Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 297
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0303
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Musan Metallici Lib.III. 297

1 A catj&winoripericiilOjtjuampuluisCoraiiorumpMjparatiwprwstat.ApudChyinista*
1 pra-rer Tinauram,Magistcrium,Extsai!tuni, Quintam csscntiarii,'Ole0,& Sal Coralio-
j rumparan[ur,c;uotii]ii omniumprarpaiationcstumapudLibauiiinvumapudMylium
, kgipossiint. Ha-ccnimprasidiachymicainaffec^onibussuperius cnumcratist-lici
1 eututuadhibc.ripossunt,

VSVS IN VARIIS.

PR <_TElt vsusmedicos,multasad res Coraliumconducerenouimus.Pnmitus
scribirUuuius puluere Coralijaquas amaras in dulcestrasmutari. Dcinde Mi-
zalduSjexichtionecuiusdamHispanijpuIuereCoialijinaquasolutopkntaSj
&arboresrespersa!niirandumii]modumrecreari,&fa;eunclaridiuulgauit, Amplius Cttrg/inm
Anriqui Coralio tcmpesta tes,tonitrua,&marinosa?Itus arceri credebit: Quinimd Co. tiiisicmm,
|'j raiium contusum pcr arua spargebaiit,&aiboribusaIIigabanr, necnonloui,Phce-
\ boq; sacrabant. De Iiisomnibus Coralij virtutibusMarbodeus Gailus elcganter ccci-
nit hunc in modum.

F.xhot■ fngtiMlnr gesinoiiuit loi/imodn mtiitis,
Sjapstl irebalitr,

IllittS , %'! dixtt Xctea/it :■ ,l,:tr.tfottstaS,
Etsituisir,',i!-M.i!>t>;li>rits>i:nxin:ttsaiillior

Tulmintt Typhs'/. :s, /f#:/■;//. ,!,■//;; ';/■' U/t
Arate,%itlicii!, -tl'.isrt,t;!ier:t»t/j;geratitr,
Atttin%ii,etisa/s>tr/iis,t$~mltrotims,

'■.yltt!,/ ■■'.;:;:,/■/,■■ i:■.»//'■■'„;:>.,:i.-.cinsixttgros
Gr/titdiins .11:: r::.',:.;■/.. />, is cc.n tr.tria tei»
^Miiltipl!r.:;.'ss';'.if!!s,;:!s:r:://!.!tcrcdtmi!ent,

InsupervirtusCoralijgcstantiumaniinosIa?tisicarcdicitur:wndeAntiquitatisArii-

- spices geshtioncm Coraii; rcligiosam esse pia;dicabanr,quoniam pcricuia arceret, &

(imiianammentemeKhilararct. Q.uaproptermultiadiicrsusfascinationes, &.incanta-

menta valereprodiderunt:Qtiamobrcm MarbodeusGallushuc respiciensiiccccinit,

KwbrasdMi.tintt.s^&rhe/s-J.-iitieitjlrxrepelM • -

Imreit;ispr.r/!atf.th'cs.,'/'{/.~; ''cc,!:,d..x.

Authorhocinloco, permonstraThessalia, vcnesicia, & incantamenja intellexit, Lib.6.mt,
qua; oliminThtssalia, propter McdeamIaionis vxorem, ssoriicrunt. Ha-comni»Oui-
diuiinTransmuratioiiibusdiligciitcrexarauir. Solinus quoqjhistoriam Ccraliorum
prosequcns, citat Metrodorum, &Zoroastrcm, facultatemci; Coralijaducrsus fulmi-
na,&Typhouasinagiiificat, Postrcmdad vcnustatcm, &<jrnamentaCotaIiumnort
fuitpretcrmissumrquandoquidemGalli^txauthoritatePlinij^gladios, scuta,&ga.
leas Coralijs exornabant. Alij surctilos Coraiiorum infantibus alligabant,cui:__
.corum tutelam haberc crcdtbantur. Immd Priscorum Ma tron_, & Piiclk CoraIia_s
-dconciliandamgratiamgesrabant,Csuia talcm virtutt illi intsse opinabantur,quam-
Jjobrcmquircsterrestrcs suisplanetis assignant,vclutiSoli Styractm,&Mastichcr__
Jacratunt, itaVcncritauqnamDea-vtniistatis, &gratia;Corji;um tancjuam dicatum
obtukrunt ■ TalisgestandoiumCoraliorumconluctudoad nostra vique (empi>ra_»
pcnctrauit,dummoniIia,,&coiona;precari_exCoraIijsparantur,&a_ueisusprauai
afscciionesgestantur.

•^ir^sp-wr


loading ...