Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 248
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0254
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
248 VlyssisAIdrouandi

srequcns, miJlHscmPropoIa,quicamintabernanonhabcret:etcnifflTerrah£cma:

cerata vnguinis e<msistenriamacquirii , quopostmodummuliercsbalneumiiigiessiira:

s/ipoxis coipus,vniucrsomiitciem,arq;etiam'capsslerfcli]igentetinun^nt,-ncwautemsapotie

cuditt.K!. vr;:;itt;r, ciiiatxuemicapilliiiirlauum colorem pulucrc Alchanw tinguntur namq;li

' c.:p;ii(»s (iipcr.c dctcrgercnt,CLmi hic,ob sa]is,olei,&calcisc6mixrionem,acrimonia

jartieipctjCapillioptatumcoJoremnonrecipcrentiiinmcMnfccliinatrunijveiTubtum

coiorcmvcttcrcntur. Hincfitvtcriamfaniiiia-rustiCTAsiaticaMnollcssintj&candid;?

cumhacTcrra Ja-piusvranttlr.

D£ CRETA SELINVSIA.
Cap. VIII.

&QVIVOCA, ET ETYMVM. *

WaMSgs™* OC proconipcrtohabentAuthore$SeIiiiusiam,CiiTioliam,Chiain,Me-

\\.\w\ . ■■■■ * rctii ssin .. iras fuilTc Antiquitati noti(iiirias,&mfrcqucnti

'SB *-"; .jg vsu. Veriim abillis,quinosprscesserupt,ita fucrunt ncglccta;,vt nulla

Wj \$£)i j& eammad nosamplius asferatur. QuarcnocstmirandumsiMatthiolus

■ .; ■■: S ciicaharumhiitoriampariimversetur, sed nudo tantirm Dioscoridis

'-. - iexrucontentnsiit.Niliilominus,vtiiostra;Ierichistoria;contmuemuj,

nonuIiactiamverbadchacTerrasacicmus. Itaq;CretaSelinusia nomeninucnitaSe.

■linunte oppido Sicilia», vbi copiosa crncbatur,quemadmodiim Agiicola,& alij Autho-

r.es referunt. Nos autem aiiimaduertimus nocnomen^SelinuluOaiquiuocriiiont.,

Lii a. D' !aborare:qEiandoquidemapudAfheneumlegitur aihitnria i«( tpu'itsssi, nimirumSe-

'?' '"'iimisi.- K:asii:a-lpeties,itanuncupataafoIiorumcrispitudmc,quaha;cpIanuApium

?KJe- ((FiAiroi Gra-ci dicuiit)a:muJatur, vnde & tttHntusat etiam cognorainata fuic. q

DESCRIPTIO, ET VSVS.

t JE C Creta, iuxta Plinij sen tentiam, quando fucricoptima, candida cst, ma-

lesplendeiiSiiTiiilui^s.&iiiLiIiqLiohtimorcvelliquoreposiraillicomuta-

insuccum,&si modico coloris ca;tulei inficiatur,sr.atimIndicumcoIoris

spcciem itnitatur Huius Ll;i:isipecicsconspicarisumus,qitaruma!teracratCretacan-

dida, iiiftar Nitri splcndeiis,a)tera vcro io candore,& splcndore pripri erat siiii)is,scd

lingnaradmota eipartnnadlucrebat. Huiusmodi Cretaolimaddealbandos parietes

. vtebantur,qucmadmodumiiostraa:tarccaliicandidiiijma adhibetur. Pra:tereaAnri-

quitas, in adulterando Indico, Selinusiam Cieram vsurpaba t: quandoquidem Indicii

Tndicucolo naturalcapud Priscoseratratum,cuiusloco Indicumarte finftumsucccilit,& huiusad-

risgwus. nuc dupscxgenusparabatur,alternm ex stcrcorecolumbino,& Cicta Selinusia fiebat,H

hocq;improbabatur,& ab altero, igne,&odorc, teste Plinio,distinguebatur. Etetiim

Indicumfactitiumabipsiscxperitumigni admotumfumumpurpurcum spargcbat,&

!*■¥>*** 0d0rcm a qusr sals* spirabat..

Si vircsmcdicas Sclinusij meditemtir, notandum est pollere eadem virtutemcdica,
Lib < tap qua;Terra;Chia;inest:quemadmodumpioscorides,&GalenusannotaruLit;cuaduer-
j " ' iusvenenatant3mvimposfidcat,qiiantaabAuthorJbusmedicisTcrra; Lemnieattri-
Lido d~_> buituri itautipiimeritocompararisolTit.
smf.medi ■. ■

H\
loading ...