Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 182
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0188
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i&3 Vlyssis Ardrouandi

tur,quidenuoin Stannum conflati vix potcst; rransmutatur tamcn in substantiam vi. t

trcamcoIorCcandidorefcrtam,quafic'tiIialiniuiic!ir',vtinfarnacc coilacrustaalba

YitrcSobdilcaWur. CumigiturStannum,& plumbum iiatiiralemconucnientianl ha.

bcantjMetallarijitasimuliia-cduo permiscent, vt admodum diificulter mistura co.

gnoscatur. Verii qtiidcCst quodex rrsistura vtriusq;corpusmagis dilatari potest.quo-

niamplornbnmsuahumiditatecKtcniloricmStannoconiir.KiiiL.U/l-.S^jnumsuatcnuk

tiki.de tatepluinbumtcnuiusrcdditjquamobremAtiitotcIcstcntiitatcmliiiiiis nietalliper-

ge*. C pcndens,ha;cverbaprotiilit:fiftannicT(i'guacjtKintitasa;iiatldai:ur,itaipsutncolorat,

tarrap. vt pasiio srnc rtlatcria cslc vidcatur. Licetautem ScannuiivpJiimbo li[miitius,nottta-

tex.go. menipsocstgraiaJus,quooram'eiuSaridir,-.sta:ii;ini wta-rcri.ccotiu^iisatrontmnonps,

titur, quannplumbihumiditatcobseruatiirAcna :yitt]is;..iiiii;obnimiamsiccitatCin,

diinculrcr funditur; Quaproptcr plumb-omollifieantc indiget;idamrmant, quiIhn-

Fnciher Bumes AiJgliadeferunt. Immoqui vasacx stannc. sabricant,eiporttoncm pltiitibi

pjstmbpfu addunt,vtfacilius fimdatur,& extendatur. Demumin colorc,&substantia stan-

I'0' numplumboalbius &puriuselr ;qu(iniam,tel(e Albcrro, parum habet sulphitris, p

ciuscji argcntum fplcndidius, quam argcntum pluml>i pcrhibetur.

DIFFERE.NTIi

ALBER.TVS Magnus stannirmdistmxitindurius^vel sicciuSjquodasertui
ab Anglia,&in mollius, quod in Germania nascitur. Apud AndreamLiba.
uium Icgitur,qu6d plumbiuncandidurnCelticumcitiusplumbonigrolique..
-.. , scirjquarcmulti exislimaiit hoccsic Biscmutum, nenipc plumbumdnercum; idque
nariuum,sed tamen nondummaturmm dummodohodieapud Celtaslimilcmctalluui
cruatur. Aliud gcntisStanni argento similccxsquamis quadiatis composituw,adin^
star pyritis, exGcrmania nostris temporibusasportatur,s:d adeo fragile, vt vitruoi
tMtrch*. potiuseuevidcatur;quapropteriionnuIliidMarchasitam argcnteam nuncupant,&
$t**rgen exs*cibusargcn ti viuihaberinarranr,& Stanno Anglico pcrmilcent, vtliqucfa&utnS
***■ faCiliiissiuat. In Historia relationis Cirtar,Patef Aluarus Icsuitameinorans diuirias

Trfw i, Cincnses, reccnset Stannum,& aliaiiiinttsllilv-ockjvi &ti: 11 iso siirii;3iir.cim,sed sirmio-
«vgM. rem,quam CiiienselinguaTiww^v/ indigitant. Vtigitur recliusdiffercntiatStan-
nipatefiant, dicendum cst StannumesTe duplex, aliud Vetcrum,& aliud Nostratc.
Primum quoque erat duplex,vnumnaturale nobis ignotum , &aliud artiskialc_*,
&,admaiorem liorum inttilccliim, animaduertendum cst, qu6d Antiqui sbkbanr
venampiumbiargentearvena; pcrmixtam in fornacc liquarc,& liquor primoegrc-
djensabipiis Stannum vocabaturiquareapud ipsos Stannum crat plunttnn cuiiu
aliquaargenriporti.onepcrmixtiim,dcindeadauAo fornacisigne ,purumcxibatarp
Citlenn geutum,& quod infundo catinircmancbat,ad mentcmPlinij, GaknancmpePlum-
jww/v. bagovocabatur;exquaruriusinf6rnacelocata pliimbtimpuiiiiiiegrediebatur.

. ■ Sin vcrtamusanimumad vcnasStanni, notandum estjisi ;u]i;;ii]w]'.ctallisinucniri,

-'. <iuxMcta!IariisEIutiavocaiitur,&aqtiaimmisiacalct]Io.^:;i;;ro.s- grauuatis aiiri,it>

lucnte, hi postc.t in albtim plumbum, Plinio authoi'C,conTlantur. Quandoquidem ob- "

' seruaturaliquandovenaplumbicandidilapillisnigris permixta ,necnoncuidam_*

matcriei lapidosa-micis luccntibus radianti. Interdum Stiinnum purum non modo

in lapidibus nigris, vcrum quoquc flauis, & candidis ctiam pelmeidis inuenitut.

tiJereh. ImmoGcorgiusFabritiusmincrampIuiDbicandidi (imilem Aiuinioiiioquandoq;co-

met.tn.^. spicatnsest.Staiiniimnon pniumiap;:,;;-;ditandHi;Ii]i]'.M,i;'.i"|'.;:ilis fiuoiiliuscoloris

argentci^adha-fct.qiiilapi^&diiriricsiiici^&fribilisctiammuenitur^&hicpostrc-

mulimilto tl! icaccr. C-n.indoqjpuruinin mincrisintlc-niturquatuor,quinque,vcl

fcKanpiiIiN!-oIc[,tuui,v-eI«eprc(1iniicsfati:ss]iiji!csvelc]iiinentias,iiistarbotriVBK,ii«-

•fecti. In multis fodinislapidcsplumbicandidiadco duri procreantur, vt nisiigne do-

ma:i,5.-cyiL)iiJipol?int:pr{i[i[L']-c;iii]!;cntcs])]0[itis[i]aiia' pLiticismagnoIbssorum-*

Spum* periculodccutiiniti,]-. Inpi-,i.'(liL'ii\'ininciijI,i|ii!;i!iigi-i,scd stcrilcs,&jditltcriniob-

l*pi ^/^^^^'"^'^'"^'"^^'Assa^^nirosOtirnunilinguavei-jiacitlaspumamiupicogno-

r,t% 7 rainant,quiduTOcxcoquuntuiabOniEatepIiimbicandidivaIdcrcecdunt. Inv»lle_j

Ioachi-
loading ...