Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 314
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0320
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
314- "" Vlyssis Aldrouandi
transmutationemalijsmirabilibusarTociatamhiscarminjbuscxaraiiir.
'Nam^;'0»;c.1 cmn.x bcu ;;,c: »;.t/c iin;; ijutts/i iegit
Fsmina non patiens diuini ttdwttrmura Ctli
Audatcs eeules m qmdepuamfila reiorsti,
JVec babitttra iequt c/uod-uidcril, ejr Gmulltlic
Tn fragiUm mutataSahmsictit ipsisipu/crum,
Jpfitj; imitgejikisormantfine lorpercjiruans.
Duratadbnc, c:cmn; 7;iid.:sh.';ii>:e snb /cthram
'Necplvu:;■' dlL-p/.'/llii. ncc dirulisutatil,
^uia etiamsiyuis muliUtierit siduenttsorrna»/,
PretiuKS ex Jesesiiggeftit i/u/xcra eempiel,
VSV S IN SACRIS
Ethnicorum. t
POSTEAQ.VAM Antiquitasvsum,&esumglandiumrcliquit,&hordeumpro
alimcnto rccepitj tunc hordeum Salc eonspeisum aris Deorum imponere c*pit:
sicenimPnsciDijsmagnopcreiedcuinaosciicfatcbantur, quia,rcliaisglan-
li.il.e 7 ^'umc'tiis, adniltioremvJiSuiiipcrucnissent. Pliniusquoqimonimentismandauitjin
SacrisEthnicorum,magnamSalisfuirreauthoritaicmjquoniamriuiia(acririciaablquc
mola salsa eelebraban turr hnc allnsit Otiidius, quando cecjnit.
ladetmcor t.-.Kiis,ci'.iit!»: mc.ucficcrdos
Jmpmil libum,strraq; mista Salc.
t^nlcDeos bt:»;:;::i/:is:t' cc/ict/urevaleret, :.
Far critl, rjrpuri lueida micaSalis.
Aegyptij quoquc a sacrifkijs Salem non arcebant, scd quoniam marino non vte-
bantui :cum i Marc valde abhorrcrent,Salem pro sacrisicijs afonte Ammonio pctebat,r
& cistulisex palmacontcxtis indc dcfcrebantiquia illum purum csse existimabanticum
Irr facris exfonte,&noniMariproucniret. Insacrisetiammarinar Veneris,pugillusSalisadfii.
Veneris v. feebarur: illis enim porrigcbatur, qui ad harc sacra intrabant ,quia volupratcm gencra-
siisSaiis. tionisdenotabat:vicissim,abijsdcm,Dca-nLimmusorTerrcbatur,c)uierat mdiciummu-
nerum^quarAmatoresAmasijsimperriiinrur, vt ClemensAIexandrinusin Adhorta.
toriaadgentes retulit. Poicrat ctiainSai,insacris Veneris,connubijaritissiniumvin>
cllIumiignificare:cin!oliiiiapudnonnu!losOrientispopulos,hECConsuctu<ioreIigio-
sissime sei uata fuiise tradatur, vt Sal,in actu connubiali,mavito, & viori, degushndus
daretur, nonsolumvtanibosadmutumnamorcmpcrpetuaanimorumcopuiascruan-
dum adhortaretur, veriim eriam vt ex inhonefto diuottio ijsdem tctrorcm incutctet.
Nam, Salis suaukate, viuculum amicitiw designatur, & viceuerfe Salsuaacrimonitu
prauis, & perfidis atrocissimas vindi&as pcenas annunciat.
VSVS IN SACRIS MB1R.EORVM, »
6cChnsticolarum.
PROPH ANA iionsuntinquircudatcstjmonia, vbidiuina, supperuntiquan-
doquidcm in sacrisliutrisdc sacra Salisnatura h#c habcntur.^uict/uid obtttlc-
risficrifici/Sttic ct>ndits,„cc aitsircsS-tlJkdirisDtitiiide scrifich tuo.-inemniobliitml
^wW.ParitcrapudEzechieiemlcgunturhaxverba. OjseresVititlumde armentoii»-
Cap.q.%. aiaetiUtum, & jlniic»: dc ?ri::c ; •;:»,.intlmim, & ejscres eos in conjpicln Dcmim, & mitttM
Sacerdetesju/n i es S-i/w^sn/srrzt cc,.; Imht ntsium Deniino.Va^wlc, igitur Israclitico typuin
Christianasgcntisferentiprsmoiistratumcsl^vt, dumhumanadiuinisreconciliLintui',
lnyslcrinmdiuinKConipararrcgiati^perpetu6Salisfoderesanciterur:proptcrcaquoQ
omniasa«ificiadiuinitusinstiturac6potissimumtcndunt,vtdiuinaninobisiiiirnincn-
loading ...