Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 204
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0210
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi

204
e;pitato,&Triap!iarmaco vnguentum componitur, quod cum tcnui cereo in collim.i^,
vesicxiinpositumcarunculasinmcatuvrinarioortasreptimi^&censumjt. ■ *
Postremo Chymici salcmcx Mercurioeliciunt, cuiusduo granain cochicatipieno
aqualigrtiguasaciadcurationcmLtii\iT:i!Ik^1!i:abici,&JepriBprKscribunt.Aniplius
exa?quisportionibiisaigentivii]i,&sublimatichtynallum Mcrcuri;paraDt,S:totiej
hancmatetiam sublimant, doncc auriimabhocehiystallo taiSumnon tingatur. Hoc
medicamcntum in vlccribus pudcndi sanandismirandum inmodum pnedkant.Dejn.
detria huius Chrystalii grana iti asfeelu galIico,in febrc quartana, &alij.s i.<ior'b;v
* chroniciscommendant. Paritcr cxMerairioqiiinquiesexaitatoTurpetummincialc
fabricanr,quod in varijs afte.5r.!oiiib;ismagnific»nt. Demum dcscriptio Mercurjj daU
eis,&Mttcurijcoiretfi in Armamentariochymicolegendacst,qaxmcdicamcntaIn
Hydropc, m Lepra, in Pcste, in Podagra, in Plcuritidc, in Ickritia, & Vlccribus m.tli.
gnis eximia faciiltatc potiri arbittantur.
VSVS IN FVCIS, ET LVDICRIS. f

M:

I* V LT JE mulicres,vt ab01 e honestislima:,& venustisslmavidcantur, Argen.
,'dArgento sublimato vtuntur. Sumunt cnirn, vt recitar Carda-
Lsduassuccilimonum,ac[ua?rosacea;tantumdem,drachn!asduas
Argentisublimati, 8c Ccrusar tantumdcm,omniaq; iu moduin vngucnticoncinnant.Id
Malttx autcmprarstantmulieusinaximo vita'dispcndio,namq;brciiitcmposistraAujCOt!U.
fucis pro- piionenigmgiuaruin^iatoremoriSjCaliginemoculorr^&pIerumqjniorbuinattonitiim
dtsmtti. incurrunt.Pra?tcrcaCiicumforanei,adliidiciaAsge!itumviuumsa;pevsurpant. Ptimi-
tusannulumconcauum HydrargyroimpJent.quipostmodumcalcfaftusstatirnsaltatc
videtur:hocq,indeprouenit,quoniamA]gentuviuuca]orcstim(ilatuinspiritus verti-
& tur, quiexitum quarentcs illum annuli n.otumeifkiunc: cum tamen Idiota:id atteroa-
~ gicaficriexistimcnt. Alijpamas statuasHydratgvrorcplcniiir^vtignesalientcsad-
moto.viua-vidcantur. Itcmsiliocmetallumproijciaturinicrpisaapadigncm jnoslisg
fctuentia, statimomnia pisacxtraollassalirercfcrunt. Pariternux viuo sulphurc,sa/e
petra:,& Argento viuo plena, & diligenter clansa siconijciaturin furnum intet panes,
nuceconcalcfa&a,itasaJirepanis dicitur,vt maximam spe&antibus admirationcm
. afTcrat.AtHydrargyrumincaJanioceraconelulum,vtmalcficiasoliiantur,AlexiusPc-
J vt demontanussubpiihiinari,vc)inostIjiimincco[locat.Adpeidendasaibores,aIiqui,K
exiccctimr. faUoppiOjfacfum vsq;admeduJIamatboris foramen Argcnto viuoimplcnt,&ccra,
vclcretaobturant. Immdnelittcisscomburipossintjsumimriir^admenteinMizald^al-
bumina ouorum ct.m aceto accrrimo,& Argento viuo: ha-c enim mistura charta linitur,
& ad vsum pratdiCrum exsiccattii'.
VSVS IN VARIIS.

NONNVLLIArgeatumviimm cumoximellescillirro ita agitant,vtquodammo- K
doin cinerem verratur, deinde lotumaccto,& purificatumad mtilta vtileessc
pra:<!kant. InMexieOj&Ptruuia totimi Ars.:t:n:u!!i;r)!!t ; Jydrargyri, pra:para;
't tur,qucmadmodum Kircherus Icsuitaretulit.ldcononcst mirandum (ilosephusAco-
'. stascripsertt magnam hydrsrgy! i tutiaiiitatcmsupraMulos ,& Verucccs singulisan-
ni$adPotosidcfcrri;cumibiadpurificandametailla quotidie adhibcatut. Amplius
virtute Hydrargyri metaIIainaurantur:n;unq;Opificcs Argentum viuum cum Atiro
miseent,& vcluti farinam ex aquasubactam formant,qtiam postea supra vasaexten-
'- dunt.moxc-adcmigiiiadmouenteSjVtAigcntumviuuminiumumcuaiicscatj&Auruni
« vasisadha:rensrcmancatjquodnullarationescparanporefi,nisialiacomposiiioadhi-
beatui',qiiamAui'ificcsaquamfortcni, ncmpcaeicm appdl-i!;. A!ir.n ctiam Aurum->
a rebiis inauratis dctrahunr; vas Argento viuo plenum ealefaeiun t, in quo iraguienta
vestium,vel vasaauto ceChi mcrgunt, quia fiatim autum ab Argcnto vinoabsbrbctur,
idq;corio cxprimitur, vt in eiusfundo Aurum. remaneat. Sunt quiprofitcntur Ca-ru-
lcum
loading ...