Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 259
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0265
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Mecallici Lib.II. 259
A jsbiriciilasoinnes,prius<]uam tr_ns_er_ancur)Rtibricanotare conucnit,vccumieruntur,
cjus(lcmCeelipartcsaIj)iciaiit,i]Uii.s'stj.imiiiSsmii;arioconspcxcrant. Atdiligentes
jiostra' a.-raris agncoJa: docirjnain Columclla: seruantcs, Rubrica: Ioco,arbores ccra_j
rtibranotant,antcquatn tsansplantentur.Quoad viresmedicas, norandtimest,cxDio-
scori_cRubricaiiipu[i!'i_:c vi.tiitcme..siccandi, dacrg-iidi, & ;ids;::!>;;v;..li; p.optE-
rca cmpJaslris viil[KT[:-ijw:c.n'.iscmi:-,& Jttinjita in 0110 iorljili, iiccr.ondystcribusin-
ic-laaluutn coliibcje diciritrj. Hippocrates inlibrode Vlceribu..,Iianc tcrramlibenter
adliibctadiofim^ttoptimunienjniestadanibustapixsidiUiAiiijjiiiis vitio iecorisla-.
torantibusfa;ici[erp:a'Jctiliitiii-,&potiiiTinumquQdocxerementaloturrecarnisIiini-
JiareddunturtnaniqiasignaturahocviscusRubricaroboraripolTecoJorciiisdeinindi- signaturx
cat:cumj-iulroticscoJoribusvirtutes medicamcntorumostendantur;quemadmodum jCsim
inRubrica, Ha.'niatite,Sarda1&iimilibiismai]isestcapparet,qua;co!orerubi'OetiiiLj
sotinsigiiita.coerccn-isanguinis.&vulneribusnicdendifacultatemhabent.
» DE TERRA PNIGITE.
. Cap. XV.
ETYMVM, ET NATVRA.
; _EC TerraPnigiiisaPnigeo LibyarMar.Totidis vrconomenaccepir,
, quemadmodum Agricola,&alij Atithores attestantur.cum cx hoc
! prarcipuo loco olimasportarerur.Alijmalunt deriuarckiius vocabuli
; etymologiama vcrbo grarco w.i> &>luftbco,cumhanc terram deglutie-
| rjpericulum suftbcatioiiisimmi:ieat:quapiopterapudGra'Cos wrbbfy
' _.»appellatu-,quasircrrasu_bcins. Hai.c igiturtenam, quamDiosco-
mnominatjPliniuSjinucrsoelementortimordine, Pignitiui DUnCUpauK.
x Dioscoridcs coJorem Eretriads cinere,. similcm astignat, queni postea_,
.,_._..nius_o]oremEretri._simi_imunieonstituit. Galenusvero ,>>_l1aulus Aegi-
_.ta,&alijAuthoresnonproIetarijcolorcmhuiustciTa;nigruin,&Ampeliti similem ?*T Fm~
faciun t Describjtur ha-c tcrra a Georgio Agricola pinguis, spiJsaJmolIis,partim astrin- s" 4'""
gens,&partimaeris, cumdiucrsispartibuslttintegtataiideoqialirepartessuntaerea; '"*
qua?ealefaciunt,alia;qua:refrigerant, hincnunustangentiurefrigerarevidctur.Cum
auternsitpinguis,estctiamglutinosa,itaiitlingua?admotavaIdea_ha;reat.
D I F F E R E N T I £
I^ERRA admodumiimilisPnigitieifoditur Aquisgrani,quodcstnobiJe Gal-
lia. Bclgica. oppidum,Cretamnigram vocant, qna fabri tigniari;, Rubrica;
fabrilisloco.vtuntur ad lincas nigro cqlore protrahcndas.Hanc forte imitabi-
tur aJiaCreta nigra minimisPyrJtummicisradians,guittimialis,& Chasciothi pra?-
bens,qu_esupraSaluedianiThuringia: vrbcmnalcitur.-hancaddcnigrandostfdificio-
rumtrabcsadhibent. InGermaniaquidaioIapistiigerfriabilisreperitur, quo pueri
attramentum componunt,&Terra Pnigitiscalore indutata videturiimiliima. Pnjgitis
exquibusda_iApriicijmoncibnshabctur,qua;iuMusa:oCalccohrijVcronenlisPhar-
inacopeisetuatur.NoshabcmusterramnigramPnigitialiquomodosimilem.qua-in-
terdumargenteismieisabundatj&aliquandoeststcrilis, qua-terranigrasimpliciter Tctr/I \^
appcllatur.Qucdametiamterrapurpureaest apudnos, qua;Pnigitisconditiones ha- „rtlms
bere videtur,.wW«« Vulgti appellatur.HacBibliopoIre ad tingcndos libros coIore__ °j *'' Uq
ainethistino obscuro vtuntur. ItiRegionibusnouieHispania;, verecitat loannesEuse- '\safv
bius Ieluita.cruitur terra, qua Pi-tores colorem nigrum imitantur.
loading ...