Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 194
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ip4. Vly ssis Aldrouandi

biummateriassetrearpcrmisccn^vtcitiiijj&saciliussuiidaturiAlioquinserrumnon £

., , Jiquefieret.Gcmmarij,&ipsiStibiovruntur,dumjAuthorc AnselmoBoetiojOpe^

tit.iM ;gn,v,&3quamercurialicxStibiodcsti]]atanatiuasmacuIas,&nubes,velssliosceH

simm. jortJ adamantcm sardantes, auserunt: lic enim adamantem aded nitidum,& purunw

sp-A- reddutitjVtvalorcpurum natuIongesuperet.DemurncxAntimoniononnuIliargen-

tum viuum eliciuntjcjuo supra xs sricaro,illud optime dealbant,quod opus argensum

viuumsossilej&mctallicumpraistareminimcporcft.

D£ ARGENTO V I V O.

Cap. X.

SYNONIMA, ET ETYMVM. ,

t 0 NN V L LI Argentum viuum vel intcr excrcmenta, vel inter vene-
la collocanint; proptereaquod non gaudcar illis proprietatibus,qu£

aiiire veri m«;illi ci;!ru><:r<:ri: soiuiticutii i'i: :.att jiqr.it: ;i:n,:i«i;:v:!J..

i Ieo,more aliorum metaJIoru, rciistcre possit. Geber igitur, & alij Chy-
; micinonmetallum,sedpotius citerorum ir.eiallonim materiam,&
principium e(Te voiuerunt.Alij pariter non metaJiumdcd metallicum,
& sossile appellarunr. Kosin pratsentiaid ca-terismerallisaddimus, quoniam,more
Stibij,nonquoadformam,scd quoad matcriamnomcn metalli proincreatur. Ideoad
synonima ejtaminanda accedimns. Isidorus hocnuncupauit Argcntum viuum,quia_>
exscindatjseuexedatjmorcviuianimantiSjmateriaSjinquibuscoIIocatur.Satiusef-
setdicere appei!atumsuistcArgentiimviuuinamotu,dumviuavocamusilla ,quase
l»Cy*e~ mouent. Proptcrea apud Ang;lum Bargcum, Aigentum vagumdicitur. Augurellus
fet- quoqiArgentumausugiensnominauitsiccanens. J G

hnthJo «usi/gicss * '^entum s/leres/cce.
i ck Eipsuloinserius idemamotu vocat argentumtremulumduminquir.

S '------^— **t Ymamfitlphtir, rremi/Iamqi reponcs

■'"''' ^trgentttm.

Exerclt. Scaligcr aurum regcm metalIorum,& atgentum viuum eorumdem tyranrram nomina-

jjg. uit.RcnodeusidtaquamnaturKmoftrumiiidicauit, quia nullisnaturarlcgibusienea-

tur. Dcniq: Falloppius nattira- miracuIQ iudigitauir. In OsTkinis Atgenrum viiHimlt-

quidQvocaturcrudum,extinclu veroj&jnvtarfaccharicoucretumjargentusublima-

Lil.^.tap. tum dicitur.Giarcis,& pra-scrtim Diolcor idi cognominatur Wpapj^o.qualiargetum

loi. aqueum:etenim CSat aptid Gratcos aqua,& apjtf« argentum orponitur;cum coiorem

argenti,&mobiIitatE-aciua;rcserat.HincapiidAriitoieiem,&AIci;a]idrumAphro(ii-

seum legiturop>t(w( ^i?o(,nempc argentum fufum.quoniam id more aquadifrluatjci

Lii. 3j.r. faciem argCntisufircpra-scnrct. Piinins vero inter Hydrargyrum ,& Argcntum viuu

4* aliquod dilcrimcn collocatidumargentumviuum natiunm^& folIilc,& hydrargyrum H

exminio'aftitiumcisccxiftimat;sed ipfumfaIliopinamur,quiahydrargyrumapud

Gracos idem.quod argentum viuum apud Latinos signisicat. Prarerquamquod harc

duonominaapudAuthorespaflim confunduntur,dum hydrargyrum pro argento

viuo, & viciffim argentum vfuum pro Iiydrargyro vfurpatur.

Spcrm* HalchemisProseffores varijsnominibusargentumviuumdecorarunt.Primitfisil-

mettlh- '"dcognominantspcrmameiallorum^&IapidenijquemPhilofophiveneranturiquo-

rH quid. "iamhoctanqtiam lapidis phiiofophici matcriam conititnimi,quo,Midar inftar,

■ ' * contaCla cmnia corpora illico in aurum, & argcntum pcrmutari sibi perfuadent. De-

indc Aquamvira;,[,3Cvirginis, Serpentcmsemetipfumgrauidantem, Vrinam hu-

midam,Scruum,velCcruumsugim!Um,&demumPatrcmomniummirabiliumvo-

citant. Hisaddamus,quod Chyiv.ici varijsrationibus ftimulatiid etiamMercurium

cognominant.Primo quoniamsicut i Mcrcuriusa Poctisfingitur alatus;ita Argentum

viuumalasinduercvidctur,duminigncpofitumc6fcftimauoiat.Sccund6quemad-

modum
loading ...