Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 243
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0249
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusxiMetallici Lib. II.
li.ranKsImpcratusPharmacopEUsNcapolitantis doclisfimo Vljrssi Aldrotiando -......
municauir. PrxdiLii; ;!(;;[,!;;;:■ i■■■■-.:icbas C:ct;: Syriaca, quam Terrani Iac"Hs,vcI lac ^fw
VirginiscognoniinanriBcdiJL-I^iiii cSpo:;t siditcrrancocrtita traditm-Jii qiitmBeata
sempcrVir;;ocuiiiii>i;;i:rc icsi.iniuii.iv iicnxiis i;i;;ic;-.s- icccssilc nc: liiJCtiir.K.M CrC-
tainoi,bcmforniarisoIctjLiiiusai:.L'"ap;ii,si:si:s.;:t: iJomini rcsiirsjcntii -.aitcn ima^mc
CrucJfixiIignatiir,vtJnico!icrcpra;scntataccrriitur.
Creta Syriaca in orbiculum formataeffigie Resur-
gentisDomini sigriata.



_ HisorbiculisItinerantesinTerramSanclam,pictatis ergo, aMonachisiliariimre-
gionum donantur.Huinsautem Creta: tantillo cnm vino,veI alio liquorc liimpto,iac jn
mammis mulicrum aitgeri referunt, quani virturem liuic Terra-coIIatam volunt a gutta
laftisepcctore ViiginisdesHIIata : hacdcrehanc Cretam Lac Virginis indigitatunt.
COrbicuIosquoquc,icuTrochiscoseTerraScpulchroDoiiiiniadha;rcccfoni!ari,&tori
TcrraranOrbidistribuinostriimnonestinstitUtuiiiitcitcmhabciiiusGrcgorimnTuro-
nenscmantiquumAuthorem,qiiiinHistoiiadegIoriaMarryrrjmscripsic huncin mo- Liki.w.y
dum. frodnixmemimi:/itBtii!qu(i'Dcii:r,!!cmi:':.:< !'.niei-pii<, n:;m -.:?:;:<, :i:;::n' s.sinsTerran*- '
luritlieasidereradi&xura-icinr, &\':; <?;dc i.'c;:i»; .,£/.:•:, <•.?:::.-. i:er,sj.<!-::r.::r.,dcq;:.rrsrtiilx,par~
m<-xM»!::i!i:ir,&l::rdincr/-! M:i!:.;!i;■•!■!c<!<-;:!(ihi:i::?i!i!?,dc:::<ibi:<:/:.ri<;<;<:; sif/rwifaxita-
icmbnirr!::;:!.,///;^/is/;n/,::d'!.:!, (quid sir. lioc non intclJrgimus, n::i jiisti lc^cnduuisitrri-
yMt)fibdfcpisii»;cAad-;;i<strj,ii)!!i?,!<;i:.-;:t. DiiuisAugnstinits mcminitHcspcrij viri }jy ^
Tritiuiiitij,quiTcrramSaiiCtamHicrosolymisaIIatamincubiculosuspcndcratadDa>- c- ^ 1
monesfugados,qiiibusdoimisinfcstabatur.Estai;aC;-ct,i.S;,'!i.;c-!Isic:oioiy;:iis;iM6-~ ' '
tcCaIuaria'CrLit;[C;is]did;i,!i'i:uiilis,:&Tcrra:McIitcnsiiiinilIiiiia.HisadddturCrctaj. *'
Torcicarubra,pingui5, Jii,:;i:a;a';q;ia!!ri|.l,.tm adha:rens,line;tsq,-i'ubeas duccns, sjus_j
FalloppiusinvLi^inarioncfa-licitcrvtcbatiir.
Prater hanc Crctamrubram, inucnitur Creta viridis dura,Iingua- pariim adhaiscns,
D cumaliqrjo insrjperftcie alboreThcodotium Vitruuio dicitur, a quodam viro nominc
Thcodoto,incuiusFundohocCrcta:genusprimoiii!]eiitumcst. Intcrhas multa: alia: Thaidsiii
nimierantur, qua: -\ nataliloco nomen habcnt, dc quibus ligillatim infcrius agerur; quidst.
V S V S.
SOLEBANT AniiquivilioriCrctavtijadducendaslineasalba1;, &adaliquid
aliud iudicandum; quemadmodum nos hodic Gypsuniinrebussimilibus adhi-
bciiu;-:. 1'iixi i.c;:tur pcdcs prsciptic leruoriim vc;i;ti!i;i!i 1;;:C C:cc;: iidicicbailt:
idcoqucapudPliniumhominescretatispedibusvenalcs intcliiguntur,&c;ui cxsum-
mis diuitijs in paupcrtatem rcdacti erant. Huc alludens Iuucnalis canebar.
"tittp!r in btnt vrbtmftdibus qui tientrat aibit. .. .....Satyr. i.
Pedesalbosin hocloco omncs Intctpretcs crctatos expommt :cum ha:c Creta albe-
loading ...