Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 256
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0262
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2j5 VJyssis Alcsrouandi


quidem Theophrartus deOchra naturali,& insodinisarrarijs nasccnre loquens dicc. j
bat,hanecsTccoloris lutci,detcrgere,siccare,&causs:ica vim possidcre: h<rc eadeaDio- i
scoridc describirur, & probatur »M*j qua; ab Attica dcfercbatut, & in hoc Diolcoridcs !
dccipi vidctur, cum Ochra in Atiica,virtute caustica carcat rcum scripseric Vhruuius
■ Tcrram in Atticafodisolere, vt argencum eruercnt,& Ochram non despiciendamin-
. ;7" T~ ucnicbant.PariterGalenussimilemOchrainnoncxurercietulitQuamobremDiosco.
nii.atf.-]. rj,iestuncjccep[usvj(jcturjq[|ant|oabA[[jcaUegiorienona:raria,vtJpsectcdebat,
ema. 6- "> ^j aiaeutarja ochia vi caustica carens asportabatur.
stc.Progv. s
Wss.
D E C A D ty I A.
Cap. XIII.
UOST OchramTerraCadmiasucceditconsideranda,quarcumsubIutei ■
sit coloris,anonnullis,ioco Ochr,r,adhiberiperhibetut. Hoccaputerit
* tumultuarium,cuminprimolibro;uiobisdeCadrniafornacumagen.
tibusmulta de ipsa exarata fucrint. Est igitur Tctra Cadmia, qiianua
} Vu)gusacolorcGialaminavocar,&Festusexhacadie<!taeri Orichal.
1 tuficridiuuIgauit.DupJexautemcssCiidmiegenus,vnum,cjiiodinrbr-
nacibus meralloriioritur,dc quoinprimolibro vcrbafecimus, aiterumest naturale,&
fossile, quod adhuc est duplex,altcru est metalli particeps,altci u verrj cxpers, & de hat
jK)stremaCadmiasetmohabeiur,qua:inAgroInsubrum, Bergomatium,Senenss(im,&
mGermaniaBclgicaintcrColoniam Agrippinatem,&noblleoppidum,o,uodabaquis
nomenduxit,aIijssq; Germania; Magnslocssessbdirur-FaUcppius inmatcriamedica
diligcndssimus hanc elfe Cadmiam Cypriam Galeni aduersus Geotgium Agricolam
£.34.^.10, ^rajtiqUjV0]ujtCadniiiiBiMctalJiearri,quam prnlapidearrisPiiuius memorauit,
esseillam Cadmiam Cypri aGalcno tatoperecelcbratam. Sed in hoc Authoremhunc^
valdeerrarc scripsic Falloppiusicum Cadmia fossilisGaleni esset mids,& ntilla vicau-
sticateferta:scdlapi?artosus,&CadmiametailJcaAgricoJaT,onmodocaustica,scd
etiam vencnataesieperhibctur. Est autemduplcxharc Cadmia fossllis,vnadura ,qui
aliquisnoniniuriacumGalenolapidcmvocarepotcrit, eo quod aquanon irafacije
rnollescat,sublutei, vtpIurimumcstcoloris;ideoOchrj quibusdamcxistimata,harc
lib X4,tis, quandoq; ctiam alba inucnitur.
10 ^affcelusoculorum vtilisslinaest, adilJasomnes asfeeliones, quibus Cadmiasor-
nacumIotatut6occurrit.Neq;diiIcntitaGalenoPlinius,vtvoIuitMatthioius, quando
dixif.xawgifapiSiexqieiexsolHr tsCitdmiai-iyc.iUi.rs.isrii »iiis/rriiis »iit/;r;»,t iitatitis.-qui.-
doquidcmPliniusdeCadmiafossili metallica,Gaicnusver6dcfoiiili Cadmiametalli
expcrtelocutusest,quateumdemcumCadmiasbrnacuminmcdicinavsumhabcre_Ji
tradkur. Huius Plinsu meminisse opinamur, vbi de a:re Mariano, seu Co.dubense scr-
inonemhabet,duminquit.HecstL:;t:.inr,c!-J».:;r.»;»;.x;»fssHet,(£- Oriihdiumkititnf-t
imiiatur. FortassisMarianuma;seritiIIiid, quodNuperipeVperam Orichalcumappel-is
IanticumverumiamdiuPIinija-tate,a;sta:tatellure,dciierit, quod&codcmPIinijloco
"' mrelitlum.


loading ...