Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 220
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0226
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi
H 1 S T O R I C A.

£-35 C!-, "ss N Kegione Cyzicena cam clTcTcrra- naturamscribit Plinius,vtcxcisa,&in mare,
j proieCta pauiopost iii iapidem conuertatur. Hoc idcm circa Cassandram accide.
A remultitradunt. Immoin Pontc Cnidio aquam dulccm fundcnte,spatio oitiuie,
liri, Terra ijpidcscit. Circa Aulidcmquj:cumq;Tcrra:portio, qit;c mari alluitur jinj
saxumiransmutatur. LirusctiamPalcstina*, &/Egypti,rcfcrcntc Agricola,cpdcmmo.
dodurcscit. Quaniobrem idTerrKgcnusaJuminosurrjjatrairientosutorioinfeciuin, &
Pttlttis Pu- bituminosum esse oportct. Huius etiam conditionis vidcturciTc puluis puteolanns:
uolenns qiiandoquidem ab aqua maris cor)tai2l|S jnlapidcm vcrtitur.ParaiinumeitciuitasPe,
qnails. iiinsulttTurcarum.cuiusTcrra, e:\Pliniiseirfcnti3, rcfcrerite Ortclio, cunCta vulnerij
sanarbpcrhibetur. DemumnarratAdricomiusinThcatroTerraSansta: ,Aceldema_
fuiiic figuli agrumad partem austraicro inpntisSion litni-*,qui;Iuda:orum consilio, tti-p
^/at^giniaargcnreiSjquibusItidasCiiristumvcndiditJnsepulturam Peregrinorum vendi-
qaidlis tusfuit, quemlmperatrixHelcnaquatuormuiiOongitudinisseptuaginta.&latitudij
nis quinquagintapcdumincludiiuilit-vbi Christianorum cadaueraconduntur. Est
autcmliuiusTcrr;evimismirabiIis,qua:omncm fidemsnperate vidciur; siquidemhoc
inlococorporadcfum.1orum,spatioliorarumvigintiqua!uor,in pulueremrtdiguntnr;
quain virtutem hax Terra in aliam etiam rcgione delata ncqtiaquam amittitiquoniam,
iusTuHelcn^ImperatricisitanttimhuiusTcrra^RomamadiieAumcstjquantiiinducun-
ta-.&septuaginta nauescapcrc potucrur-t.qua: iuxta illum locuin montis Vaticanicxo-
nerara* sunt, qncmTncoIa: CaropumSai:,3um vocitant. Ha*cautemTerra,licet Ca>Ium
inutauerit, eamdem tamen vim retincre quotidi ma docct txpcrientia;cumKomanos.
tespuenssolaPcrcgrinorum cadaueraadinittatjquorumomnemcarnissubstantiarrLj,
Ossibustantumra^lktisspatiodieinaturalis, absumit.
SIMVLACRA, ET HIEROGLYPHICA.0
PR IS CI, pro Terra-simuJacro.CybelemSaturni vxorcm incurru.i Leonibus
ttasto pinxerunr.Alij aurcm,pro HieroglyfiJiicQTeira^caput Papaucris dcltne-
'riint,quoniamgIobosumsitinstar Terrar, &iofiniu semjna varijsiuterstitijsdi-
stinifta coiidncat, qua? scmina varias Terra; nationcs rcpra-sentan t,& quoniam in sum-
mitatccapitispapaucrcinonnulla: dcptessioncs, &emincntia; visnntur,ha*montcs,&
conuallessignificarc traduntur. Dcniq;tiput pap.uierenm nonniiiconcuilumedit so-
nituniisicTcrra ararroconcussa,& j/jii.iu Louioiiii-* fm't'i-ureddir. ^gyptij,figura
Tauri,adindicai)dam Terram vtebantur ,cum hoc animalad agriculturam valdcsit
idoneum.Id etiamSacr«:Pagina* tcstantur,dumBoucs pmgucsinsomnisoblatilose-
Par.i.us. phofcrdIitatcm,&macilcnti stcrilitatcm porcendcbant. D*-mumRipa,vtanteoculos
studiosorum iconeTeira-repra-scntaret^delineauitMatronamsedcntemiuxtamentemH
ManiIi;,quidcTerra siccanit.
L.i.J/trc. ■ :iu?,:::[uh[r:it :;h»HrmfoiuknTeUus.
HecMatronacorolla fru^iibus,lioiibus,&frondibuscontcxt3 redimitnr,bcrbaceo
indniturvcstimento,dcxtr3globumj&siiiistramanu Cornucopia: tenet,immi> pcnes
hoc simulactum Leones, & alia: aniinantcs tcrrcstres visuntur.

•*3Br^£.tw
loading ...