Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 200
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0206
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


2o.o Vlyssis Aldrouandi

inventosesfc vertenda,quisumummetaJli pestifcrum in pactem contrarianLj t

pdlanr.Insupersumprumnon solumanimales facultates primolardit,vc<£imquoq;

extrinsccus adhibitumidem prastat: siquidcm lue gallica laborantes hociniuniH

morbiscerebri,&neniorumcorripiuntur,maxima piruira:ssuxioexciratur,& trcmo.

resimmcdicabilesgencrantur.Hisigkiii decausisDioscorideshuicmctallovimns-

candiiure optimo attribucbar. Galcnusquoqilictt intcrdumdixcrir senullum Hy,

Lib.y.dc drargyripcriculumfccisseiatramenaliblHydiargynimincatalogo vencnarorum_,

fmf.med. collocauir.ImmoArabes,vtAuiceiinas,Serapio,HaJyabas,&Rhaiisargentumviuuin

sit- intcr vencnarecensucrunt.

Lib. $.de 'itaq;Hydrargyruminhumanocorpore,iuxta roentem Dloscoridis,producitIJJa

sms.med. sympromara, quarpctantcm Itthargyriuni afssiclarc solentigrauitas enim in stoma-

sac.tt.19. ch0j&torminainintestinissubsultant,deindcvrinasupprimitur,corpus tumcscit,&

plumbcuscolor Patientemdeturpar.Immo quando ha.'C matcria Hydiargyricito tx-

tracorpusnontruditur, PariensApoplcxiam,velPara!yiTm,velEpiiepriam incutrifc

Symptomi- SjnPatJensfumumHydrargyrijVelvnisturam passussuerit,tuncpra>dictjs syoipro- -p

u Hydrar- ^atj^uj fa;tor oris,& tremor partium copulaiur. At, post deuoratum Sublimatum,ac»

£!• cidcntia fortioracontingunt. Inprimis enim, vt animaducrtit Matthlolus,asperitas

lingu.r,eiusdc tumor, dissiculrasanhelirus,immcnsa sitis, &animi deliquiuacccduni;

,.. Dioscoridosigiturillis,quihauseruntArgentum viuum,pricmifiischysteiibus,&

J vomitionibus,Iaccopiosumpr9bct,deiiidcpra-scribitillamcdicamcta,quKvenciiuin

64' lithargytijsupcrarepoisunt ; nempe semcn Hotmini, Apij,slorcin Ligustri, Absyrf.

rhium,Hyssopum, & Myrrliam. Sunt qui oleum amygdalarum dulcium commendaiit

Alijramentaauri invinopropinant. Oribasius Apiuincombusluni&rrituminpotu

Lib. i.de cxtollit. Eminentiiismus Caidinalis Ponzettusin luoTraflatu dc Veneuis,vinucum

Penev. radicc Acori probat. Atabcs, & potislimuin Auicennas fimiim columbaru sylucssrium

alicui liquori pcrmiscet. Ncqjcrit inutile Paticmi annulum, velnutnmum aureum-ih

orevolutare,cuimateria Hydrargyri adha-rcar. Qtrando autemviuumArgentamiti

3uremJapsumfuerit,tunc,exdtatis stcrnutameiu:is,extrudirui:, velparuusauriglo-

bus indirur, vt totum Argentum viuumad globulum aureum, tanquam ad magnecem^

teeurrat. QuandoArgentuin"sublimatuminteirina,velstomachum Jsserit^tuncCon-

ciliatorinceditclysteribusexadipeanatis, & butyroparatis, deinde vomitumprc*

Bocat,antequam venenum.ad.partes infcriores desccndat. Verum qiiando Hydrac-

gyrum, proptcr vnetioncm, vsq;ad osiu. penetrauerit, Hollerius parat oleum sulphu-

rishuncinmoduimsulphurinaquaardentiierrefacit, &lentorcmsupernata:

CoUigit quo Patientem fa-lici cum succcsiu inungit.

!

HISTORIC A.

ELATVM est in historijs, qnodiimincaluaria muJieris,qu*iam,biennio,hv

gentidoJorc capirisperieratjArgenttfui viuumpoiidcreduarumvnciarun»

■ inuentum fuissc, namq; id sensim in cerebro cofligebatur,dummulier quoti-JJ

dieinfuciseodem vtcbatur. EtenimeaestvisArgentiviui, vtintcnuislimumhabitu

faciletranseat:hacderenOncstad:mirandum,si,rcfcrcnreLeain6Lcmnioiquandoq;

Uydrargy- exiocisaeorumvcna,quisemdatqiitcruni,proptcrIuc]!iGal!ic,!,li:)c iiiiuiJtisuerunt,

ruminsu- aliquot drachmasHydrargyri emanasscconspectrimsit. Notactiamesthistoriacit-

tis. iusdam Antonij Galli,qui plures hydrargyro inunctus, neq; copioso sputo, neq; ssuo*

reaIuicorreptuscst,sed tantumpervrinamHydrargyiummjnxit. Traduntcri'am_*

quadahistoria.'nonnulJasmulieresJvtmaritorumricaiisthaIitctomccrcnt,Argentuffl

.Viuumeisdegluticnduindedisrc,sedcumsitponderosum,illic6pera!uumabiqiv11i)

incommodosstrxisTc MuIicrquoq;iIIa apud AuioniumpocuJo venenato Argentmn

viuum addidit,vt quampriinti vita- mariti diemexrrcmum elaudererjnihilominus HVf

drargyrnm fuit in causa saluris Viri,<Iumpondere suo descenden; alium liqiioremt*

venenatum per vcntiemad cxitum duxit,nejincorporc lethali suo munerc fuiigi

.polTct.SicigitUt.caiiitAuIbnius.! ... -., ;; wjsi

Ttxic
loading ...