Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 197
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0203
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. 197
&du'me'st;qua>idoq'jidcm ArgcntumvianmspiWtuspr*cipuc'difflpat,qtiibuscxteri tdpu*
iriiiiatiSjmuitsaffeclionesoriiintur.privnumcjuccaputlKditiitic.uii spiritus animales prtc<ptt£
raciliul,quamvitalcs,&na(i:i.'iicst^i:ii|Hiov^iiii]!Currant". Immdcum Icntam,& Uditwb»
'crassam piruitani, huinorcsq;virujentoseducat, numero purgantiummedicamcnto- Jrargyr».
rgmeritadscribendumjqua-proculdubiocalidissiinacssciraduntur. Itcm calidutrt
Argcntuin viuum iudicamus, tum quia cst tennium partium, duitflinsttim supra cor-
pusvsqticadossapcnctratjtumctiamquiainigiicpositumftatiinin vaporem reso-
luitut. At illa quatsunt huius conditionis.reserentibus Aristotele & Galcno,insigneril ^^_
caliditatemparticipant. VndeFalloppiusoptimadccausa ipium calidum in tertio ';■/
graduincipiente ,& iiccumin sineciusdemgradusprohuncjauit;idquecffeclucom- *^''> *?"
probatur,nam, pra; alijs medicamentis, otnne gcnus icabiei delet: qtiocirca ab Ara- '
bibusin Pspra maligua tidicicumsuccessu adhibetur; ctenimicabics ad genus vlce-
rum rcducitur, qua- siccantibus potissimum pharmacis sanantur. Vcrum in maiorerii
asserticonfirmationemaddamus,qudd vulguspassim Argcntoviuo,a.dtiecandoscu-
B iusctimqucgcnerispediculcs, ia-Ju.itcrvtiiur. :u;i;:qt:c laCta Ajycnti v:.i: iundrONC.
paulopost huiusmod: anniiali.t rtibicuiida, & quasrabignccombust.iapparent;&ta-
Iiscssecfesnonniiiabi:igcnjicaliditatc,&/iccitateptodirepoteit.Itaq;nonnulliHj'^ - , . /,.-,
drargyriliquidaj&scnGbiliqualitatcdeccptihumidumitidiitaiuni.siniiaiiiiiuidiiei--. - 'v .-
teritcscuncl.imctaliianaturrehumanKapplicatacssciiccajqucniadmodum aliasex
Galenomanifestaiiimiis.
■ C^oadscctindasqualitatcs^Hydrargyrumpliisacrls, quam aquitrconrisiercvidc-i.
tur, & iK.nriisipcr artnuciiyiriic.iiiicGiiCrdcjt. Dc:ncc :n aii'.JC:riam atlriabllildeinj
ciciit, quiaiJliussoidcsmitandum jnmcdumabffcrgjt;iiliqucadcdadha:tetvtaurl
substantiamcitopenctrctjilludqucfiagiliusouicorticercddaNproptereaannuliaui l&dr*r~
reideaIbaritur,ligcssantesper]ocatransicrint,inquibusHydrargymmdabomur;^y''''^^-
quddsibipluriescontigisseCardanusuarrar, Cuinsia igrti:r mctalls HvdrarpToiti-. '■* q■'"*£*-
pernatant,vno cxccpto auro, quod Argento viuo impositum statim ab co absorbctur! t.ttcs.
-Hocq;iridecredimusprddire,quiaHydrargyrumauro,c;namalijs mctnllisli; uro- I^&.j.dr
VC iHmiuSi-pondere cnim, &tenuitatcauro, so]oautemcolore;argentoaiTin::i.i;ti::('tia-- J"i-riL
tiisposteaab vtrisq;'diffcrat,cum ssuat,& igniadinotumconfcstim euanescat.Dciri-
dequoad ca-iciamualla, fatiicgcncvibtispJmribi. dilliaiktr argcnto ,difficiliiisa.'ri
&diifieiiiimcferroadhxret;Ampliusnaturaillima:ximam tcnuitatcm coramuiiica-' ■
ujt;prbptereacutri,admeritem Afistote'lis,plusaeriscontiiieat,faci''.' i:i tu!tni;n_j
ibiriat sidiligcntervelocooperiatur,dcnuofumusin argentiim viuiimdcnsatuftKlI-.
pliure\crd;seni;tra tamciia-tiuaiitatispro-wirrioiic, sie sir tin;aci:Ti.i-ia:ii rctiiictur.
{Juaiiiobremnemoadmiraridebctfidum ArgcntumViuumsublimaturjiiihiTitVfuii-'
dovasisremaneat;ctenimhoc,ob'[til^'t;;iici.'.:ti:L:rc;:i:iop;i:-si;atrt.':iiirit;ii:!)&lu;i':ii-.
dovifcid6permiKtam,il!oaccidit. Itaq;obscrtiamus,cumsiticnuisii:iium ,noiimo- ' :'"
dapercoriunlinstarsudoti.st[-:iii(i.c1(cdcti;iri-,pcriia;csiiktd;pcttra^antiuiii vsq; ^-^-
admeriingascercbri penetrarC';hinc huiulmodi opiikcsri-ci.i-joiCj&rdokiciortenc!- "-■r' J
uortlmfeptjcorripiuntur. HancHydrargyritciiuitatemfuisseputamusi.itioDCnipo- )t-'"lt»"'<-
tiiTimam^proptcrquaminuaiuitopinioapudPriscos^quodiionpossicinquocumqne,''*'^"''''
t>vasisgenercc';ri-iiii:ii:ctci',i!uvenaiii!ii!-crtii!ioiii:iiu:ii clTcprotiuiickiTint^ui.t cun-
stafercVasaexcindat. Sctipficcnim [Jidifedrides [-Ivdtareyrmii noim:ii in v-usis vi-
treis^plumbeisjstanneisj&ai^cri-.cisscnu-ii. Nupcii tauicii adtiejsusDidfcorieiis .'_rj ■„„.-,
opinionemtotumoppositumobicrtiatit cumtnateria Hydratgyriin aljjsetiam vasis jr^ssad
contineaturjyummodononsintadcdi^ua,'.-;! itiquo fwamiriccv^no rcTi-r;a,vt lo,. {.3.^;A,.-,,.
tasperiebar'e"posiit.MuItiPharinacopa?iiit)stra.'a-ta;is!lliidi;> vclicis, velctiamin-*' ^um^r.
■vasisdliquibllsljgiici.sCoiiscitiati^a^siiDi^riiL-iialiq-.iod Icrc iukniiLiiie iiuici::;iC,:o-. ./cll,,/m
iiime^cditiir,nonquiavasacrodat,scdquoniam!sititatcnuc,vtcxiguasetiairiri- y,uum.
masimtcniat.-
';' Insitumctiamhoc habctanatura, vt:fusumj"nminutislimas ;& infinitaspattlctilas
^iisipetitr, miUaquc iliartim amtttatur,quoniampaulatim in pristinam vnioiiemcda-
grediuntu^hacdecausaehj^istissteTriaSubstantia.&a-temusLiquormlcupa^^ ,A.termts
Deniq^opeAigctnivitii^iu-tallaa sei[iuicemsepatantur,&rui'susilla iungeresolet, lii/tor
vtTcaoresaurarijquotidianaexpenentiacomptobantmainHydrargyrumcstin-* chynie».
loading ...