Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 228
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0234
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
S2iS

-VTyssis Aldrouands,s, doisi

ArgUlxZo-

?,/>,„

ncmpeduoeeclinumjeglt. HaiSenusdcArgiliis^qun: tjU.iimiisScanJorcnonicn ir
nerim:nihilominusvarijctiamcoloris obieruantur. Alia,siintnigia:,a!ia:iutca:,qu£
t::aci:.:ir.rcnaciratemparticipant, ali.r punic^.i.-, viridcspiirpiirta.-jcccniica-.&cirierej
exouibusotrinifn^pigi-iciu^ par;irip';i!'.!iit, &v:isa fi:igi ,dummodo Argilla? diligcn.
terelaboratssuctint.JtcmArgillaodoiiicia i it lj c-^i. j t l j j- in licgno fkt:gala:jCxqiiaficlL
li.-. tgiCgiaioiir.aritLir.Iititi-.o tn:it:ii-c moiiic M;-:cli.i in Aprucijs terrai.milliniaAfiL
]a-ciiicrea-,qua-bitun:iiiis,&i»lpii;ii^od(!i-cniJ"pargir,
Pra-rcrcolortm, &o<sorcmArgillarum>abcarundemIoconatali,&sub(tantia,a[i3,
cmcrgunt disfetcntia:;sTquidcm noiimill.tr Ipccics tcr.Liliis, r.lia: vcromiiiiis ducipos.
snnt- Ideonobilitatcpr;rstant,qua:tenHiusducuimir. Proptereaolim Romaiosten- ■
debanturduo fictiiiaintemplo conscctata propcer ccntiitacem Aigilla-, certamin^ ■
duonun rSgulornm } vter coruin tuiLiiorcm Argiitain diixiiTet. Quamobrem Coln.
mellahuiuimodidclicatamArgiilaiiisi^ill.iirjir: jppciljviii.iiaiiiLii.igiiiibiiSj&sjgiL
lissit aprissima,& Hippocrarcs yirxipaunit'.*» xspajiiVi/a mdigitauic. Crassiotis
autemsubstanti;rc(s.illa Aigliia cincrcadiira , qnatypi toiuiciuortiin bdlicoiam ira.
iorum, nempe bombardatumiforiiiantur. Itcin Pari.&jsvst ssuuius Sena nuncutjatus
ssmbiciispariiammsulam,qnrcin litcorchabettenair. ht:liil;::odi typis v:;idcidoneam,
cTiu.' ctij.in iili; l;i:mid:i,nicr:tii.'L liqucfacia rccipir,ad diikrciitiam alianim huius gc.
ii'eiisterrarmn,qna.-nisifuerintC!:siccata;,meta]]a iiquidanoiiadmittunt. In Valde
burgia Germania? nobilegcntis Argiii.r iiascirtir, q;:od dcnta-, pi::«L!is: S; tcnaciliima;
cstiubitantia';idcoq;vasaexbocf.,>n:iata neq.ignilj;!:; !a-du;it<.!r,n'.-q; io:!;cnt,neq,cx;,
sudant liquoremihisaquafortis Anriierpiam atq; Vcnctias defertur. Vkeverlain
Giselanal{cgioiicTc:raciiicrea&rar:i!i;ii,Tiiiljita:iti.ciiiitcn:H!:-, c.\qua facfavasa, &
vinum,&aIiumIiquoremexsudanc. IteuiPirana;vrbsAcoh"dis,&Massia.oppidumHE
spanievlteriorisnonpracul.iTartcsoprouucimtArgiilamridco rara>,& pumicofesnbi
stamiar,vthccrese\illaformaciaqu;es'uper!iatent. Abhacdiucrsa cstArgilladulcis
Colnme|la\quam-ad tcguJas&l.ucresaptimmamcnmmeiidat.
Hincconlideiandumest,quodrationeRcgioiium,Argil]a:inqualirate&sHbstantia
variant. ArgillaBononientiseincreajCxcostaalbcdincniacquiritj&igncmdifficulterg
tokrat, cx hac patinar,& vrcei formantur.Alia eft Argiila subliitca Bonoiiiensis,cx qua
ollarparataiigniresistunt rArgiHaEauentinaesthiucicoIoris,proptereaexi!Iafingun-
turvasa,qua;Balcarieanm!iruiriMaioIicai!iiiratiLtir. Estctiamalia terraalba Argille
similis,quamPliniusTasconiumvoc3r,CKh3CCatinipiofiiiidciH!w mcraliisparantUr,
HodieTerraalbaToseoBJolimiliscnionteCarolopropePisaseiitoditur, qua-Tcrram
Vakntic,&Trcgnaiid,sa:inuiat:ir;cx haeapud Pisai;osli:i«:iiiLtir vaiiijqu^virrumfti-
suminr"ornaciL)!!si.o:i:n:n:,iiCL]:;i omiiiiLcd.i diTcna tir.cicaNorii-,ibergcnsis,cxqua
vasaadOricii;;.rc;!:iiiiiLidc:suLimf-ormautur. Pariter Aigiiiajpltr.iisveiiciiitiitisignis
reluiSatur, plumbcicstcoloris,&maiiuscoutrcc>antcsliuidoco!orem(icit.Exhacter-
ra fingunturvasatrigona ,quarctir.iq::o;i;u-iu;v;d^ ;'i(;:;ram crticiia-iiinkntut abAuri-
ficibuscrucibulanuncnpanrur, iusta rbrmamhictlelineataai. EttautemlpsPannonia!
superiorisoppidum,quodiioiinit!i Vsbiii PstsL-iici ":sic opliia:it;i;'.iraq;c\hac regione
adnosmittunt;:!-[i(iiiiiiiiodi\-asa,Cn:ci'.)!i Ir:isis ttiJt.L, {',.\l'.k CrolctGia-cis^^er,!!-
VS^iant diciturscilicetvascxArgillafusorinnijinquonTccallaliquantur. Hclicliiusff
^tacoti exponit typos in quos liquefacTum mctallum transstmditur vi varias siguras
recipiat.
Apud Abyssinos Argilla nigra reperitur,cxquamagi)aspatinasconficitint. Aretij
estArgillasabulinvidoalperiajCxquava for'.iiatum,&i;i ignc pcsiium instar pitrisse■
ctitur quare Opisices eoguntitrcnn: hac Argil!;! aliam permiscere. In Africa ,& Hispa-
niaCX ArgillacrudaparictLSCon:';;-!;:!!:;, qai vC!UOriim,l;iii)r:ii:ii, & -,^:.h iniuriam i"-
stinentesdiutillimeiiicorruptiduraiit.InLiisitania Argilla cst rubra,cx quavaiaquar-
damprciiosaaduecsusvenenaformantur,sedha;cex liac tcrra colata fiunt,nam ex
eadem non colat.i vasaviliora finguntur. Haic cctra, seu vasa-cx eadcm,lingHar taclu
adeosuntglutinosa, vteidempeiiltlia h;iT;a:ir; in hiiiiquor :nf:isiis,.vrgcnce,i:llu,mi-
ruminmodumrcfrigerat:pra;Cerquamqu6dvci]en:!tupociO!ii buJusmodi vasissutn-
ptanequaquara la-dcrc poteit,quoniam visyeneniocculta Argillarqualitate cbtun-
dimr.Nonnullinulucrcm testar horuni vasorum in dentifieiis adhibebt»& mulieres
loading ...