Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 295
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0301
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
! MusieiMetallici Lib.IlI. 2pj
DENOMINATA.
APVD PlinmmCor.-ilmseTPIirys^ssuuius.quiSingariasalJonomincdicu
tur. Coralli verosutitpopuli immaiiiiate insignesjde quibus vcrba fccit Oui- Lib,s,cn.\
dius huncinmodum.
HMmtacmreatc»!,ji-i:is,:;,<;si:i?i!C,---Uii. Li.^JcPo
Harcauiema Coraiijs, de quibus in pra-scnria agimusdenominari non arbitramur. **•
I ConlraiquidcmCoiallinamBoianicisnominariplantammannam;quEiinerad]C«_j
, jasisadhicret: ha-ccnimad mtntemMaithioli, mufcus marinus Vererum essc perhi-
: betur, &Corallina vocarur.quoniam Coralijs.vtmulcusarboMbusadhaTcar. Iicrn_j Cerdlm&t
\ CorallinaPauIi.Aegiiitw.stcundumnmmiillos, AnsgaI.l.smasaf)peIJatur, cumcius tyriuii,,"
: Aos Coralij rubieundum colorem imitetur. Paritcr Corailmata-pud Thcophrastum_*
,j COgnominaiitUi-qttiVdamair.tisciila:, (].),,.'1:1 Ma;:a(ii];;Tui(ti-<ax^i:iUCnii;ncui-,quaruitt
. iubitantiaCoraliumiiniiarjvidJtut.SimilittrCIi.iiusiiciii iil!aT!i,;..iitasiiiarinasdcIi-
neat:quas,obiimilicudincm, quamcum Coralijsgtrunt.Coralloidc-indigicaiiic Am- L'-6-Ex*'-
' plius Denraria herba eir a rbrma radicis ita nomjnata, qua? ex pluiibus squammis
1 qualiiot dentibuscomprmituc: hxe a uwltis Botanicis Coralloides appellarur,fortasSs
quoniam figuram aibi CoraJij imicccur.
Non desuntgemm„ a CoraJijs dcnomjnara-.Quandoquidcm apurl PIiiiium"Coiallis
gemma cstMinioaclmrKiinti (i;i::'iv (ju.iin in I::(iia,cV ,S\ ;nc i::t:cniri .urodicit.Irem-* Gcmmxi
CoraJlacIuttsgemmaest CoraJio siniilJima, & gtuiis am tisdiitmAt, q:ia> subslantiam CoraL^sdt-
Achatis.&Coralijrcfert.Poshtmomiiua iunr,qu„_rubote Coralij.Coralia cogno- Ss-
miiiatur;idc(iqiiiocvocabuIumlabiorumepichcionapti(l !'(ietiscsseperhibetu'r.Hinc
jgpaAAlcs»-, siue wip_A^»j Coralium imiioi, vcJ, sccimdiimDioscoridcm,iiilWGo-
ralij rubesco-
c M O R A L I A.
SVMMIS rationibusindo&rinamoraliAuchoresCoraliumiviedirancur.cumex .
iiJiusproprictatibus,&faciiltatibusmultadocumentapt;ci|iip:)sIint.Coralium
igiturin Mari rubro natum qnamdiu sub aquismoraitirinolie est, sed iclibusab
vndacduiSuiiilapispreti(jsi!5 cuadit. HOinoia maririibro voluptamm vcrsans Cora-
litimraetitocognoininjri pott/i ;si(;i;Kicin nimuianis pioipciitatibus mclJescic, sed
quandoieiibuspr*dicaiionii:;b vndisdtlitiaiumadimispxTiimntia' trahiiur, tunc
iapisprctiosus, rationc viriutiim,eitadii,diinichaiiiateiubc;<.ic,& constantiadure-
scit, & pctsejierar.Rursus CoraJio in Mari rubrovcrsantipurgatio criminnni asliniila-
tur,qua:inamarore comritionis, &ri.bon- confcssioniscoi sistit. Prarterciuamquod
PeccantesnatutamCoralijtLincimitantur,quanddsubaqti.. pa-iiitciiri.i.s&a-runin.a-
rummorantes, moIlcSj&adomiiesrcirasopcraticntSHliJiKi, A s:.>:!bilc->iitint:quan-
I)iIoautcmabbuitismodia<]uisedut-uiHur, i)IicdrubediiiL-ptccatiinficiunt']r. Pariicr
alijincgcstaris vndanatamcsmdJitic-, nrmituni bmiHtvciite icdimdant: iuxtaiJlud
Prouerbiortuv!.r,->-snigc,!,,./,;■,-,w;/'.5cc!rjLia.ndoai.; hniuinxni aqiia c:i)eigunt,aua- Cap.ig*
ritia,velobsHnalionedurcscHnt, & »oiliptatHnaTObore tinguntur, Id m facniraii)'))—j
copia polttntibusmaniftstaeur, (iuiaiic^itialicuiocf.-iitpti.iiititiiorc moreis oppressi,
nil nisi icistuniopcrantunsedabaqniscalamitaitum, & LigtitudinumLduCc.imagis.la-
pidci, tjuimantta eflicinntiii : ;irx;;i asiVmiiii Jcumi.e. h.iiur.:::: >-::,:'/"::,-,„.-/,/-:',;sifir lj Cj/.J,
/■«/.w/,c,'W'«-«^/w^.v.Riiriii.sC(ji-iiiLiuiinfimdoMarisdcJitesce
est,nulliuscmoiunxntii.iTt pciliil-.ctt:r,!"cd:-,t;:asat:i:ij!uns,(]uial.ipidc-i'"cii, adniulta,
idoncum,&pciutilcrcddkur. Huic igitur Coraiio vir iJJc nottrir asii uji.ui, (]uitiu;n
versaiurin Patrii,nulJi:is vaJs;r"sin ptragtiuii-intgntijsciJe vidttur,scd postcaquam
multarnmgcntiuin msutsiTicdicauissd Patii.inii-cticTCnuiy.iiiK ad ncgotia magisrdo-
neusrtdditur.HincCamilIusCamiIlitis,ic(:tpit;i!'!;it:i;c-niuiiiI;[ir:n(,[tIit[u,iti3loa!]- Vhrn^ju.c
«is liaptista; J-conij, quando essigiauii CotaliuuisupraaquasMariahocDicto insigni- maCoraty
loading ...