Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 186
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi1S&

rcs,vtMiramus, Cardamis, & Porra,speculaolim cxstanno,& plumboconseclafiii£ c
sememoraiit.Hodicstannumtombustum in pharmacopolijs venale scrtiatur,quo mc
tallica speculaoptime detctguntunpropterea hoc arcamim sclici cum successu scmper
adhibetur. Itcm Opiliccs Clcpsammidia parua,nempc Hoiologia arenariasabrican
tes, statino,pro arcna, vtuntui: est enim pultiis ille arena stannea,ope argenti viuidis.
soIutainamstatimatqistannoargentumviuumpenTiiscetiitjillicostannnmdiiToIuitui'
&inmimitisstmaspactesatrcnuatur,quibus poltmodumaquas quasdam addunt,qui.
bus argentum viuum segrcgatur,& puluis st anneus purificatur. Insuper Prisci lamiriis

Ctntar.i. stanneisfiguratisad variasopcrationes vti solebant;narrat enim Miialdus,quridad
congiegandosjnvnum]ocumpisces,iiilaminastannipiscememgiabant,ascendente
primasacieAquarijsforsitanmeliusascendente primograduPiscium)jllaminaqua
locabant, vt ibi pisces congregarentur. Alij, ad sugandosLupos, in lamina ftanni
Lupumpedibusljgatis,asccndcnte secundaSagittarijracic figurabant. Verumhis
Sxircit, idem actidiiTc dubitawus, quod cuidam MagoSc.iligcrcontigjsserescrt,quilamina

146. cattiterinam.ncmpcstanneamcumquibusdainfiguiis ad aiccndasmuscasconslauit; F

namc; Scaiigcro,&miilcis alijsnon sine risuspeclan dbus, adlaminam pro fencftta
positam,inu!ca aduolans jllico aluum suam txonerauit.

D £ S T I B I O. Cap. IX.
IQVIVOCA.

A G NI nostra intercst de Stibio post plumbum verba saccre,quoniam

Dioscorides scriptis mandauit Stibium vltctiori coftione inplumbu

ari: quanmis lic intdlignidus sit Dioscorides;iion qudd An-

timonium in plumbum degeneret, sed qudd, inftar plumbi, liquesiat.

Erit potiiis asscrendum Dioscotidem solere aliquando interponete G

quaidaminter illadiucisigcneris, propternatnra-,& virium similirudmem;idqucin

historiaStibijpra.'stitit,quoniainvircspo(sidcredicatursimiles,& etiam validiotes

illis medicaininibus, qna- ex plumbo parantur. Qtiapropter ordinis ratio cxpossulare

videtur, vt inpraiscntu de Stibio agatitr. Quamuis alij vtlint Antimonium tanquam

tnetallum )vx m loco c!Tl coMocandmii, limi qtiia, instar mctalli, licmescat,tum etiam

quiacartcrisfaciIcpcriiiiscc,itLi!',&eoi-iiinliqiicl-:ii:tioiiemadiuiietisedmant,quo-

^Metallit niamStibium^apismetailDiii.VLiiuc.ailimihLpisnLiictipatm-.IdcircdlFalloppiushac

Upitijmd nixusrationetepreheiiditiIIos,qniStibiuiriL-ssemctaIIiiinexirtimarunt,nainhocre-

ducit adilludgcnusr-oiTilitim,qiia?natii!am]apidis,&mctallisapiunt: quandoqui-

dcin quatcnussriatur,naturamlapidis,&quatcnusliquefit,naturammetallircsert. .

NibiIomimisinprasenticapiteAi)cimoniumintcrmetalla,nonquoad sormam,sed

quoadmateriamrccensemus;ideLnqLiedeliyd;jreyiosL-!iticiidijmeiTeopinamur,de

quo in scqueticicapicc verba ticnt. Ha:tcnus dc ordine ;iam ad vocabuli ambiguita- ,,

tem acccdcmus. Apud Hermolauin Bai batum,iu Corollarioad Dioscotidem ,habc-

tur Stimmi cognomcnto Kcgis Alexand.si, sed coinpositio medicamenti ad oculos esfe

perhibctur. Alibi vcidabeodemauthoremcmoratui plantaHippophaes, itadicTa,

quoniamnaturasequorunisitaccommodata^hancqiaduicntem GaIeni,Stybon,&

&.vj.Ic#. Stybionnucupat. ItcmlegiturapudCa'IiumRliodigiiiu,qu6dStibas Cyprijs BunuS

antiq,eap. dicitur;quamquam inmoiitlbusconditxvrbes Buniapp(.'ljcntiii,cii!oiiiaiii,hacvoce,

tj. apudGrarcoscollissignisicatur,immo&AratLspitiijininri-ccra ;iitcii:i!iieritd,quia

apud Aristophancm ?t@x; est tumuluscx herbis colIeCtisdcnfatus,& calcatus, idcm

quodapudLatiiiosstratum, Alioquinn/Siaest viaapudSuidama verbos-j/WccalcOi

cuin via ab omnibus calcctur.

ylrtsSti-
loading ...