Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 260
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0266
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2<Jo VlyssisAldrouandi

DE TERRIS COMPOSITIS,

& pcttfsirnum de A mpelice.
Cap. XVI.

SYNONIMA, ET ETYMVM.'

5 NTEQVAM ad tcrrasmcdicasscrmonemconucrranius.occasiot.etre
AnipesjtistxpollulacvtdcTernscompo/itisnonniilladicamuUtaquc

------compositasvocamus^qLia-siiccialicuiuscoticrctijseupiriguis,

riqiiidpiamadmjxtumhabent. Ha-autemomiies inueniuntur J

ji: Iocis,in quibus vc! succi conercti errbdiuntur,vcl aqurc pra;di&js in-

fecia;]aUintur.Illa.-autemTeLTa?,quemctall0L'iji!ipoitione5ccfmplc.

ctuntur,Pyrira'Gracis,&MartUsi!;t liaibr.rlsccynoniimiiitu^ilc-qirkisstiolocoW.

bafier.t.ItaqjAmpelitisinterbasTeiTasrcccnsetur, qua-cumnigra sir,& pictoribus

msei'uiar,iioniiiiuriahunclocumpromcretur.Dicitut Ampelitiss «VwtJWtenim apad

Gracos Vitis elt) quia Vitibuscircutnlita vermcsoculosvitiutn rodcnfcs, qtios Gra-ci

arintis voC3nt,odoresuo intcrimat.HcrmolausBarb;Lru5huiusinodi rem^ V.ilincsi,

Yoluoea, &Conuoluuioscognommar. Estenim Eiuca-gcnusmtestisiimiim, qndd VulgusBru.

&Conuol- chum vocat. Fuemnttamenalij,qiiivolLicruiithancTerramr)ominari Ampelitcrru,

tioliqui. quiaiuhacVitesfa-licjusproucnirent.VocaturquoquePharmacitisquastmedicamE-

tosa,velquiamorbisvitiuinmcdeatur, velquiamedicamentispcrmiiccatur,autdeni.

Lib.yd--t que,quiaodorcmmedicatumspargat.DehacDioicoridcs,&GalcimssusumscrmoneS

jhn. wed.- biibuciunt.HancGeorsius AgricolaimproprieTciTam.lect potius Bitumen terrciiutn

cnt.<%.. nigrum vocaripoisccxiiliiiiat.TheophrastusaisspaKac ><«Ac,nimirumCarbcncstcr«

Lii.g.d--/ rcnosappellauit.QtiidjmGra-ciLithamliraccsadimitationemgcimanica-nomencla-

simf.mid. tui? indigitarunt ; quandoquidcm in Germania Steinocolcn,nempe lapidei carbo.

sor. ncs ncminantur. Dc hacTcrramultdplurainCapitede Bitumine in mcdiuniasser-

T"

DIFFERENTI&.

""ERRARVM compositarunimtilta;apurJAutboresenumeranturdisserentie,

veiuminprclcnt!,iiii(ignioicsi-ci;t.-niclj;'iius,&posttemddespccicbusAinpe-

litisverbaiknt FrimocbscninbimusTciTamatramcntosam nigiaiiisuccoli.

quiddatramcnrisutorijmfcCtam. Posthancalia eitpariter2tramcnrosa,co!oreexcl-

nerco purpurascentcin Iiua insula circaPyrkcmerosum muenta. His additur Ochra

Chakanthi particcps,aliaChalcantho,& Mel.mthcrixconnata, Itcm Ochr.t cumII-H

pidecroso, Ochrato]orepailido,&sapore acido ,cuifortaisisMysJcommixtumell.

Zipkeriu ZapheraestTcrra?mcrallica?genus ponderosum, cinereum ,& friabik,quo vitruin, &

auid'st a v'"'ca co'orc caruleotinguntur. Htiiusnomcn asapphiro dcduiluui vidctur,cui

- colorcarukus inefi. ConipositaeriamTeriaeit. Vitcrbicnsis sulphurca, qurcigniad-

motaardet.AbliacnonmultiimdilcrepatTcnaPuteokna.seupuiiiisPiitcolanusviJl-

gd Pozzoiana. Hcc in coilibus Puteolanis; qucmadmodum, & in Regionibus Baianis

porahm circa VcsuuiummontemcolIigittir.SidoniusApoIlinarisDicarcheiamarenamnuncu-

?""*• pauithocversu.

NiBli y; Die.~i! iia.ctf.r/i:l/,t i.-s s iiiuis atens,

EtenimDicarclKia,iiueDiccaichei3;admcntemrcsti, ciuitasPutcolanaolimvo-

cabatur, quia itistilTime regcretur. Hic puluis generatur in supeiricie montium,duni-*

iulphtire.tjaitiminoia, &. bituminosa inccndia (Iamnias,& vaporcs per interueniaeru-

i2stiu;siccuim7criamsupcirtame)iiiccaiit,&suovaj!iclofumoiiificiuiitivndecontiri-
loading ...