Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 200
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0206
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


2o.o Vlyssis Aldrouandi

inventosesfc vertenda,quisumummetaJli pestifcrum in pactem contrarianLj t
pdlanr.Insupersumprumnon solumanimales facultates primolardit,vc<£imquoq;
extrinsccus adhibitumidem prastat: siquidcm lue gallica laborantes hociniuniH
morbiscerebri,&neniorumcorripiuntur,maxima piruira:ssuxioexciratur,& trcmo.
resimmcdicabilesgencrantur.Hisigkiii decausisDioscorideshuicmctallovimns-
candiiure optimo attribucbar. Galcnusquoqilictt intcrdumdixcrir senullum Hy,
Lib.y.dc drargyripcriculumfccisseiatramenaliblHydiargynimincatalogo vencnarorum_,
fmf.med. collocauir.ImmoArabes,vtAuiceiinas,Serapio,HaJyabas,&Rhaiisargentumviuuin
sit- intcr vencnarecensucrunt.
Lib. $.de 'itaq;Hydrargyruminhumanocorpore,iuxta roentem Dloscoridis,producitIJJa
sms.med. sympromara, quarpctantcm Itthargyriuni afssiclarc solentigrauitas enim in stoma-
sac.tt.19. ch0j&torminainintestinissubsultant,deindcvrinasupprimitur,corpus tumcscit,&
plumbcuscolor Patientemdeturpar.Immo quando ha.'C matcria Hydiargyricito tx-
tracorpusnontruditur, PariensApoplcxiam,velPara!yiTm,velEpiiepriam incutrifc
Symptomi- SjnPatJensfumumHydrargyrijVelvnisturam passussuerit,tuncpra>dictjs syoipro- -p
u Hydrar- ^atj^uj fa;tor oris,& tremor partium copulaiur. At, post deuoratum Sublimatum,ac»
£!• cidcntia fortioracontingunt. Inprimis enim, vt animaducrtit Matthlolus,asperitas
lingu.r,eiusdc tumor, dissiculrasanhelirus,immcnsa sitis, &animi deliquiuacccduni;
,.. Dioscoridosigiturillis,quihauseruntArgentum viuum,pricmifiischysteiibus,&
J vomitionibus,Iaccopiosumpr9bct,deiiidcpra-scribitillamcdicamcta,quKvenciiuin
64' lithargytijsupcrarepoisunt ; nempe semcn Hotmini, Apij,slorcin Ligustri, Absyrf.
rhium,Hyssopum, & Myrrliam. Sunt qui oleum amygdalarum dulcium commendaiit
Alijramentaauri invinopropinant. Oribasius Apiuincombusluni&rrituminpotu
Lib. i.de cxtollit. Eminentiiismus Caidinalis Ponzettusin luoTraflatu dc Veneuis,vinucum
Penev. radicc Acori probat. Atabcs, & potislimuin Auicennas fimiim columbaru sylucssrium
alicui liquori pcrmiscet. Ncqjcrit inutile Paticmi annulum, velnutnmum aureum-ih
orevolutare,cuimateria Hydrargyri adha-rcar. Qtrando autemviuumArgentamiti
3uremJapsumfuerit,tunc,exdtatis stcrnutameiu:is,extrudirui:, velparuusauriglo-
bus indirur, vt totum Argentum viuumad globulum aureum, tanquam ad magnecem^
teeurrat. QuandoArgentuin"sublimatuminteirina,velstomachum Jsserit^tuncCon-
ciliatorinceditclysteribusexadipeanatis, & butyroparatis, deinde vomitumprc*
Bocat,antequam venenum.ad.partes infcriores desccndat. Verum qiiando Hydrac-
gyrum, proptcr vnetioncm, vsq;ad osiu. penetrauerit, Hollerius parat oleum sulphu-
rishuncinmoduimsulphurinaquaardentiierrefacit, &lentorcmsupernata:
CoUigit quo Patientem fa-lici cum succcsiu inungit.

!

HISTORIC A.
ELATVM est in historijs, qnodiimincaluaria muJieris,qu*iam,biennio,hv
gentidoJorc capirisperieratjArgenttfui viuumpoiidcreduarumvnciarun»
■ inuentum fuissc, namq; id sensim in cerebro cofligebatur,dummulier quoti-JJ
dieinfuciseodem vtcbatur. EtenimeaestvisArgentiviui, vtintcnuislimumhabitu
faciletranseat:hacderenOncstad:mirandum,si,rcfcrcnreLeain6Lcmnioiquandoq;
Uydrargy- exiocisaeorumvcna,quisemdatqiitcruni,proptcrIuc]!iGal!ic,!,li:)c iiiiuiJtisuerunt,
ruminsu- aliquot drachmasHydrargyri emanasscconspectrimsit. Notactiamesthistoriacit-
tis. iusdam Antonij Galli,qui plures hydrargyro inunctus, neq; copioso sputo, neq; ssuo*
reaIuicorreptuscst,sed tantumpervrinamHydrargyiummjnxit. Traduntcri'am_*
quadahistoria.'nonnulJasmulieresJvtmaritorumricaiisthaIitctomccrcnt,Argentuffl
.Viuumeisdegluticnduindedisrc,sedcumsitponderosum,illic6pera!uumabiqiv11i)
incommodosstrxisTc MuIicrquoq;iIIa apud AuioniumpocuJo venenato Argentmn
viuum addidit,vt quampriinti vita- mariti diemexrrcmum elaudererjnihilominus HVf
drargyrnm fuit in causa saluris Viri,<Iumpondere suo descenden; alium liqiioremt*
venenatum per vcntiemad cxitum duxit,nejincorporc lethali suo munerc fuiigi
.polTct.SicigitUt.caiiitAuIbnius.! ... -., ;; wjsi
Ttxic
loading ...