Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 285
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0291
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMeuilici Lib.IlI. 285
tJ.jl.Ccraliuhisuiteogtioinina.tum.CornonpoterisvocaH Coratium,quaslcoralat ?cum
? AuieenasirirtTC^dbcamcJicaiiiciir;: ilkiri rc.ctnscat, our coj-di iiunnrssmhilarirateTn
K arTerunt, Aliqui,KsteDioscoridc,Coraliuu Ai0o<h«spwindiigitarunr>cum:illiu$ iigu-
h ralapidcaniaiborcmreprarsentet.Anipiius Coralium, tcstc Plinio,Goigonia vocawiy
? (umabaqiiiscxtractumduricicmlapidcaiiipiotinusmduatjtjucinadiiiodumillicca- .
J serunrlJpidc;,qitiGorgonascxaspcrarunc. PliiliuscjuoqiCoraliumalitjuandcPyri- '■J6's-]9
2 tcmcognominauit; cuniignisilliplurimum insic. Scd adiiertaiduin cst Corotium_j
? peq;Pyritem,ncq;aliquamciusspccicmclTc, Pliniuseclim Pyrirem vocitatomnemin-
3 cidcm,exquoignisexcutitur,Dcniq,AiitipatbescstnomenCoralijnigi'i,quodaduer- Amip»thts
' susmuhosasfcctusrncdicamenamulctum esscperhibcttirrcumapud Gra-cos a>" *■;•■/,,. qmdfit,
I contraiiamhabcnsaftcLtioncmexponatur, aut iIlud,quod opposita asfeclioneprarditu
' cstjCOnrequentcrqucvimrtlistendipolIidei: vndcoiitur Antipathia, qua?rcpugnan-
™ tiam significar:CoraIiii Arabibus vocatur Bai.ul Mi.iscii,]ki'tJsiiicMoigiiiinj1G^ttJs Du
': CoraJ, Italis Coralio, Gtrmanis CoraJI, Hispanis EI Coral.
I DESCRIPTIO, £T GENERATIO.
■■■
DIOSCORIDES CoraliumpJantamniarinamconstituit.quarsubvndismaiiti-
missuammollitiemnaruraicmpoiridec.ab aquisaurcirtcriiicia hpidcamsub-
stanciam adipifckur. Idcm cxponit Ouidiushis vcisibus: /■'*•l %■
Sit&Cor/th::,,!, i-KojiriK.hm ctiriiipt/atrits Vtetam.
•j !„.'..,i>\-, .'!:;',/.'/:, >>■/ //.-> ,'■.:•! i/irb.l sitbvtfdis,
QuapropterDioscoritie; Coiaiiurnitrro comparauit,quoc: cariclefacTiim, &inaqua
mcrsum i.idnracur: pariter Cordium in Acrecemperattir,&durescic: Quinimo lub
(j aquishacplanta viridis clTc dkitnr,sed in Aere,quasjciuod illam pudcat propriurh
i amifiiTclocinn, ri:bcscit.Pliniushiiic marino frutici I>,;cc,i.sc;-i-.dktas lubaqua patiter
molless.ligiwiit.qu.vvnd cumfrtiekcad acrcm cdiictivindm-.iiuur, & rubcfiunc. Harc
,, CauteuiRiuij descriptiomu!tisnonarridct;eumnulia?o'a.cc«e in Coralio obswucntur: Em^
ii nihilomnus in praiictitia Plinius rcprchendendus cslenon videtur: siquidcm Lobe- rj,-
iiiisaliqiandotIei'crjpiit,&Cotalij planramcum haccisdelineauit,qua.'bicC3cpottus
tubcrcuiicircarainos CavJijsc!^ viJcntitr ItcmMarbodctisGallusinlibrodeGem-
c mis Conlium hunc in modum dcjcribir,
Cordlus Upis\/t, d/m/1 j:/i: /ii /lc jttore vimex
Miktss.it:/!s:s,-Ji!,:si:si/e:tmiiicscrri,
Aeteconi/ii/ttsfi: d.r.u.r, & Upideftit;
Su/I > eohr viridi s /itcr nt modb punictu ssit,
El velut srbuli ntmuftitixs est vidciurt.
Ciretts.miptd:;>, t ■::■: ,'/,:«ia:, ;;i/,ei;icndus.
Hine:olligcndumest aPoecisCoraliumrationccoloris puniceum nomittari aSt.ab
i alijsfrasiIe,&liqr.it!iuisdici,ciiiTiCKsuccoconcrescatIapidcict-ntc. Pcscmodum.quo-
i adsrutiusaltitudiiiem,MarbodtusveritatcmnonestarTccutus:quandoquidemGcsne^
■t D rus,&AisclmusBoctiusoculati testcspiantam Coralijad procer itatem hnmanam_»
% asccndcitem obseruarunt.
<Juoaigcnerationcm,&originein Coralii, Primitils s';ibii'os,i,deindcscriarccita- .. '
bimus. Cuidiuscancmso narrat, ciuu Pcrkns camit Mcduia-absciiiiim circa iitus iru Lu*m *
j arenamsibstratisvirgiSj&folijsdcposuiiret, virgasillasacapiiecontacrasindtiruisfe.
Hocautcn Kynipha; Pelagianimaduertentes, virgasjnlapidesmutataspcrMare__^
sparserun , qua;quodammodo Coraliorum seinina, & propaginesiuerunt; de quibus
lapidesceitibus virgis Pocta verba facicnscanit hunc in modum.
Nttncq:tt,ts,Ctn-.ii:.;s adtiu nr.tnrsremtuijk
Duriliem itiiTo ejpisxt vt ah acre quodq;
Viminin stmon trsi,//\/ifc-r*tjttt>rsfixttm.
iHae^enisnugasasieruimusiMUncseria loquamuroportct- Planta Coralij infundo
: Marislignftsaestconstituenda,qoccnaturam Coralij tuncindtiit, quandosuccuslapi- Genirstiti
$ dcscens totum lignosarplanta; corpussubit,illudque adco alccrat, vt in ptopriam con- veraCorn-
ucr- iij.
loading ...