Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 226
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0232
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
22(5 Vlyssis Aldrouandi

L O C VS, nu£: T VS VSi

Mi[" ETALLARII fepius inueniun thanc terram m vcnis,&commissurissax0i5 .
" ' >margam, &hancapud Agricolas rarumhabere vsumpcr.
rinisiin lapidiciiiisrtperijtur. ^iioad vniucrsalem locmuj
nataicm huius tcrra', notandum eslhauc rcpciiri innonnullis Gallijlocis ,qua-per
campos sparsa pinguescunt arua. Pariter ba-cin aliquibus Saxoniat locis iuxra fluini-
nasimilisalabastritiobseruatitr. Itemin Turingis, & iuxtaHjcejaiam Syluam reperi.
tur.pra:ci|>llUshuiusTcrra■ vsus vcrsatur uiaiuisfa.'Cundandis,quandoquidL-peragtos
sparsation statim maceratur, neq; illico inpuluerem soluitut, scd per aliquod tempo-
risspatiuiriaeriexpoiTta,& ntatutinorore, &dmturnispIuuijs,&hybcrnogclulique.
fasta tandeni Tclhiripctmiscctur,& viccm la'taminis subit, sicq; ad yberratem frugum
Li.36.t-7. veluticondimcntumcuadir. Olim,restcPliiiio,vsusMargeinBritania,Gallia,&Gra;.
cia viguit. Hodiesoli Saxoncs.inMagnaGctmania.Marga vtuntunctttcra?autcmRcJ^
gionesfiinoabundant.proptereaMarganinonpciquiruiit. PariteraruaCampauiarin
Italiaadeosunt pinguia,vt Marganiminimedcsidcrciit. Illam speciwn Marga?,qua:
Jac Luna:nominabatur,Chirurgi, Gcsnero testc, in siccandis ylceribus summopcre_a
probant rimmohtiiusdiathiii-iiniii.i-j.iLioik] ![(;!-;■-.(IJ^.ij.r.iytiiduninutriclbuspropi.
nant.Simiiiter addit Gesnerus se atidiuissea virodocio,& ficlcdigno huiusmodiMar.
gamin coercenda hxmoirhagia ca^teris medicamentis non ccderc.

DE TERRA FiGLINA, ET ARGILLA.
Cap. III.

SYNONIMA, ^QVIVOCA, ETYMVMg

io^ ICTORES,&PIasta;Tcrrastenaces,inquamcumrsipartemd!sailc!,S:

■MJ.cij. |y l^s^W. quar cxsiccara'non dehikanr,c9mmuninomine,iiixta senrcntiam P!i-

Argillas cognominant.Apud Gra-cos itpauk ?« Tcrra figlina txpo-

■voxapud Platonc:i) Ciewiiiruioqisiynificatinectiiiraiidum

est,quandoquidcmctiam ItaiiTetrainhuius generis Crctamncmi-

Xr.l7.CA. nantjquamuisperp'eram,quoniamPlinius Cretamab Argilla distin-

xit. Hocnomengra-cumnonnullideriuantabip^scilicet Tcrra,vt*'Fpiwss, quasi*P«««

dicatur. Sed aducrtendumcst, qnod Kitiaa0;cst voxa:qti iuoca,siqujdem interdum tc-

A!qtu;icc.".. gulam,c[uandoq; vasfigiinum,nccnonomnc instrumentum mcnsarium tam aurcuim,

qtiamargenteumsignificat.PariterhancTcrramvncitantArgillam,&sunt,qiiihocvo-

. cabuhimvnicoL.scribant,ncc iinmcrit6,quia hoccum gia-ca originc conucnire vide-

tunetenimGraicis antiquicjribusap}<»«scribitur. ViuJtamen oppoiiium obtinuitiji

cumapud Nupeios Lexicographosscribatuiir'p>i;<Ao(,emasialbulus,ndm Bpjoialbam

dcsignat. Fuit cnim vt plurimuin h.rc Terraolim alba,& pura iila,qua-figlino opificio

famulabatunhodietainenha-cvarioium colorummostrarur. liidorus fuit huius opi-

nionis hoc vocabuluir(Aigiila)deduistum fuistc abArgis,apr.d quosprimuin figlina va-

safiftafucrint. A varijsArtiftcihim.in: fictiliti ,011.1111 kitcrcs io: 111,1111 iliusharc Tcrra.

nuncupatur Makha, forsita,quia mo!lita,& MalthajPriscorum assimiJciur,qua: ex cera,

Mslu B- &piccliquidaad taLulascerandas componebatur. HKca«e»i-<**ASB* ai nimiruma

thymnm. moliitienoniendesumpsit. AlioquirtMiltbacrat qua-dam matcria aducrsus omi.em

annoruminiuriam cxcalceviua, &adtpc suiib subafia. Immo;aliquid hacmateria

inducerCj.MaltliarcPriscidkcbant.ItalisvocaturTerraCreta, itemMaIta,GaIIisAr-

gille,.GermanisDuhlic,HispanisAtailla.
loading ...