Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 220
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0226
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi
H 1 S T O R I C A.

£-35 C!-, "ss N Kegione Cyzicena cam clTcTcrra- naturamscribit Plinius,vtcxcisa,&in mare,

j proieCta pauiopost iii iapidem conuertatur. Hoc idcm circa Cassandram accide.

A remultitradunt. Immoin Pontc Cnidio aquam dulccm fundcnte,spatio oitiuie,

liri, Terra ijpidcscit. Circa Aulidcmquj:cumq;Tcrra:portio, qit;c mari alluitur jinj

saxumiransmutatur. LirusctiamPalcstina*, &/Egypti,rcfcrcntc Agricola,cpdcmmo.

dodurcscit. Quaniobrem idTerrKgcnusaJuminosurrjjatrairientosutorioinfeciuin, &

Pttlttis Pu- bituminosum esse oportct. Huius etiam conditionis vidcturciTc puluis puteolanns:

uolenns qiiandoquidem ab aqua maris cor)tai2l|S jnlapidcm vcrtitur.ParaiinumeitciuitasPe,

qnails. iiinsulttTurcarum.cuiusTcrra, e:\Pliniiseirfcnti3, rcfcrerite Ortclio, cunCta vulnerij

sanarbpcrhibetur. DemumnarratAdricomiusinThcatroTerraSansta: ,Aceldema_

fuiiic figuli agrumad partem austraicro inpntisSion litni-*,qui;Iuda:orum consilio, tti-p

^/at^giniaargcnreiSjquibusItidasCiiristumvcndiditJnsepulturam Peregrinorum vendi-

qaidlis tusfuit, quemlmperatrixHelcnaquatuormuiiOongitudinisseptuaginta.&latitudij

nis quinquagintapcdumincludiiuilit-vbi Christianorum cadaueraconduntur. Est

autcmliuiusTcrr;evimismirabiIis,qua:omncm fidemsnperate vidciur; siquidemhoc

inlococorporadcfum.1orum,spatioliorarumvigintiqua!uor,in pulueremrtdiguntnr;

quain virtutem hax Terra in aliam etiam rcgione delata ncqtiaquam amittitiquoniam,

iusTuHelcn^ImperatricisitanttimhuiusTcrra^RomamadiieAumcstjquantiiinducun-

ta-.&septuaginta nauescapcrc potucrur-t.qua: iuxta illum locuin montis Vaticanicxo-

nerara* sunt, qncmTncoIa: CaropumSai:,3um vocitant. Ha*cautemTerra,licet Ca>Ium

inutauerit, eamdem tamen vim retincre quotidi ma docct txpcrientia;cumKomanos.

tespuenssolaPcrcgrinorum cadaueraadinittatjquorumomnemcarnissubstantiarrLj,

Ossibustantumra^lktisspatiodieinaturalis, absumit.

SIMVLACRA, ET HIEROGLYPHICA.0

PR IS CI, pro Terra-simuJacro.CybelemSaturni vxorcm incurru.i Leonibus
ttasto pinxerunr.Alij aurcm,pro HieroglyfiJiicQTeira^caput Papaucris dcltne-
'riint,quoniamgIobosumsitinstar Terrar, &iofiniu semjna varijsiuterstitijsdi-
stinifta coiidncat, qua? scmina varias Terra; nationcs rcpra-sentan t,& quoniam in sum-
mitatccapitispapaucrcinonnulla: dcptessioncs, &emincntia; visnntur,ha*montcs,&
conuallessignificarc traduntur. Dcniq;tiput pap.uierenm nonniiiconcuilumedit so-
nituniisicTcrra ararroconcussa,& j/jii.iu Louioiiii-* fm't'i-ureddir. ^gyptij,figura
Tauri,adindicai)dam Terram vtebantur ,cum hoc animalad agriculturam valdcsit
idoneum.Id etiamSacr«:Pagina* tcstantur,dumBoucs pmgucsinsomnisoblatilose-

Par.i.us. phofcrdIitatcm,&macilcnti stcrilitatcm porcendcbant. D*-mumRipa,vtanteoculos
studiosorum iconeTeira-repra-scntaret^delineauitMatronamsedcntemiuxtamentemH
ManiIi;,quidcTerra siccanit.

L.i.J/trc. ■ :iu?,:::[uh[r:it :;h»HrmfoiuknTeUus.

HecMatronacorolla fru^iibus,lioiibus,&frondibuscontcxt3 redimitnr,bcrbaceo
indniturvcstimento,dcxtr3globumj&siiiistramanu Cornucopia: tenet,immi> pcnes
hoc simulactum Leones, & alia: aniinantcs tcrrcstres visuntur.

•*3Br^£.tw
loading ...