Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 312
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0318
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3(2 "VI ykh Aldrouandi

fringatur, nimirum imeriori, &extcriori a-rumnarum ssagello ,Sal sttpcrfcstissimns.
cumdeiiicetisdo^rinis, & c\cmj>ii'i pr.rccritovaHoiLim euadat.

Sales, quo.idcolumr!,c>:s;i!>ori:m, v:.;:■ ■ jcoj;ssi;isi:nc;:i-;cum aliusalbtis, altctsruber

aliusrnfu-;, &a;iiis ita sp!c:v.:c-; i.niciisitiiv.v; iuciuiiLi: virriuriaminktid'. l^aritv;-v:.;'

tanc[UaintotSaks,v:uijiLi;:i.ui;Lpc'viWtLO:iis,&bo!]:;::ti^obscr[ianrur:quat)doqui'

denialijchariiaic rubciit, :i!ij rncniiciii-ia j-LiiciCLint, alij candemcastiraccaibcscunrJlr

honcstatcrcsulgent. SimiliterSalin saporc variat: siquidemdicubiestsuauis, aliiji

saisus,&aiiiitit«vridcqiiant6an!,trioL'fLi^L:t, tantoniaiori^caliditatiscritpavtictps

Psmtcnti* HuicS.-iIialiiLiiilaturpccnitentia^qurcIiialiquibtisvirislcuiSj&iiiitisestjiiialiqu^

ai:nfsiwi- [nisinsnauisj&amarior^Sed quaiitd snuHorem qitis gullibic pceniicntiain, tantd

ktm: raaiorei:icalorisdiii!iiicopiapirticipal>it. Siiiec^tlKiisSiiiiiconsidcreturiindcetkm

doctrinainoralisdimiinabit,: Quandoqitidcm condicis Salc cibis sapor dekitabilis

conciliatur;cumabiqueSalcomniscibusmsipidus,&msuauisrcmane2t. PerSaletn

hocinlocodiscrctionem interpretaripossumus,quoniam hacomncs cibi,nciiipeotn.

nMnosti'.v«pci'.itioaes:ii;!di.iarit!iv,&condiuntur,vtdcbitumsapoi'em,&odoreiilJp

■ acquiraiitietcnimabsqucSalcdisci-ctionis,l-pLiidciin.r,(iiii.T:scib;is,niL!iiriim acrus .

quamuisperscprobus,&rcciii5-, iiisipiritiii.imci!, & iniitiJis apparct. DenudSale_j

appetitu5C'xc!tarur,&pecudesadpastiim,&adpotumprouocantiir. Salhuiusgene.

DmmaDo n"sestdiitina;Doftiina;succus,q[icmditmpccudcs,scilicetauditoresinpra^icationc

ssria* cui oblattimrecipiiint,tiinc cortim appcii(!;s;i';tTno"i;i!icxci:a;'av, necnoncibusrefessio.

Jimilis. jiiscarlesli;,;:cp:;ti:s gi.tt i.v.&pictitiisdclideratur.

DEmitmSalcxuslusmaiorcniitccaiidifactiltatemadipiscittiriideoqiiecarniputri.
d* inspcrsus, illam corrodit,&cpiia vsq;ad inrimaspartespcnetrat,diligcnterearaj
purificatihiiitiscoiidkionisestPHnccps perfeiftiis,qiiidumignccliaritatis,&slamniis
aruinnarui«cstcxustus,tiineniiiisii'tinv:nipei'kctionisacquirit,iSs timcputridam,&
fa-dam voluptatum carncm, qua: indignis modiscorpus, & animinn subditorum pol,
Iuit,aufcrreconatitr; namcoriectioncs, quasi i'oiionesadhibens,fa:r.e!]tei!ilJbidinis
, sanicm abstergit.

AVGVRIA, ET SOMNIA.

F^EC duo,sciliect somnia,&auguria, parigradu infabulari hlstoria versari

. cxistimaiuus. EtcnimAnrJquirasnialumconuictoribusfacercomcn pronun-

\ ciabat,quando Salio mensa eucrrcbarur,verdissipabarur ;quiaconuiuaium

amicitianondiueslcdii!;ttiiv;I|>:-irs:!i;!;ct:atitquiaSaIinpriinalinguaaconseruandi>

dcnominarctur;aut qin:; Sal ,iinic:tia;ii.i r;;'c;r:dcnotct,dimcxaquisconcresccnsin

vnumcorpus eoeat. Autlior etiamcst Plutarchus in Ciasso,Salem, &Ientemingruen-

tiummalorumfuisTc pra-sagium:cumlixcduoaRomanislugubciafticrintcrediia,duin

Samniu Jiajcmorruisapponcrcconsiicucrint. AuBurijsSomniaasfiniaesTecredimusicumam^

tjualia. bo illiterata' f.ibularelTc vidcantur. Iraq;ipccie Salisintcr quic tem visa, inxtaopinio-

ncmCardanjjprudcntia.sapicntia, diuturnitas,ctdefensiodeiignantur,&vicillimj

ii.i.Sem». MagnoSaIisaccruodolor,&mcerorindicatur. Qtjinitn15somnumcapicntiSalobla-H

tusperieulosammercatui-aindcmoiistrarcfemir, quoniam Sal sponceliquescattvelu-

tiquandoi;iqi;iccc.S.ildo!ni!jqiicsccrcvidccur,redditu.um diminutioncm cxpcctan-

dam pra:sagit.,At Sale per a:des,vel pcr vrbem sparso,vrbem, vel domum desolandam

Cardanus somniat. Sale verd intcr quietem in ignem proiecto, ingenitim in rc ardua

adhibenduiiilignificat:namqjsistrepitumcdat,indctumultusresuItabitisiiiardeat,co;

natiis,&cog:i,iiio;:ci ciiancitcnr.

FurariSalcni,occultam SapieiitiamdiscendamelTcdcmonstrar^vtnugamcntanu-

gamentjS3ddaiitur.CopiamautemSaIisdeuorare,cstrev£ili,&probaabiiti;&Salem

inputeuiiipn;ijccic,L-iiiii!L;i(amoperationemmoliri,&puravitiare. Vcrumticuiisii!

quietcconspiciat5alemaba;dibusaufci'ri,cilomniaabsq;consiiiotjra;starc. Quaii-

Y'"L doautemsoniniansmcditaturauesSalemcdentes.estoprimumconsiliumaspctnari:

L-mcftur. quandoquidemaucsSalcnccantur.Sakmedctepostpotum, vtlpotarcpost Salem,

--------:a:operationcsmonstrantur. Cit)ossaIsositainSomniscontemplari,vtdegu-

stari

B
loading ...