Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 215
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0221
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. II. 215
D E N O M I N A T A.
VT in t.irrulatussudiosorummaxime voluntarij fimus ,illain prxscoti cnume-
rabimNsPrjrdpua.quiiraTerradenominantur. PrimitusTerritotium sesc
orTertecnsiderandum,quod,Fiontinoteste,indicatquicquid,arccndihostis
eausa construiSum est. Alioquin pro Territorio Vniuersitas agrorum iuxia sines cuius-
eumqieiuiratisintelligitur. DeindeTerrcum,&Tctrestrevocaturc(i]odcumqicxTet-
raresuItat.Terrenum vcrofignificatquicquidin Terranatumest, quod inTerra viuit
&jdomnC,quodcommunealiquideumTerrahabet. SedTcrrcnumsubstantiueac-
ceptumTctrameultuiapraMKicsignat.TerrigenacxTerragcnitu5exponitur,&Terri-
cola ,qui Tcrram habitat, & pro cpitheto hominum a Poctis vsurpatur.DenjqjTerre-
motusest Tcrra: concuiTio,qua: ab exhalarionibus in vtcroTerra; gcnitis proccdit.dum
j exitum quaritant.
TerreilaestparuaTerra,qucGrccisu«so''»nominatur.ItcmTerrcIla,cx.aliciUoruni rtrrtlU
sententia,vocaturMagncsjiris<)rmanispharricamredaiaiis,quJaTcr(aniamularivi. W(-j»
dcaturinan^pra-tCfpolosJHundipolisrespondenteSj/EciuatoremtParakllos.Mcridia-
num;& Oriiontcin proprkm ibriitur. Tcrrancola, autliore SipontinOrtst auis Alau-
isiimilis,incapitctamenapieem,instar Alaudj,non gcstat,&taktn jTerra denomi- Ttrraaelh
nationemcstadepta, quoniamnon inatboribus,Scd in terrasempcrnidiiktur, tsi Auis.
EPUHETA.
MAGNA nondebetnosinuadereadmiratio, si Authores^&potissimum-,»
Poeta; omnibus Epithetorum aceruis Tcrramcumularenitanturcjiiando-
quidem varijsmodisconsideraia,diuersaquoquccpithetapromerctur.In
,C primissuperficicmTeria?eontciriplati,ilkm Heibidam,Gramineam, Viridem,&FIo-
ridamcognominarunt.PariterGrarcisinhoc.sensu."9«A^ii ,nimirumvirens,&ssorSs
suir nuncupata. Item Terra;fbrma, &substantk diligentcr considcrata, ca dicla,est
So!id.i,Rbtunda,Globos3,Sinuosa,Pumicosa, Habitabilis,&Rudis,NecnonQra;ci* .
woAuji«»I(circaquammu]tumlaboratur;pariter^iA&>ViiImnianis,uija*» Magna,& EfiihtU
Ingens,&n»8»'iiF»"Jhabensfundamentumprofunduin. SimilitcWptripaMontosa-., s_
& sst-^u$'* Rotunda. Sin med itemur .Tmain vt communcm omnium- parentem, &
alimentaingratiamanimalmm producentcm.nonposknius nisi ilhmcum Poetis,Gra-
uidam, Fetacem, Fcrtikm,Frugii'eram, Multi param, Benignam, & Altriccm appelk-
rt: proptcrea Nazian?.cno«»j«ps B(i.7a»,nempe Matermortaliuin non immeritb co-
gnominarur,&AIijs>ii"a^iss5rui.&Ki..^HiiiiipB,quiamuItispabulumpra'beat,&osri-
niapariat.Amplruseum respietiosasctkmproducat, Diues,Opulenta,Mcraiiifera, ,
&tandemOmnipotensiuitvocitita. Postremb,quoadprimas,& seeundas qualitates
Poeta:Tcrram siccam, Vdam, Odorifei am, Lutosam, Lu tulentam,GIutinosam, Tena-
Dcem,Pinguem, Argillosam, Arenosam,& Crctolam indigitarunt.Iremapud Homerum
>ai«niAa.a,nempeTertanigra,necnon,-«i.iA* scjticet Dtira,&Aspcr»kgir,ur.
A D A G 1 A.
IA M in ptouerbijs inquitendis a Terra desumptis non modicus kbor nos agita^
rcdebct,cumha:c vtilitatemnon vulgarem afscrrepoaint.Itaq;7V>7-,*iwss.s. Est
prouerbium,quoddchominevchcnicntcrinutili dicitur,qui nil aliud pra?stat,
nisi qubd suopondereTcrram grauat. Hoc adagium Homcrus varijsin locis lilia.
dosmcmorauit. Tmm ifjiusTzrrttmcdtt!. Hoc profcrrur,quando iubcmusalicui vt
kalocosccontineat,quonkm cum parum illi iidamus, nolumus illum in domcsti.
cam consuctudinem-rccipere Ahcnttoi tdcart Ttrram, dicuntur illi, qui gd aiienaj
uudia,vclncgotiafcconuetturitivctI)igratia cumsint lutisperiti derebus medicis
dispu-
loading ...