandyxvero cxadustaprodicns ctruirasiccartiuidem,sednonrefrigerat:itnabIua-

tursiccandi.&rcfrigerandivirtutemacquirit. ItaqjLaborantesvkeribus.cxvsuce-

russa;ampJjssimumfruclumsempcrsunt coiiiccucuri. De iiacquoq;Iodocius inEnchi-

tidio Simpliciumsiccecinit.

yl~
loading ...