Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 262
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0268
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i6z V]yQs Aldrouandi
EstaJiud inCampaniaBrabanrishuiusTcrrar.ve) Cespitisgemisminimebitumirto. t
siijCstqinilalnid.quaingkbacxiiiarcidiSjpiitridisqiligniscoa^a.Qiiadoquideconliat,
antemuIrosannorumdccursus,abmundationc qusdtitnenormi lylnas integr.ishuius
Rcgionissubinersasstiiisc, (jiiiriiiiiatborcspaularimputrtiatoa-uo.&imbribustatein
purredincniconccpcrunt ,vtindcgcnusqnoddam tcrrssispongiosssi resiilrauerit. Est
igiturhuiusinodiTerraemarcJdisputridisqiligniicoaclaiiibtcrraiupcrficiesepulta^,
cpa/Trtudinc cSto c::bitr.ti;in, &aaitissiniisi,:i;oiiil;i^o:diii:iir3d iormam Latcristc.
tr.igoni,pcdalilongitudinc,&paltiiaripauidpluslatttudinc.Tcrracxcisainmcuspi;r-
i!atilcserigittir,vt Vcnto,Solcqisiccctur,qu£randemsiccatapondcreIeujllimumquod.
uisligntimsupcrat.
Cespitisea- Tcrra: autem, scu Cespitisbituminosicnnficiendiratio,de quo in pra-sentia ncbiscsc
ficiendira- ^em0>,3'is cfl- Apud Belgasloca quampliirimasum humiiia;&ad issumpcdistrcmu-
fj. Ia,quibusTerraatrasubest, &quod:imbiruminosoconss anscaino. BsccfTossa "unio,
luJio, & Augusto niensibus accurare agitata, & subacta pcr aream quadrangulatnspar-
gitur, &CraJsitud]nepalmarit:xtcnditur,!iioxvbipauJuI{imconstiterit,intaleoJaspi.
riterpalmarcsscinditur, &JicciorrcdditainnietasattoJliti!r,vtdiligaerSole)&Vcn.
tjsarcscar,quodadsumrm!mquatuoriiiensit]m spariocontiiigit.
Bitiiminosai!IaTerra.iioncst piaveniiittenda lcucopha;icoloris,odore,&sapote
Naphtha; e monte Gibio agri Mutinensis, vbi Naphth.c scaturigo est perennis. Hac In-
cols admarnrandosabscclsiis, &iiiucteratasitinv1urarumdtiticiesemollicndasfa?IicU
ter vtuntur. Modd redcamusadTerram Ampclitcm bittiminisnoncxpettemj qtiievt
plurimumnigriest coloris. Rcperitur quidcmalia adcolorcmalbu«i,&eiiiercumin-
clinans,sedapudDioscondem,&Ma£thiolumvitiosaappeJlatur.
NATVR.A, ET VSVS.
....... v * MPELITIS in Seleueia $yria?nasciti]r,vtDioscoridcsvo!uit,S:interter*
i.J.cjSr l\ tasbituminosasinerttoeonnumeraturiCumproptcrciualitatemsucciimbibi.Q
■JL JL tiodoremmedicatumspargit. PliniushancTcrrambitumini simillimamfa-
cit:n3mq;olcopermixtajmorcomniuinbituminum,facilcaccendiiur,nccnonigiiiad-
mota illicoliquescit. Pra-tereajiuMtasententiamDioscotidiSj&Galeniinigerrimsj
est,&Iongos Pice.Teaibonesamulatui :hinc GcorgiusAeiicola glcbas huiusTctra;
Carbenes carbonestcrrc.iosniicupari poste diuulgauit.Vim liccandi,&digcrcndi possid«,queni-
terreni admodum verba Galcni iridicantiquaproptcr tmlignis vlceribus mcdetur.
„lrj NasciturquldeniinSclejcia, vtsuperiusannotatuinfiiit.- hodictamcnexVnibiiaj
LiL%.d'-j ^''«KcgioiieintcrApenninumj&mareAdiiaticum.stibnomineTeriainigra-jasTcr-
Compjned. ,Lri & * Picfcribusadhibetur.Valcretiam ad honcstandaspalncbras. Olim Coloniad
.(ll mentemDioscoiidis,vitcs,tcmporegenninationis,hac terra Iinibant,antcquamgcm-
masprofetrentisicenim terrncsmillistiascentes nccabant. Medicihanc teriamin-*
emoiliendo, & discuticndo adhibcnti propterca inultis medicamentis pertniicetur.
DE TERRIS MEDICsNALIBVS, H
&primumdeLemnia. Cap. XVII.
jEQVIVOCA, SYNQNIMA, ETYMVM.
VAM VIS Terrarsuperiusmemorata?,&examinatemedicisviribus
non careatit,qucmadmodum cnuclcatu fuitmihilominusTtrra: Lem-
nia,&Armenia,antomjJticemedicinalcs appellaripcssunt,cumin
quotidianismcdicinisfrcquentiGimumlocum habeant. lmmdlieet
dcTerriscompositispauIo anteacrum fuerit,&ha: inrer JimpJiccs .
Tetrasrecenscantur;attamcn id iaciuwsuisleinaiiiicstum est ob Ain- I
. peU-
loading ...