Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 308
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0314
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


308 -Vsyssis Aldrouandi
producit.Moscouia Salera metallicum optimum, & purissimumpossidct,quiinsVarl^
PenesNiluinvbiaruanoncoluntur, teslcBotcro;aqua in lacusrecepta inalbissi.
mum Salcm vcrtitur. Nortucgia Sale nigto referta cst,qui fcrrcis oliis coquitur.Cornc.
liusIuda?usinTabuJa AfricavnultasSalisminerasmarmori nonahsimilcsNumidij as-
Sgxttir.g?- signa^cuiusquantitaremadaliasRegkmcs^opcCamc-lorum.dc-fei-iinc . Pctrus His.
u/iSttis pantisinOibcnouosaxaSalis jngaitliiiistarscopuIoiumcircaiiioraSanaiMichaelis
vbi, comperta fuisse prodit.
In Papaya Regione , exaqua congelata Sal fitcandidum,inctiicaxtanicn,&pra.
uum. InPhrvgia SaJgcncratur, quiDiclcoridi.&PlinioTattausappcIlauir^&inas.
feCtibusciulorumpcruriliscommedatur Placcntinum tctiitoriumscatetfbntibussal.
sis, cx qnorum liquore Sai opiimus cxcoqui potest. In Ponto XimencmRcgioticm fo.
dinas Salis fossilis habentem Calcpinus pradicat.PoIrmiamineris Sr.iis,&argenticit
probcditata,cxquibustriburalUgia e.\tr;.Ininti:r:qi>im'nio loanncsBoterusSaliMs
optimasintetritorioCracouia-jannoqiiinqtiagcsimoIccuiidopossmillcsimumj&du-"
XnbiaiPer centcsimum,compcrtasfiiiiTe tradir, quarun; s jlcm paiEim iiimcrakiii.&p^rtimfatti-.
re&amm ciumconstituit. Porrctfanumbalneumin TcrritcrioBononic!isiSalhabct;a]uiiicTi_i, ■
gnnle. &suiphur.
RomandioJainlocoC^eMnuncupatotantamSalisfaaicijquantltateinftbrica^vt
aIJjsctiamRcgionibusdistribuat.5aIina'Iocuseiniiuscia;Jvbi,rcfcrenteOrte]io,co.
piaSaJisfabricamr. SardiniaSalisopibusadiuxuriamvsqsest pkna, SaxoniaSalinis
vberrimisabOihcjioprimoinucrtiscstrcferta. Pcnes Eiinam,&Nicrsiamciuiratci
Skilia;nioiircsSaJisfcrtiIcsconJpiciuntiir,qui fcrianieiitiscaditnr :ibidcmqucq;fe.
cus-cst Cocanicusappcl]atiisSaIcmprcducciis:ittminlittorcMcstanarsxaquisniari.
Sdodorh nisSal clicitur,qui adSolcmsiccatus,o(Iorem violaccn spiratribipariicr inaruisAgti-
iipluei. gentinis, monente Plinto, minera cst SaJisanaturaSaliumvaldcdilcrcpansjcuniiiij
ignedisioJuatur,&inaquageIascat:
TarentiniingentcmSalisfarragiuemciimuIanr, qucmPIiniusomniumsuauissimum
&pra;stantiiIlmumcommendat.InTiroJcnsicomitatuest Halzoppidum,vbipluriniuta
Saliscoquitur. Similit-erinTaicsnRcgnolunt momes Salisadmeridiejn speclantes
cquibusSalmalleisferreisdecutitur. Thuringiariuissaisisirigatursupramontemi&C
shunsianum. ItemSalin TombruzProuincia facilc in Japidem cogitur,
Apud Valesianos popuJos,anno quadragcsimo cjuarto post Jclquimislcsimum.vtlc-
giturinCosmographiavniutrsaIi,foiisSaIisdjtimmusiniicntiiscst.ViuiiitiumcsiVn-
garia;Regio(vulgdSaiincsc)vbifotjsdiuitiasaquc saJsxpossider,exquaSaIa]bisliniU5
indiesconficitur.AquamsalsamhabctVoJatcranusager,qua-inSalemcandidissimum
L^^Hrf^/cxcoquitur :Quandoquidcm aqua-salsscnonsolumin MariabcxhaJatione adushgc-
sivbi, nerantur,sed etiamfonces iJsi rcpcriunrur,vtpra;nominaii,necnonaqiiaTetMijiitj
agro Lucciisi,aquaBalncoli Montis Catini, P6rrei3aiia nostra,& alia? multa-,quasom-
nesinpra?scntiareccnscrcnonesr.opus.In ZacfciberolaeuSalismgensw5coJIigitur,scd
quoniamcstpropeOtzailonTartarorumCastrunijliEpeDustoresSaJisvnicumplau-
stris aTanaris intercipiuntur.
E P I T H E T A. °
SAL aIoco,vndepIe!-umqiieorigincmtrahit,a?quorcum, ab asperltatc rigtns,
quia in aqua facile soluatur, fu(ilc,quia arcnis carcat,purum, & a colore albidum
Poeta?nuncuparimt.Gra?coruniquidamSalem ja>(7a appcJlarunr {ja'p« Graicis
est eratia) vclquia hominibusin condimentis iir gratus. veiquia vesccntibusgratiam,
&vcnuftatemroncilict. Nisi vellmusalTerere hocepithetofuisseinsignituiii,autli<"c
Plutatcho, quiaVeiicrisacersi:itiiiuiluS;n.iinque*«'(!« ctiam Veteiibusfuit vocatum
obsequium,quodfa>minaMaiipra:starcSoIer, InsupcrHomcrusSaIcmdiuinum,&
Sdimr &- PJato amicum Dci indigitarunr: cuii. nuila Saci ilkia,tcstePlinio ., ablquc mola sal»
uimts di- celebrarentur:deindcquiaresSaicconspersa:fcrcperpctua-cuadunt;& inhocsemu
Plit-
loading ...