Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 238
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0244
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile


' Vlyssis AiMrouandi

STATV
525

, ignesupcrarincqueat.Scd dc hisopportuniorilocodiiTeremus. PausaniasiuAtticisir;

',,',,. r.cmi^it i!:ci,r,'.;lvsLiK-a:AtlK-iiisiri*drbnsMincmajardffl]tis,in<]BaiiioleiiminfnrUin

. " ' iionnisitransaaoanniiospatioabsumebatur,cumtamendi{i,noaij4udardcre'tiSti(l

contigisie Patisanias icscrt , quoniam funiculns c linoCarpalio confcchis lucern^

, j. be/set,quod3inumhaii(Iquaquamssaminiswnsumitur;MefflinitctiamDiuusAu™

:idU stinusFaiiiVcnerisi^egionemnonnominaOvbiiuccrnasubdioitaatdebativtniiU

lusimber,&nullatempefiasiliamextinguerct: vndcilcutiAmianthuslapis.ira& ji.

\a.>.vx •■■ «ssar.Miominatyfuii.Aucigitur^inquitDiuusAugustinuSjiniiJaliiccmaj

mecbanicum aliquid Cx iapide asbcsto Arsmolira cst.,vtarte Magica saistum est.vt

homii.es ilii m .'cm;>Io ludificati adiiiiraienturrautD.cmon qtiispiam sub nominc_j

VencriscaEi[ak'iIiic;\tiapra:tentauit,vtriocprodigii!mibihominJbtisapparetet.Hi.

lpanusilJe,qijihosDiuiAugustiniIibrosco[nincntarijs iUHfirauit,narrat le vidisse,

multa exAmiantho ellychnia Lutetia» P3risiorum,& huiusmodi lapidem ssammis intii.

sum cssi.*. Hocantcm non aifert adniirstionem ,qiio!iiaiii muiti Vetcmm id monimcn-

tis mandarunt,&nostra ctiam Ktas idcro conipicata cst, scd dchoc Amianthosuo lo. p

co dicctur,

VSVS I.N VARIIS.

T VA S,& Idola olim Antiqaitas cx Argilsa etiamfa bricauir. Seruatiirin_.
licoMusa-oIdolumiormam Ilidisref'crcns,quodcx Argiilafiaum,&insor-
e todiucnidcntcrapparct. Et SanistusEpiphaniusaducrsusHsrescsmemi-

nitCuiusdamTharra, quiarrcsigiiiaiisijttmliisi^rt; c;,-;si.,&luiiusmodi studiumin_j
I, j.cj6- vigclimamgcncrationcmdurasicmciiioraL.PJmms scripsicfigliiiamarrem inuentam_j
L.^.c.n. iuiiTcaChoceboA[licniensi,&aIibialTcriiitDiburademSicyoniumiuilTeprimum,qiii

CorinthifmgcndarumcxArgiila itatuaruin arteinexcrcucrit.Sunt qui traduntmulto

. aiiteBat!'iadasCorinthopuIsos,aRlia-to,&Theodorolianc artem inSamorepertam

°1'"iJ/- fuisse. Itemdiuulgat Ortcliusquosdam populos Canicogiiominatos apudCIcmcn- G

s.:i.:tr»uc- tcm Alexandqnuni memorari, qui figliria: artis inuentores ftiisTe pcrhibentur. Poil-

tstrci. tnodum, traisnr remporis, h.rc .in tamjm iamamauspicaracst,vtnulIasigna,&statU£

si.ie ArgitJa pararcnmr. Hinc colligit Plinius hanc artcm facultatc fimdfflidiaris prio-
^W-s.Ji-remfnissc. Carternm C.csai ■ BulcngeniJ,referetue Ca-lio^altiusorigincm PIasticcs,&

Statuariarrepctit. Nam in sacris Biblijs huiusinodi artes aDeo hominibus traditajsue.

runt, ciuando ArcaFcderis extruebaturj vbi primj Pl.ista>,& Sratuari;BcseIeel,& Oliab

fuiiTcferantnr. Prirrerquamquod DettsOptimusMaximusProtoplastes dicitur,cum

exTcrra prirmim homincni Adannmi fbruiauerit,

HodieixhsctcrraformautuiTatcres, qtiiin fornacibus costi a-disicljs famulantur.

ImmdvtiriteJleximuslatcresvariorum coJorum iti aliquibus Iocis,loitcex varijsAr-
Gee/lm/t-i, gilla?ipecicbusnaranttir; exquorum varictatc nobilissima patiimenta resuItant,qiiK
& Lbhs- GcostrotaappeJlarjpoirimtjqucmadmodumexvarictatclapidiimnaturaliumstruftu-
Itmstjm. r*fiuiit,qii.ci:t!:tiii-i-ota1i-ij;po,Vsi!;;!ita nunciipantur.Augusla',&Norimbergi,cxbic „

Tcrraramnitis Jigiiiabictiiii pnmi\tas,uerc5singtrnturJquiiii fornacecocri,&scobe

combusta,pumic.;iiforamInuienti,&lcucsrcmanent,exquibusCamini,&inte(tinipa-
L. j. Arch, rictes coiistrnuntur. At qui carcnt matcria lapidum, & latetum, Ltone Eaptiih referc-

tc,excratibus, &Argilla muroscrigunt. Halchemia; profcssbres,ad fabricandumsa-

pientisJutum,AigiJIa,puhiereIaterum;stei'corecquino, scobe ferri,&tomento vtun-

tur. Asij Argillam, simum Asini, tomentum,&farinam albuminc ouorum excipiut.Alij
I.nttimS<t- addunt AreilJa- firrtum equinum,pulucrem vitri,&aquam salsam.Alijsurnunt Argillam
ficKtin cx cinercmossium,scoBem ferri,salem vulgaiem,pulucremlatcritm,ccruiram, &calcem,
yuhxs d~ &cxhisaddita muiialtiiiimsapicnti.irfaimant. In IluainsuiaTena huiusgenerisinue-
i„:. nituradrnbeumcoJorem tcndens,qua'iiiaqiiaicfrigcrandaadhibetur.Dcniq;Argilla

ab vsumedicoiion cst scgreganda,quoniamin tollcdis Vibicibuscommendatur ,pro-

ptcr iacultatcm attrahendi,qua potitur.
loading ...