Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 245
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0251
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Mufei Metallici Lib. II. 245
A idcircdeiuJinMcdidiiavsuscritadilJaomrila^adqui-aliaiiiiemorrucjrtergcnti^
| valcrcpossuiit. Apud Bclgaspucrisverminationclaborantibusinhiftc vtiliterosstrri
' DE CRETA CIMOLIA. Cap.VI
SYNONIMA, ET ETYMVM.
sD CrctarumgcnusCimoliamcrscrefereudam nonestindubiumreuo-
™ candum: cum efsecius Creta?, & ctiam valentiores pra'stet. Ha-c nomen
iniienitaCimoio vnaCytladiiminiula,exquaoptimaaduehebatur,
; Hapciniblam Prolemeus CimoIm,Iulius Obsequens Cimolia appella-
Plinius verd olim Echinusain nuncupatam iiiissc "scripsir. Licct Ilis
usno Cimoiiam,sed Cimaam Italiantisulam perpcramnuncupet,
Ha-cinsulacopia Creta: rcdundabat: vnde Ouiriiuscanebat.
Hmehu»itiem.\lyt6iii-m,ctsie[.!s:\ritraCimtli.
Itaqjomnes Authorcsnon proletarijterrawhanc CimoIiamvocantj&Grarcisdicitur
xipasiityn . AlijsvocatafuitSaponaria,quia ioco saponisolim adhibcretnr. Apud
Agrico]amCimoIiaappe]laturSmcctIsobfacultatemabstergendi,quapotitur. Galc- f?*****
nuSj&ErotianusOnomastcso/iKiiTiJ1» yit apud Hjppocrateui »*» *j^H/Uar exponunt. w"J"rf'
Quamuisomnia Hippocratisexcmp[aria«w auKxltiia yir habcant,&IuJiusPoIIux*;r-
puMttt Ccphisidoro tpitxpis* vitioseproewxIpiSa.diciscribit. Hax autcmTerra voca, ■
ta fuitGra;cisiTHii»:Tp/!,seu ts*nx7it quoniam an»xa cxtergercfigiiiiicat. At VidiusFIo-
rentinusvocabuiossuiiiiTfiiisocapudHippocratemjVclTerramChiamj vcISelinusiam_j ; -■■•;'.
nulloauthorcprodit. Apud Theophrasturn wVnp^ j.»scribitur,addenotandam Ci- Liki.de^t
moiisevirtutemjquaoiimPaiinorummaculajeittergetianturjetenim •aAJrsu huut^ CttitftUnt.
■ significat. ,• ■ ■ ■. . -s-9-5-
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
CIMOLIA pnteipue, iuxta scntentiam Agricola;, describitur Tcrra modice pin-
guis,rara, moliis,nihilarcnosumcontinens,&iiicandidoadpurpurcmncolo-
remnonnihil vergens. Ha;c taflufrigidascntitur,&in pinguipartim astrktio-
nem partim aliquam acrcdinem participat.Dcinde virtus iiccandi,atq;rcfrigcrandi ilii
maiormeiL.quamvclTerra:Chia:,vclSelinusiaT;cumtamCH astringcndisinemorsu,&
extergendi iniigni facultate polleanr. Quocirca FuIIonibus, inpannis emundandis,non
mcdiocrcm pr.tbet vsum. Ca:tcrumTheophrastus hancTerram pinguem nominault,
sed plantis alcndis inutilem, cum plus iuslo exsiccare pbssit.
DIFFERENTIS.
DE specicbus Cinrolia si pcramus Dioscoridcm , duas tantum huius Tcrra; Z.j,r.i7<J.
jnuenienius diffcventias,quarumalteracst candida, altera ad purpureum ;•_ ......
inclinat ,&vtramq; ta&u frigidaiii pronunciar. Pliniusautem Cimolia: spe,-
cies Sardam, Vmbricam, & Saxuin constitu.it, sed postea quid, per Saxum,'inte!Iigen-
dumsit.nondecIaraKibrtaisishuiusmodiTcrra-speciesduriticmiapideamparticipa-
bit.Abhisspecicbusn6cstarccndaqua-daCret3inThe(ralia,&inLyciaiiasccscirca . . v •'
Bubonemoppidum,nccnona!iaTcrrahuicsimiIisSaponarianuncupaiacoloriscirie- .\. . -
reimanustmgcntium quodain vcluti vnguinc inficiens,qua:exquodam montc erfo-
diturnonprocuURipaoppidoDitioiiisTridcntiiiavqualncola;, incxpurgandispan-
nis, loco Saponis, vtuntur. Ab hac non multum discrcpat alia in agro Vicentino eruta
propeSchiumoppidum,qua- 116snlumin clucndis vcstium inaculis cst praistantissima,
i'cdetiamatcriapra:betfigulisadqua;damvaia,qu{procuidubidFauentinaa!mu!3tur.
X 3 W
loading ...