Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 315
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0321
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib. III. 315
S KiiiiiainmitigCiir.neiriclctiiiicquiddomiiiicoAitariolFentndiiiiiappoiicbamrjdi-
llmopra:ccpto,S;;!/coii(i!i-L);iw;i-,vti;i.crafL!C]'cnEcsirus]li{^-!-tr)pcreai)(lorcin.SalisJ
puriraremnientiscsic li.ilitLivM,^ :>C!'S.i]is;iCiini(jni,"(,coriiciciitiai)i stiinuiiscoinis.
i'oruinci'imii:i;i"c;i;' veliica-.idum, vr pasteaanimodemissbadliraiidumaccedcrent.
Otrci-iiin alibiii! iac; i-; p:i»inis iioc kriiciir. !>/--;n /:»».:■>:,.-: .-.» A.;ro/r; w/rr-r/mit/K :;]i- lik.Xu/zcr.
ili,4rf,qiiiisos}'trc//i silijIftmlDwino,;,bt <'n!i, ■:/■//!r<.iyii:/::':>«s!:/is isirc vcrsr-tm-jitUum tsp. iS-
oerduraturum,dic3tim fucritpa&umSalis,i]iuItimultasassigm-intratioiics. Lyranus
jnquittctmiprKcipissetDominusiiiomniobJaiione Saiemcsscadhibci>dum,idpcr- /a™/-i8-
pctualcge sartciLiicpi-optcrcap.irtaSKlisscinpcrdumaraessedicunrtir. Veldicen- Nam"'
dUIHest,Cjl!0(i prisciV il]!SiC!:!poiilHis,pr.C(iiin alkinod initiLii, Saicn: dtgustabant,
(JgDificantes quxcumq; dixeriHt,veIfeccrmt,esse(t-rtiaturosj,nonaliter,atq;siSale
irTentc6diMiCU'ii.S;i!;iac|;:-.;-;o!;.LiLiiaiis rcscirLis.vtcorriiptioniobiviAi^.iiicorrupta
lcruct. Hinc colligcndum cst Salem, ob Iianc innatam affeCtioncm, essc- idoncum per-
5 pcttiitatissymbolum, & htic ratione paclumSalisToisan pactum stabile,& fsrmmiL-»
nuncupatur. PluradevsuSalis rn sacrisscrlptStPniloinlibrodcViclimis.
IamadvsussacrosSaIisapudCI],L'!ri-o;asaccc(ici-coportet;iiamqiiiu;oltrareli-
gioncSaItaIesfccitprogreffiis,vtabiIIoipsaincl)oetur;proptercaip/i;i5cstvcIutiIa-
nitor,&cusfos;cjuai-.doqLiidcinracioro!i:cJustrandisSaIapponiiur,vtcoiistatinj
ConciliorertioCarthagiiienli, in Catechismo PjjQuinti :iinmoadhunc.Saiemforte Cmm. j.
allasit Diuus Auguilii)us,quando dc se pucro si^ ^ „.,
iwdid/irciitsS*k i«>,/tn,/egb vi-.-i i, >/i :iris ;//cs:. Aypon^ sacro fonte lustradis, J„' l''
&anatiua impietate espurgandisjquoniam Sal sapientiam pra; sefcrar.qua ab igno--'s 'ca^'1 r'
rantia pelsimo animieffeclu libcramur:cst cnim quaidam mcntissaniras sapicntr.L-^
quemadmoduminsipicntiaa;gritudo:quocirciI;;;'ic!iti.'siL]!cpi'csci'iptui!ncst,7vtMy-
stagogtis,vcJ Parochus, dum Christo nomcn damus, Salem in os infcrat inquicns. Ac-
<ipt Saltm Sss :■:!!!::, Jcr !>.!■:-. »; /,:<■;<■::/>:.</■!!::!»;!;»: <:/:,»< !<»:/};■»: S.;!:;.n.■,;,.;,; ;.<■■/.'/<:/?■/. quasi
dicerevclit: cunctorum aaorumparenscst ignorantia;fit enim, vtab.illafacileiner-
C rorem,aberroreinculpam,&aculpa inodiumdiuiiium incurramus;quamobrem a
Deo, quiest iumma sapicntia,& bonitasnon solum recedimus,veriim quoq; maiorcm
illiusirarn,& ossensam incurritmis. Siergo Cfiristum tibi velishabere propitiuni,ait
i!le,rum gratia,tumsapientia imbui necesfarium est, vt, per hanc, Deum intclligas, &
i:]tc]]jgciidodiligas,vt,antiquairasedata,inDci3micitiamrccipiaris,ideoq;hunc
Saleinsacrumaccipc,inquocstgustusdiuina;sapicntia?,qu;im([Optimcgustaucris,
iicrinonpotest,quindiuina ctiamgratiapcrfundaris. Alioqtiin Catcchiimus,vbide
CercmonijsBaptismi agit, docct hocSalemysticcfignificari baptizandum fidci do- My/sic/tSi-
ctrina,& donogratia:cosccuturumesse, vt peccatorum putredinc liberetur,saporem Hs sigmsi-
bonorumopcruin percipiat, & diuina;Sapientia'pabuIodeJectetur.PIuradeSale__3 ""'"•
baptismali apud Bcllarminum vidcndasunt.
Insuper aqua lustralis vulgobcncdicraabsq; Salenonsacratur: siquidem vetusto^
RomansEcciciia- iiilviiito, ;'iniiiumdccrctoAIei,indri PontificisMaximihuiusno-
minisprimieditq,quipostDiuumPetrumscxtus EcclesiamDci rcxit,commonemur,
0 vttempla, &domici!ia,vbiDamionesnobisocciirruiit, 5ale,&aquaadeosfngandos
aspergamus ;cinn illis, aqua, impuritatcm, &SaJe, ignoiantla cxprobremus, qui cum
ineminentiglori* gradu vcrsarcnrur,neq;sc,neq; sua bona nonerunt,sed insolentis-
simacorumaudaciafactu est,abaltirsimissumma'dignitarisgradibusdcici3ifuerint.
VerbaauremAicxandriPontificis, qua:inlbaepistola rrima leguntur,quoniamad
nostmm institutumpertinent,hocin loco exararenonpigtiit. Afi&mSitlecenftersim-i
fOslllisk/aiiia>,.<ii,r.l ,:.ti :,;■:!.! I ::/::://: /:>:t;:f::c/ilss>:ti!K<!i'c™ i,»:,,:!,;,; S ;c<:r/l:,l,i';!s!'.:tkndl!tn
ijsemsndamiis: /:.s»s/;,:i, >,';ii»dnb/ir,i]utinte mitgts
aaiiaSds njser/1 <;, /itq; rmmdat !*.
loading ...