Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 186
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi1S&
rcs,vtMiramus, Cardamis, & Porra,speculaolim cxstanno,& plumboconseclafiii£ c
sememoraiit.Hodicstannumtombustum in pharmacopolijs venale scrtiatur,quo mc
tallica speculaoptime detctguntunpropterea hoc arcamim sclici cum successu scmper
adhibetur. Itcm Opiliccs Clcpsammidia parua,nempc Hoiologia arenariasabrican
tes, statino,pro arcna, vtuntui: est enim pultiis ille arena stannea,ope argenti viuidis.
soIutainamstatimatqistannoargentumviuumpenTiiscetiitjillicostannnmdiiToIuitui'
&inmimitisstmaspactesatrcnuatur,quibus poltmodumaquas quasdam addunt,qui.
bus argentum viuum segrcgatur,& puluis st anneus purificatur. Insuper Prisci lamiriis
Ctntar.i. stanneisfiguratisad variasopcrationes vti solebant;narrat enim Miialdus,quridad
congiegandosjnvnum]ocumpisces,iiilaminastannipiscememgiabant,ascendente
primasacieAquarijsforsitanmeliusascendente primograduPiscium)jllaminaqua
locabant, vt ibi pisces congregarentur. Alij, ad sugandosLupos, in lamina ftanni
Lupumpedibusljgatis,asccndcnte secundaSagittarijracic figurabant. Verumhis
Sxircit, idem actidiiTc dubitawus, quod cuidam MagoSc.iligcrcontigjsserescrt,quilamina
146. cattiterinam.ncmpcstanneamcumquibusdainfiguiis ad aiccndasmuscasconslauit; F
namc; Scaiigcro,&miilcis alijsnon sine risuspeclan dbus, adlaminam pro fencftta
positam,inu!ca aduolans jllico aluum suam txonerauit.
D £ S T I B I O. Cap. IX.
IQVIVOCA.
A G NI nostra intercst de Stibio post plumbum verba saccre,quoniam
Dioscorides scriptis mandauit Stibium vltctiori coftione inplumbu
ari: quanmis lic intdlignidus sit Dioscorides;iion qudd An-
timonium in plumbum degeneret, sed qudd, inftar plumbi, liquesiat.
Erit potiiis asscrendum Dioscotidem solere aliquando interponete G
quaidaminter illadiucisigcneris, propternatnra-,& virium similirudmem;idqucin
historiaStibijpra.'stitit,quoniainvircspo(sidcredicatursimiles,& etiam validiotes
illis medicaininibus, qna- ex plumbo parantur. Qtiapropter ordinis ratio cxpossulare
videtur, vt inpraiscntu de Stibio agatitr. Quamuis alij vtlint Antimonium tanquam
tnetallum )vx m loco c!Tl coMocandmii, limi qtiia, instar mctalli, licmescat,tum etiam
quiacartcrisfaciIcpcriiiiscc,itLi!',&eoi-iiinliqiicl-:ii:tioiiemadiuiietisedmant,quo-
^Metallit niamStibium^apismetailDiii.VLiiuc.ailimihLpisnLiictipatm-.IdcircdlFalloppiushac
Upitijmd nixusrationetepreheiiditiIIos,qniStibiuiriL-ssemctaIIiiinexirtimarunt,nainhocre-
ducit adilludgcnusr-oiTilitim,qiia?natii!am]apidis,&mctallisapiunt: quandoqui-
dcin quatcnussriatur,naturamlapidis,&quatcnusliquefit,naturammetallircsert. .
NibiIomimisinprasenticapiteAi)cimoniumintcrmetalla,nonquoad sormam,sed
quoadmateriamrccensemus;ideLnqLiedeliyd;jreyiosL-!iticiidijmeiTeopinamur,de
quo in scqueticicapicc verba ticnt. Ha:tcnus dc ordine ;iam ad vocabuli ambiguita- ,,
tem acccdcmus. Apud Hermolauin Bai batum,iu Corollarioad Dioscotidem ,habc-
tur Stimmi cognomcnto Kcgis Alexand.si, sed coinpositio medicamenti ad oculos esfe
perhibctur. Alibi vcidabeodemauthoremcmoratui plantaHippophaes, itadicTa,
quoniamnaturasequorunisitaccommodata^hancqiaduicntem GaIeni,Stybon,&
&.vj.Ic#. Stybionnucupat. ItcmlegiturapudCa'IiumRliodigiiiu,qu6dStibas Cyprijs BunuS
antiq,eap. dicitur;quamquam inmoiitlbusconditxvrbes Buniapp(.'ljcntiii,cii!oiiiaiii,hacvoce,
tj. apudGrarcoscollissignisicatur,immo&AratLspitiijininri-ccra ;iitcii:i!iieritd,quia
apud Aristophancm ?t@x; est tumuluscx herbis colIeCtisdcnfatus,& calcatus, idcm
quodapudLatiiiosstratum, Alioquinn/Siaest viaapudSuidama verbos-j/WccalcOi
cuin via ab omnibus calcctur.


ylrtsSti-
loading ...